תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזפתח תקוהתוכניתפת/ 1266/ 9תוכנית פת/ 1266/ 905/05/2003
מרכזפתח תקוהתוכניתפת/ 1269/ 7/ דמתחם "ד" שיקום והחייאת מרכז העיר,יצירת דגש עצובי בולט למע"ר.