תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 02/ 328/ 9הרחבת מושב יושיביה24/06/1999
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130מושב יושיביה
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130/ 148 יחידות דיור - מושב יושיביה19/03/1970
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130/ 3מיקום מקלטים - יושיביה27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130/ 4חלוקת מגרש ושינוי בקו בניין צדדי - יושיביה06/05/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130/ 6יושיביה - זכויות והבנחיות בניה על קרקע חקלאית
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130/ 7מושב יושיביה - תעשיה חלקאית בשטח חקלאי
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130/ 8משק ביתן - יושיביה
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 109שימוש חורג להקמת סילואים לאגירת חיטה וסככות משק - מושב יושיביה
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ מפ/ 1044מתקן פוטו-וולטאי - יושיביה
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ מק/ 2034קביעת הנחיות לתשתיות חברת החשמל ובזק - מושב יושביה10/02/2003
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ מק/ 2119מושב יושביה
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכניתד/ 665מושב יושיביה19/03/1970
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכניתד/ 79מושב עובדים יושיביה29/11/1951
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 02/ 6020דחיית היתר והתנגדות לשימוש חורג
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 08/ 6109בקשה לפירוק עמודי חשמל והקמת עמודי תקשורת בכביש הגישה לישוב יושיביה