תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 02/ 104/ 2שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה - אחוזם
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 1תיקון לתכנית מפורטת מושב אחוזם
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 2תכנית מפורטת למקלטים מושב אחוזם
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 3מרכז אחוזם07/01/1982
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 5מושב אחוזם05/06/2007
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 7הקצאת יעוד חקלאי קיים להחזקת בעלי חיים בשטח האגודה של מושב אחוזם
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 220יעוד שטח לדרך וסלילית כביש26/03/1981
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 254מושב אחוזם06/01/1998
דרוםשקמים, לכיש, אחזםבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 114בקשה לשימוש חורג להקמת מסעדה בשטח שיעודו חקלאי
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ מק/ 2132שינוי מיקום השטח לבניית מגורים ללא שינוי בסה"כ השטח המותר לבניה.
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ מק/ 2168מושב אחוזם - מגרש 400, תעשיה קלה ומלאכה
דרוםשקמים, לכיש, אחזםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 02/ 6025בקשה להיתר לשימוש חורג משטח חקלאי למסחרי.