תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 111קיבוץ גבולות30/11/1987
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 111/ 1קיבוץ גבולות03/11/1987
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 111/ 2אזור תעשיה ומבנה משק - קיבוץ גבולות19/12/2002
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 111/ 3קיבוץ גבולות
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 292צומת גבולות13/10/1983
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 547חוות לולים - קיבוץ גבולות
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ מפ/ 1004מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ גבולות05/01/2012
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ מק/ 2055קיבוץ גבולות22/08/2005
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכניתד/ 810מושב גבולות22/05/1975
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 10/ 6063בקשה להקמת מבנה חקלאי למיון צנוניות