תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבני שמעון, שומריהתוכנית6/ 03/ 239/ אקיבוץ שומריה13/07/1989
דרוםבני שמעון, שומריהתוכנית7/ 03/ 439שכונה קהילתית - קיבות שומריה
דרוםבני שמעון, שומריהתוכנית7/ 03/ 439/ 1הרחבת הישוב שומריה05/07/2011
דרוםבני שמעון, שומריהתוכנית7/ 03/ 439/ אמתחם בתי הספר בשומריה26/06/2008
דרוםבני שמעון, שומריהתוכנית7/ מק/ 2045קיבוץ שומריה05/08/2004
דרוםבני שמעון, שומריהתוכנית7/ מק/ 2079קיבוץ שומריה