תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, באריתוכנית7/ 03/ 113קיבוץ בארי30/09/1980
דרוםשמעונים, אשכול, באריתוכנית7/ 03/ 113/ 1קיבוץ בארי12/01/1999
דרוםשמעונים, אשכול, באריתוכנית7/ 03/ 113/ 2קיבוץ בארי01/10/2003
דרוםשמעונים, אשכול, באריתוכנית7/ מק/ 2016קיבוץ בארי12/07/2006
דרוםשמעונים, אשכול, באריתוכנית7/ מק/ 2017קיבוץ בארי
דרוםשמעונים, אשכול, באריתוכנית7/ מק/ 2044מוסד סיעודי לקשישים קיבוץ בארי