תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 02/ 303/ 12מטווח אזורי קיבוץ ניר עם11/01/1998
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 02/ 303/ 28אזור BIG - ניר עם - שער הנגב31/08/2005
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 02/ 303/ 3אתר הנמחה ניור עם12/11/1989
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 154שמורת טבע ניר עם07/12/1967
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195ניר עם - מרכז השכלה16/10/1977
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 1ניר עם26/03/1981
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 2קיבוץ ניר עם17/06/1982
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 3/ אתחנת דלק ניר עם17/02/1983
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 4קיבוץ ניר עם10/03/1985
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 5היפודרום ומרכז ספורט אזורי - קיבוץ ניר עם
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 6קיבוץ ניר עם - הרחבה קהילתית והסדרת שטח המחנה
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 110בקשה לשימוש חורג להקמת תחמ"ש שדרות ניר עם
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 136בקשה לשימוש חורג לתוספת בניה לתחנת משנה לחשמל בקיבוץ ניר עם
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ מק/ 2048קיבוץ ניר עם19/08/2004
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ מק/ 2097קיבוץ ניר עם
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכניתד/ 563ניר עם07/12/1967
דרוםשמעונים, שער הנגב, ניר עםישות כלליתקד/ 10010בקשה להיתר קידוח גז טבעי ניר עם 3