תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136תכנית מפורטת מושב ניר-ישראל צומת ראם - -אשקלון23/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 1שינוי יעוד מבניני צבור למגורים - גוש 267310/09/1987
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 2מושב ניר ישראל13/02/1992
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 3מושב ניר ישראל11/05/1995
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 4שינוי לתכנית מפורטת - מושב ניר ישראל28/05/1996
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 5מושב ניר ישראל
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 6מגרש 95 A ניר ישראל (מגרש לבעלי מקצוע) - שקמים16/09/2010
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 7שינויים באזור מגורים בנחלה ניר ישראל
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 100בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי למסחר (חפצי נוי)
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 104שימוש חורג במבנה שיעודו חקלאי להקמת מחסן למכירת רהיטים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 115בקשה לשימוש חורג בקרקע שיעודה חקלאי למחסן מסחרי להשכרת ציוד קייטרינג
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 98שימוש חורג ממחסן חקלאי למחסן לחומרי בנין - פרופילים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ מק/ 2010שינוי בהנחיות אדריכלות לבתי מגורים27/07/2000
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ מק/ 2052ניר ישראל 92 - שקמים19/08/2004
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ מק/ 2065בית מגורים - מושב ניר ישראל23/08/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ מק/ 2068מושב ניר ישראל13/11/2005
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכניתד/ 820ישוב ניר ישראל23/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 06/ 6013אישור בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי למשרד עו"ד בתנאי לתוספת מקלט