תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגב, ארזתוכנית6/ 02/ 234/ 43אזור אחסנה - מחסום ארז08/02/2010
דרוםשמעונים, שער הנגב, ארזתוכנית6/ 03/ 226חלוקת שטחים מחדש18/08/1981
דרוםשמעונים, שער הנגב, ארזתוכנית7/ 02/ 303/ 26תחנת דלק אלון בכניסה לקיבוץ ארז
דרוםשמעונים, שער הנגב, ארזתוכנית7/ 03/ 218/ 1קיבוץ ארז26/03/1981
דרוםשמעונים, שער הנגב, ארזתוכנית7/ 03/ 218/ 2קיבוץ ארז26/03/1981
דרוםשמעונים, שער הנגב, ארזתוכנית7/ מפ/ 1026מתקן פוטו וולטאי קיבוץ ארז
דרוםשמעונים, שער הנגב, ארזנושאארז/ 1001מתקן לטיפול בשפכים ארז
דרוםשמעונים, שער הנגב, ארזתוכניתע/ 62קיבוץ ארז03/01/1952