תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 02/ 499אתר לטיפול בקומפוסט - מבטחים29/06/2009
דרוםשמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 03/ 233מבטחים (מספר קודם: עג/119)10/03/1954
דרוםשמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 03/ 233/ 1מיקום למקלטים במושב מבטחים27/07/1980
דרוםשמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 03/ 233/ 2מושב מבטחים
דרוםשמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 03/ 233/ 3מושב מבטחים01/11/2012
דרוםשמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ מפ/ 1012מתקן פוטו וולטאי - מושב מבטחים27/11/2011