תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבני שמעון, כרמיםתוכנית31/ 03/ 286/ 3קיבוץ כרמים
דרוםבני שמעון, כרמיםתוכנית31/ מק/ 3002קיבוץ כרמים
דרוםבני שמעון, כרמיםתוכנית7/ 02/ 286תכנית מיתאר קיבוץ כרמים26/03/1981
דרוםבני שמעון, כרמיםתוכנית7/ 02/ 286/ 2קיבוץ כרמים05/06/2007
דרוםבני שמעון, כרמיםתוכנית7/ 02/ 305/ 73לולים קיבוץ כרמים