תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכיש, תלמיםתוכנית6/ 02/ 234/ 11תוספת 90 יח' דיור - מושב תלמים15/02/1996
דרוםשקמים, לכיש, תלמיםתוכנית6/ 03/ 181איתור שטח לבית עלמין תלמים14/04/1966
דרוםשקמים, לכיש, תלמיםתוכנית6/ 03/ 191/ 1שינוי יעוד מאזור מגורים(נחלות) לשטח לבניני ציבור מושב תלמים - שיקמים13/04/1993
דרוםשקמים, לכיש, תלמיםתוכנית6/ 03/ 191/ 3קריית חינוך תלמים
דרוםשקמים, לכיש, תלמיםתוכנית6/ 03/ 275מגרש 276 - שינוי בקו בניין ובזכויות הבניה - מושב תלמים10/11/2002
דרוםשקמים, לכיש, תלמיםתוכניתע/ 85תכנית מפורטת למושב עובדים29/11/1951