תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםירושליםנושא"נקודת תיירותית בארמון הנתחרות אדריכלית "נקודה תיירותית בארמון הנציב"
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית0/ 0231/ 04תוספת שתי קומות ומחסן במרתף. רח' לבוש מרדכי 6, שכ' גאולה
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית0/ 0316/ 00הקמת בניין חדש בן 3 קומות מעל קומת מרתף. גבעת חנניה, אבו טור
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית00/ 0545/ 2009מבנה חדש, אולם ספורט לביה"ס אפרתה
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית00/ 13ערר על החלטת ו.מחוזית ירושלים לאישור תכנית - 2592 / א - -בית מפא"י
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית00/ 21ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לתכנית 5153 פארק 3000
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית0052/ 03תוספת קומה עם גג רעפים מעל מבנה חד קומתי קיים.
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית0071/ 78בניית מאגר מים, ח' משאבות.רח' דוד רמז 2, גבעת החאן.
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית01/ 32ערר על החלטת ו.מחוזית ירושלים לאישור תכנית 2909/ ג - ממילא
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית01/ 39ערר על החלטת ו.מחוזית ירושלים לאישור תכנית - 4356 יער מיר
ירושליםירושליםישות כללית01/ המ/ 22בקשה להארכת מועד לפי ס. 197 (ב) תכנית 4321
ירושליםירושליםישות כללית01/ המ/ 6בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית 3164
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית02.150.0הריסת חלקי בנין וקומה חלקלית ובניה מחדש ותוספת קומה
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 38ערר על החלטת ו. מחוזיתירושליםלאשר את תוכנית 6178 ארמון הנציב ירושלים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית02/ 9ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לאשר תכנית 3896/ א
ירושליםירושליםישות כללית02/ המ/ 3בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית 2317
ירושליםירושליםישות כללית02/ המ/ 33בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית 3774
ירושליםירושליםישות כללית02/ המ/ 70בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית 2906/ 3316/ 3420/ 3419 ירושלים
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית0268/ 94תוספת קומה במפלס +2.3 +2.9 שיכלול יח"ד וגג רעפים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 1ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לאשר תכנית 4711 מתחם הרכס
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 11ערר על החלט ו. מחוזית י-ם לאשר את תכנית 4818 שכונת עין כרם
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 32ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים ת.8027
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 5ערר על החלטת ו. מחוזית לאשר את תכנית מס' 8000 הרכבת הקלה
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 6ערר על החלטת ו. מחוזית י-ם לאשר את תכנית 8000הרכבת הקלה
ירושליםירושליםישות כללית03/ המ/ 15בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) תכנית 3507/ ג ירושלים
ירושליםירושליםישות כללית03/ המ/ 3בקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית 34191/ א ירושלים
ירושליםירושליםישות כללית03/ המ/ 5בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית 3458 ירושלים
ירושליםירושליםישות כללית03/ המ/ 8הקשה להארכת מועד ס. 197 (ב) תכנית 4508 י-ם
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית0345/ 02הוספת 2 קומות וגג רעפים. רח' שמעון 9, גאולים
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית0382.1/ 03שינוי שלבי הביצוע - גילה
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית04.0532.0תוספת 2 קומות לבנין חד קומתי, 2 יח"ד, מאה שערים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 2ערר על החלטת ו. מחוזית לגבי ת. 4982 ירושלים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 6ערר על החלטת ו. מחוזית לגבי תכנית 8000 הרכבת הקלה
ירושליםירושליםישות כללית04/ המ/ 94בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים עבור תכנית 5168
ירושליםירושליםישות כללית04/ המ/ 97תכנית 4573 ירושלים כביש 9
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית05.0102.0תוספת בניה - 2 קומות וגג רעפים, 4 יח"ד, מאה שערים
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית05.71.0תוספת קומה + גג רעפים, זכרון משה
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית05.821היתר לביצוע חפירה ודיפון עבור רכבת ישראל
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 10הארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת.3227 ירושלים
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 11הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס.197 (ב) תכנית במ/6/2005/ב
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 16הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197(ב) תכנית 4573 י-ם
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 27בקשה הלארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים לפי ס. 197 (ב) לחוק
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 37בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס.197 לחוק
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 41הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים לפי ס. 197 (ב) לחוק
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 45ישות כללית 05/ המ/ 45
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 5הארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת.במ/ 50/ 53/ א
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 51בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת.3457/א
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 56הקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס.197(ב) ת.2855
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 57בקשה לה. מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197(ב) ת.2592/א ים
