תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםחבל אילות, שזפוןתוכנית12/ 02/ 170מתקן התפלה - שיזפון21/08/2002
דרוםחבל אילות, שזפוןתוכנית12/ 03/ 133/ 1קיבוץ שיזפון07/07/1983
דרוםחבל אילות, שזפוןתוכנית12/ 03/ 133/ 2מרכז קיבוץ שיזפון09/07/1989
דרוםחבל אילות, שזפוןתוכנית12/ 03/ 142פונדק צומת שזפון
דרוםחבל אילות, שזפוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחא/ 02/ 6088בקשה להקמת מתקן להתפלת מים שאינם לשתיה
דרוםחבל אילות, שזפוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםחא/ 02/ 6092בקשה להקמת מתקן להתפלת מים שאינם לצרכי שתיה