תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 02/ 305/ 79תחנת דלק תפוז ליד משמר הנגב
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 104תיקון לתכנית מפורטת- משמר הנגב
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 104/ 1קיבוץ משמר הנגב27/03/1980
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 104/ 2/ אהגדלת אזור מגורים בקיבוץ משמר הנגב13/09/1992
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 104/ 3קיבוץ משמר הנגב25/09/2006
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 104/ 4אזור ספורט ומסחר קיבוץ משמר הנגב
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 273בריכת אגום 79 א' - משמר הנגב
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 455יער גבעת משמר הנגב
דרוםבני שמעון, משמר הנגבבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 106מטווח ירי בקיבוץ משמר הנגב
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ מפ/ 1005מתקן פוטו-וולטאי - קיבוץ משמר הנגב
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ מפ/ 1019מתקן פוטו-וולטאי משמר הנגב - פנימי30/01/2012
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ מק/ 2027קיבוץ משמר הנגב03/02/2005
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ מק/ 2108הרחבה קהילתית משמר הנגב
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכניתמשד/ 31משמר הנגב והסביבה
דרוםבני שמעון, משמר הנגבתוכניתע/ 106משמר הנגב07/02/1957
דרוםבני שמעון, משמר הנגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 10/ 6042התנגדות לתוספת חניה מקורה עם קירות וגג בנויים במקום סככה בלבד