תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית31/ מפ/ 1003מתקן פוטו-וולטאי מושב נבטים26/11/2012
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית31/ מק/ 3000מושב נבטים - משק 17
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית7/ 02/ 305/ 66בריכת אגירת מים נבטים03/03/2009
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית7/ 03/ 115מושב נבטים17/01/1980
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית7/ 03/ 115/ 1יעוד שטח למקלטים - מושב נבטים21/04/1983
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית7/ 03/ 115/ 2מושב נבטים03/11/1983
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית7/ 03/ 115/ 4תוספת 120 יח"ד מושב נבטים24/10/1996
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית7/ 03/ 115/ 6הרחבה קהילתית - מושב נבטים07/07/2005
דרוםבני שמעון, נבטיםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 125בקשה לשימוש חורג להקמת 4 יח"ד לאירוח כפרי מושב נבטים
דרוםבני שמעון, נבטיםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 130בקשה לשימוש חורג להקמת בתי אירוח (צימרים) באזור חקלאי
דרוםבני שמעון, נבטיםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 140שימוש חורג להקמת צימרים בשטח חקלאי - מושב נבטים
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית7/ מק/ 2113נבטים - מגורים
דרוםבני שמעון, נבטיםתוכנית7/ מק/ 2135משק מס' 2 מושב נבטים