תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןתוכנית6/ 03/ 145תכנית מפורטת של הישוב18/03/1982
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןתוכנית6/ 03/ 145/ 1מושב ניר חן10/09/1998
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 119בקשה לשימוש חורג להקמת 3 מבנים לאירוח כפרי
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 97שימוש חורג בקרקע חקלאית הקמת 2 מבנים לנופש וספורט
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןתוכנית6/ מק/ 2048מושב ניר חן16/06/2004
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןתוכנית6/ מק/ 2080מושב ניר חן מספר 48
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןתוכנית6/ מק/ 2084ניר חן
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןתוכנית6/ מק/ 2146הרחבת דרך - מושב ניר חן
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 05/ 6076ערר על החלטה לחשב את שטחי הגג שגובהם 1.8 מ'