תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 05/ 441/ 4דחיית התנגדות לפיצול דירת גג ל - 2 יחידות דיור
מרכזנתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 10/ 061/ 4בקשה להיתר
מרכזנתניהתוכניתנת/ 166/ 2/ אתקנות לשינוי תוכנית מפורטת07/10/1976
מרכזנתניהתוכניתנת/ 552/ 30שינוי יעוד ממגורים ז' לז' מיוחד, תוספת: שטחי בניה, קומות, יח"ד. הקטנת קוי בנין18/05/2005
מרכזנתניהתוכניתנת/ 552/ 43שינוי ממגורים ז' למגורים מיוחד,הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שרות,הגדלת מס' יח"ד04/09/2007
מרכזנתניהתוכניתנת/ 552/ 52בניין משותף ברחוב גורדון
מרכזנתניהתוכניתנת/ 800/ 37תוכנית נת/ 800/ 3711/05/2004
מרכזנתניהתוכניתנת/ מק/ 552/ 58רח' גורדון 3602/02/2012