תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224תכנית מתאר שפיר01/07/1982
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 02/ 224/ 10שטח לאחסנה מושב איתן
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ 02/ 224/ 11הרחבת אבן שמואל04/09/2003
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 13תחמ"ש זמורות - שקמים23/07/2007
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 15מאגר למי קולחיו מטופלים בשדות נתיב הל''ה - שקמים
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 16אתר לייצור קומפוסט - צומת פלוגות (בר עידן)
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 17שינוי יעוד מאזור חקלאי לתעשיה קלה ומלאכה - לצד כביש 3
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 02/ 224/ 18אתר פסולת יבשה איתן
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 02/ 224/ 2הקמת תחנת דלק מסחרית-עין צורים25/01/1996
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 02/ 224/ 3מרחצאות מרפא- מושב רווחה15/08/1996
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 02/ 224/ 8תחנת דלק - מושב רווחה
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 1הפיכת שטח חקלאי לחלקה של מתיישב19/09/1977
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 2/ אמושב עוזה - חלקה 8509/09/1999
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 3מקלטים07/01/1982
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 4ביטול ואיחוד חלקות18/03/1982
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 7שכונה קהילתית - מושב עוזה21/05/2012
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 8מושב עוזה - הרחבה
דרוםשקמים, שפיר, נעםתוכנית6/ 03/ 114/ 2שינוי לתכנית מפורטת מושב נועם27/06/2002
דרוםשקמים, שפיר, נעםתוכנית6/ 03/ 114/ 3תוספת 26 יחידות קהילתיות במושב נועם21/05/2002
דרוםשקמים, שפיר, נעםתוכנית6/ 03/ 114/ 4הרחבת מושב נועם
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 128תכנית מפורטת מתקן בטחון10/08/1972
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 03/ 128/ 1תיקון לתכנית מפורטת- שינוי גבולות ליגד מושב רווחה
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129מרכז חינוכי אזורי שפירא22/12/1977
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 1שינוי יעוד משצ"פ לאזור מלאכה דרך ומתקן הנדסי - מרכז שפירא13/06/1991
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 2מרכז שפירא08/01/2009
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 3מרכז שפירא14/03/1994
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 4מרכז שפירא - הגדלת זכויות במגרש מס' 6225/11/2010
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 129/ 6אחוזת אתרוג - חלקה 7301/06/2010
דרוםשקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 7הרחבת מרכז שפירא
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ 03/ 132/ 2מרכז כפיר - אבן שמואל15/01/1976
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ 03/ 132/ 4שינוי לתכנית מפורטת - מרכז אבן שמואל - שפיר13/06/1991
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ 03/ 132/ 5שינוי בהנחיות בניה - מרכז אבן שמואל21/05/1992
דרוםשקמים, שפיר, אבן שמואלתוכנית6/ 03/ 132/ 8אבן שמואל
דרוםשקמים, שפיר, זבדיאלתוכנית6/ 03/ 134תכנית מפורטת מושב זבדיאל16/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, זבדיאלתוכנית6/ 03/ 134/ 1שינוי בתכנית מרכז מושב זבדיאל07/01/1982
דרוםשקמים, שפיר, זבדיאלתוכנית6/ 03/ 134/ 2מושב זבדיאל01/02/1998
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 03/ 140תכנית מפורטת למושב עובדים23/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 03/ 140/ 1תכנית מפורטת למקלטים - מושב רווחה
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 03/ 140/ 2שינוי רוחב בדרך18/03/1982
דרוםשקמים, שפיר, רוחהתוכנית6/ 03/ 140/ 3הרחבת מושב רווחה04/11/1997
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143תכנית מפורטת מושב משואות יצחק.30/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 1שינוי לתכנית מפורטת מושב משואות יצחק30/11/1987
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 1/ אקביעת יעודי קרקע03/11/1987
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 2תחנת תדלוק משואות יצחק15/12/1994
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 3משואות יצחק15/02/1996
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 4מושב משואות יצחק09/03/2000
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 5מוסד קהילתי- מושב משואות יצחק09/11/1999
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 6קביעת שטח לאזור תעשיה - משואות יצחק10/11/2002
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 7משואות יצחק - חלוקת מגרשים01/06/2010
דרוםשקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 8הגדלת אזור תעשיה - משאות יצחק - שקמים13/10/2009
