תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, בטחהתוכנית7/ 02/ 108/ 1מושב בטחה28/05/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, בטחהתוכנית7/ 02/ 108/ 2אזור מגורים א' מושב בטחה05/01/2004
דרוםשמעונים, מרחבים, בטחהתוכנית7/ 02/ 108/ 3מושב בטחה
דרוםשמעונים, מרחבים, בטחהתוכנית7/ מפ/ 1024מתקן פוטו-וולטאי מושב בטחה25/03/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, בטחהתוכנית7/ מק/ 2038מושב בטחה
דרוםשמעונים, מרחבים, בטחהתוכנית7/ מק/ 2124מושב בטחה - מגרשים אחוריים
דרוםשמעונים, מרחבים, בטחהתוכניתמשד/ 44בטחה - אדמות חקלאיות