תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, ניר עוזתוכנית7/ 03/ 123/ 1ניר עוז22/11/1979
דרוםשמעונים, אשכול, ניר עוזתוכנית7/ 03/ 123/ 2קיבוץ ניר עוז10/11/1985
דרוםשמעונים, אשכול, ניר עוזתוכנית7/ 03/ 123/ 3הרחבת אזור תעשיה ניר עז11/05/2004
דרוםשמעונים, אשכול, ניר עוזתוכנית7/ מק/ 2078קיבוץ ניר עוז
דרוםשמעונים, אשכול, ניר עוזתוכנית7/ מק/ 2094קיבוץ ניר עוז
דרוםשמעונים, אשכול, ניר עוזתוכניתד/ 248ניר עוז, משק קיבוצי26/12/1957