תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 10ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכניות 7/ מק/ 2025 ו- 7/ 03/ 149/ 10 ת. תדלוק בשובה
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 1מושב שובה31/08/1978
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 10תחנת תדלוק - מושב שובה03/09/2009
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 11אתר לסילוק פסולת יבשה דרומית מערבית למושב שובה
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 12מגרש 87 מושב שובה
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 14מגרשים 201-208 מושב שובה
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 15שובה - משקים 28, 2722/12/2011
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 4מיקום למקלטים - מושב שובה04/09/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 6שינוי יעוד ממגורים למגורים לבעלי מקצוע - מושב שובה06/05/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 8מושב שובה28/02/1996
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 107הקמת מבנה בית אריזה על מגרש המיועד למגורים מושב שובה
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ מפ/ 1041מתקן פוטו-וולטאי שובה
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ מק/ 2025תחנת דלק מושב שובה24/10/2002
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ מק/ 2151שינוי קו בנייו בחלקה 30 מושב שובה
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכניתד/ 182תכנית מס' ד/18218/07/1957
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכניתד/ 259תכנית מס' ד/25918/07/1957
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכניתע/ 75תכנית מפורטת מס' ע/7511/08/1955