תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 02/ 328/ 25תחנת תדלוק שרשרת
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 1מיקום מקלטים - מושב שרשרת27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 2מושב שרשרת28/12/1995
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 3הרחבת מושב שרשרת20/02/2008
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 4שימושים חקלאיים - מושב שרשרת
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 5הרחבה קהילתית מושב שרשרת
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 6שינוי יעוד בחלקה חקלאית מושב שרשרת09/04/2008
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 7מושב שרשרת15/02/2012
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 306חניון נופש יער שרשרת01/10/1989
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ מק/ 2031מושב שרשרת
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשמ/ 04/ 6011התנגדות לתכנית לתחנת תדלוק