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 59הקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים לפי ס. 197(ב) ת.2855
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 69בקשה להארכת מועד ךהגשת ת. לפיצויים לפי ס. 197(ב) ת. 2447/ג
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 74סעיף 197(ב) לחוק לגבי תכנית 2317 ירושלים
ירושליםירושליםישות כללית05/ המ/ 8הארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת.4573 ירושלים
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית053/ 93ביטול מקום חניה, רח' לוי 3 שכ' גאולים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 35ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לאשר בתנאים את ת. 4796/א הר נוף
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 45ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לאשר בתנאים את ת. 4796/א הר נוף
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 8ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לדחות את ת. 5323/ ב
ירושליםירושליםישות כללית06/ המ/ 2סעיף 197(ב) תכנית 3599/ א ירושלים
ירושליםירושליםישות כללית06/ המ/ 23סעיף 197 (ב) תכנית 3428 ירושלים
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית0626.0/ 01מתן פטור לתקן חניה
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית07.0021.0בניין חדש למסחר, חומת שמואל מגרש 402
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 15ערר על החלטת ועדה מחוזית ירושלים לאשר את תכנית מס'4099 ד
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 20על החלטת ןעדה מחןזית לתו"ב ירושלים לאשר את ת. 9532 מתחם עץ חיים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 7על החלטת ו. מחוזית ירושלים לאשר את ת. 4099/ ד מרכז תרבות ממערב לט.שרובר
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 8על החלטת ועדה מחוזית לתו"ב ירושלים לאשר את תכנית 6127/א גבעת אורנים
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 13ערר על ו מחוזית י-ם לדחות את תכנית מס' 8491 מתחם "ניקופוריה"
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 16ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים לדחות את תכנית 12322- רח' אבן עזרא 14 י-ם
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 2ערר על החלטת ו. מחוזית י-ם לאישור התכנית 10986 - המושבה הגרמנית
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 5ערר על החלטת ו. מחוזית י-ם לדחיית התכנית מי/ 1008 - "חוות צוק"
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 39ערר על החלטה ועדה מחוזית י- ם לתכנית 12827 - בניני דירות חדשים-רח' גד - בקעה
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 41ערר על החלטה ו. מחוזית י-ם לתכנית 13039 - בית הכרם תוספת קומות ויח' דיור
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 46ערר על החלטה הועדה המחוזית ירושלים לתכנית 12827 - בקעה רח' גד
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 52ערר על החלטה ו. מחוזית י-ם בתכנית 12706 - גבעת אורנים- רח' חזקיהו המלך
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 9ערר על החלטת ו. מחוזית י-ם לתכניות 8930/ א, 12570, 10123, 10340, 12341, 8263
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית0914/ 98סגירת קומת עמודים קיימת לשם תוס' 4 יח"ד חדשות.שמואל הנגיד 17, רחביה
ירושליםירושליםבקשה ועדה מקומית1.217.1שינויים בפיתוח ושינוי בק. עמודים עבור חניה ומרתף
ירושליםירושליםתוכנית1/ 43תיקון מס' 1 לתכינת מס' 4305/03/1953
ירושליםירושליםתוכנית1/ א/ 1347תוכנית 1/ א/ 134721/01/1971
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 19ערר על החלטה ועדת מחוזית י- ם בתכנית 12996 - העיר העתיקה, בית שטראוס
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 29ערר על החלטת ועדה מחוזית ירושלים לתכנית 9598 - ואדי התימנים 107 עין כרם
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 30ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים בתכנית 12996 - בית שטראות הרחבת הכותל
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 41ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים בתכנית 13075 - קריית הלאום משרד החוץ
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 42ערר על החלטת ועדה מחוזית ירושלים בתכנית 11195 - מיתחם "המקשר"
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 52ערר על החלטה ועדת מחוזית י-ם בתכנית 11626 - שכונת סנהדריה
ירושליםירושליםערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 8ערר על החלטת ו. מחוזית ירושלים בתכנית 10986 - עמק רפאים 48
ירושליםירושליםישות כללית10/ המ/ 21בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי 197, תב"ע 6217/א
ירושליםירושליםישות כללית10/ המ/ 22בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197, תב"ע 6217/א
ירושליםירושליםישות כללית10/ המ/ 35בקשה להארכת מועד לפתביעת פיצויים לפי ס' 197, 5303
ירושליםירושליםתוכנית1000317/05/1962
ירושליםירושליםתוכנית1001ייעוד שטח להקמת בנין צבורי (בי"ס) בשכונת בקעה.
ירושליםירושליםתוכנית1001/ אשטחים לצרכי צבור בטול דרך מאושרת בשכונת בקעה.
ירושליםירושליםתוכנית10012יצירת מבנה מגורים בן 5 קומות לשם יצירת 16 יח"ד. ראס אל עמוד
ירושליםירושליםתוכנית10015יצירת מסגרת תכנונית להקמת 5 בנינים חדשים למגורים, הכשרת עברות בניה, א טור
ירושליםירושליםתוכנית10016שינוי מאזור מגורים 5 למגורים מיוחד וקביעת הוראות להקמת בניין חדש-ראס אלעמוד
ירושליםירושליםתוכנית10017שינוי יעוד קרקע משט נוף פתוח לשטח למסגר , והקמת מסגד בן 2 קומות גבל מוכבר25/08/2009
ירושליםירושליםתוכנית1002הפיכת שטח פתוח צבורי לשטח להקמת בנין צבורי (בי"ס בזק ליד שכונת גבעת מרדכי.11/04/1968
ירושליםירושליםתוכנית10020/ אהרחבות יח"ד קיימות ע"י תוספות בניה, גונן, רח' ברניקי 14, גונן
ירושליםירושליםתוכנית10022שינוי יעוד ממגורים 1 למגורים 2, תוספות בנייה לשם הרחבת יח"ד, גילה רח' יסמין 116/02/2006
ירושליםירושליםתוכנית10023שינוי עוד קרקע, השלמת קומה והוספת קומה שלם הרחבת יח"ד קיימת.רח' קק"ל 17,רחביה29/12/2005
ירושליםירושליםתוכנית10029שינוי ממגורים 2 למגורים מיוחד, תוספת יח"ד, רחביה, חרל"פ 6