תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, שניתוכנית11/ 02/ 105/ 2ישוב ליבנה22/04/1988
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, שניבקשה ועדה מקומית11/ 06/ 163/ 23/ גתוספת למגורים ומחסן - מגרש 23
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, שניבקשה ועדה מקומית11/ 06/ 163/ 60/ אתוספת מגורים מחסן ופרגולה
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, שניבקשה ועדה מקומית11/ 06/ 681בקשה להקמת בריכת שחיה ומלתחות בישוב ליבנה
דרוםגלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, שניבקשה ועדה מקומית11/ 06/ 796הקמת פארק בסמוך לבריכה השחיה - ליבנה