תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהערר על החלטת ולקחש"פ07/ חש/ 3ערר על החלטת ולקחש"פ לתן הסכמתה לבקשה לשימוש חורג 128/06/7
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהערר על החלטת ולקחש"פ07/ חש/ 4ערר על החלטת ולקחש"פ לתן הסכמתה לבקשה לשימוש חורג 128/06/7
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית1/ 665/ 4תקומה
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית2/ 665/ 4מושב תקומה הרחבה
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית3/ 665/ 4מושב תקומה - הרחבה
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 11מגרש 50 מושב תקומה
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 2מיקום מקלטים - מושב תקומה27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 5מושב תקומה23/02/1984
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 6מושב תקומה05/10/1995
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 7הקצאת שטח לבנייני ציבור - מושב תקומה15/02/2005
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 9מושב תקומה - מגרשים 39, 4021/01/2010
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 116בקשה לשימוש חורג להקמת י יח"ד לארוח כפרי בקרקע חקלאית
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 128בקשה לשימוש חורג לתוספת 5 יחידות לאירוח כפרי ושני מבנים לספא ומועדון - מושב תק
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ מק/ 2029מושב תקומה10/02/2003
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ מק/ 2086משק מס' 66- מושב תקומה
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ מק/ 2116מושב תקומה - משק 1
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכניתע/ 109תקומה19/03/1953
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכניתע/ 33מושב תקומה19/03/1953
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 08/ 6108בקשה לפירוק עמודי חשמל והקמת עמודי תקשורת בכביש הגישה לישוב תקומה