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146מושב שפיר
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 1מקלטים14/01/1982
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 2ביטול ואיחוד חלקות וחלוקה מחדש07/01/1982
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 3הרחבת מושב שפיר09/12/1997
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 4חלוקת מגרשים - חלקה 9 - מושב שפיר - שקמים
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 5משק 85 מושב שפיר07/03/2010
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ 03/ 147תכנית מפורטת- מושב זרכיה30/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ 03/ 147/ 1תכנית מפורטת למקלטים - מושב זרחיה
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ 03/ 147/ 2מושב זרחיה28/12/1995
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ 03/ 147/ 4שטח לבנייני ציבור והקמת 17 יח"ד - מגורים א'20/12/2001
דרוםשקמים, שפיר, זרחיהתוכנית6/ 03/ 147/ 6תוספת 19 יח"ד שכונת החורשה - מושב זרחיה07/11/2011
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 153תכנית מפורטת לחלקה חקלאית בני גדרה30/11/1972
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 155תכנית מפורטת למטעים כרמון30/11/1972
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 155/ 1תכנית מפורטת למזבלה אזורית בשטח כרמון - מועצה אזורית שפיר
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 155/ 2שינוי יעוד קרקע חקלאית למכון עבור זבל עופות בשטח בשטח "כרמון"29/04/1976
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכנית6/ 03/ 157תכנית מפורטת של הישוב27/07/1980
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכנית6/ 03/ 157/ 1ביטול ואיחוד חלקות27/07/1980
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכנית6/ 03/ 157/ 2תכנית מפורטת למקלטים - מושב קוממיות
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכנית6/ 03/ 157/ 3מושב קוממיות09/09/1999
דרוםשקמים, שפיר, קוממיותתוכנית6/ 03/ 157/ 4מושב קוממיות - מרכז ללימוד והדרכה "זרעים"
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 163תכנית מפורטת מושב סגולה11/08/1955
דרוםשקמים, שפיר, אלומהתוכנית6/ 03/ 168מרכז אלומה28/10/1976
דרוםשקמים, שפיר, אלומהתוכנית6/ 03/ 168/ 1שינוי משטח ספורט לאזור מוסדות ציבור - מרכז כפרי אלומה
דרוםשקמים, שפיר, אלומהתוכנית6/ 03/ 168/ 3מרכז אלומה - הרחבה - שקמים08/02/2010
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 171תכנית מפורטת למרכז אזורי "שלי"23/03/1978
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 171/ 1תיקון לתכנית מפורטת מרכז אזורי "שלי"16/03/1978
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 171/ 2מרכז אזורי של"י06/04/1990
דרוםשקמים, שפיר, שלוהתוכנית6/ 03/ 173תכנית מפורטת מושב שלוה21/04/1955
דרוםשקמים, שפיר, שלוהתוכנית6/ 03/ 173/ 2מרכז ישוב שלוה30/03/1999
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176יישוב עין צורים30/11/1972
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 1תעשיה01/07/1982
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 2שינוי יעוד חלקה 14 מדרל למגורים07/07/1983
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 3ישיבה תיכונית30/11/1984
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 4קיבוץ עין צורים25/03/1990
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 5שינוי משטח חקלאי לאזור מגורים בישוב חקלאי עין צורים28/01/1993
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 6עין צורים - מגורים זמניים - 240 יח''ד13/03/2007
דרוםשקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 7עין צורים 2010
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 182מושב מסמיה24/12/1959
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 194תכנית מפורטת לקיבוץ שאנן19/12/1957
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 204/ 3מתקני טיהור קרית גת30/03/1999
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206חלוקת אזור חקלאי24/05/1956
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 1מקלט12/11/1981
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 2מרכז מושב איתן01/07/1982
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 3מושב איתן24/05/1999
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 4הרחבת מושב איתן17/06/2009
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 5מבנה ציבור שטח למגורים - מושב איתן
דרוםשקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 6אתר רוחני לציון רבני ג'רבה - מושב איתן
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 215שיפורים בכביש צומת הודיה- צומת ראם.04/09/1980
דרוםשקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 229תחנת דלק16/04/1982
דרוםשקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 230תכנית מפורטת למ. ק 419,867,880