תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164כפר מימון22/11/1979
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164/ 11שינוי משפ"פ לאזור מגורים - כפר מימון מגרש 505
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164/ 12בנה ביתך - כפר מימון25/09/2006
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164/ 2מיקום מקלטים - כפר מימון27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164/ 3כפר מימון18/03/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164/ 5תוספת 120 יחידות דיור - כפר מימון19/09/1990
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ מפ/ 1028מתקן פוטו-וולטאי כפר מימון22/02/2012
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 02/ 6023התנגדות לבניית מרכז רוחני בבית ספר
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 08/ 6029התנגדות לבניה על קו 0