תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזנתניהתוכניתנת/ 559/ 4/ אמסחר ותעסוקה קריית יהלום21/07/2011
מרכזנתניהתוכניתנת/ 750/ 16/ גמגורים נתניה מזרח.26/01/2011
מרכזנתניהתוכניתנת/ 750/ 30תוספת שטחי בניה לצורך הקמת בריכת שחיה, מי ערד.
מרכזנתניהתוכניתנת/ 750/ 7/ 3שינוי ממגורים ג ו- ב, ש.ב.צ, ש.צ.פ, ודרכים, למגורים ד-1, ש.ב.צ, ש.פ.פ ודרכים.
מרכזנתניהתוכניתנת/ מק/ 750/ 28/ אשנוי שטחי מסחר לשטח מגורים, תוספת 2 יח"ד, שינוי לבינוי22/08/2005
מרכזנתניהתוכניתנת/ מק/ 760/ 26קונדיטוריה אלי - רחוב דגניה28/02/2011