תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשדרותתוכנית11/ 21/ 03/ 104שכ' נוה אשכול 48 יח"ד26/08/1979
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101תכנית מתאר - שדרות - מע"ר
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 1מפתן בשדרות07/02/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 12תיקון לתכנית מתאר - שכונה צפונית - שדרות22/06/1985
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 14תכנית מיתאר דרומית ממרכז שדרות12/06/1988
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 15שינוי באחוזי בניה למגרשים שגודלם 750 מ"ר - שכונה צפונית - שדורת
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 16תיקון לתכנית מתאר שדרות-מרכז31/12/1989
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 18שינוי מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב'13/06/1991
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 19שינוי ביעודי קרקע לתכנון אזור מגורים ג'.15/07/1999
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 2שדרות27/07/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 2/ אשינוי בזכויות בניה - שינוי יעוד שטח לבנין מגורים - קומה אחת - שדרות27/07/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 20אזור המרכז - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 21שינוי יעוד קרקע משטח מסחרי ושטח ציבורי פתוח למגורים א' ולהפך.13/02/1992
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 22שינוי יעוד ממעבר להולכי רגל לאזור מסחרי09/06/1996
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 23שינוי בקו בנין - שדרות06/07/1992
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 24שינוי לתכניות מתאר מס' 21 / 02 / 101 ו- 21 / 02 / 101 / 2 מגרש 199 שדרות26/12/1993
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 26שינוי לתכנית מתאר שינוי יעוד מאיזור מסחרי לאיזור תעשיה שדרות05/05/1994
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 30שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור19/12/1995
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 31מרכז תחבורה ועסקים- שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 32הרחבת אזור למגורים ומסחר - שינוי יעוד מאזור תעשיה - רחוב גופר שדרות
דרוםשדרות, שמעונים, שער הנגבתוכנית21/ 02/ 101/ 33שכונת יוקרה- אתר חירום- קטע ו'- שדרות15/02/2012
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 35שכונה צפונית א', מרכז רובעי וקריית חינוך שדרות05/01/2012
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 4פארק עירוני - שדרות19/02/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 5יעוד שטח למסדות ציבור - שטח ציבורי פתוח דרכים וחניות - שדרות12/11/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 6שינוי יעוד מחניה לשטח ציבורי פתוח - שדרות05/11/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 7הקצאת שטח למרכז המשותף שדרות - שער הנגב12/08/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 8שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים - שדרות18/08/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 9תוספת לתקנון תכנית מתאר שדרות07/01/1982
דרוםשדרותתוכנית21/ 02/ 120שכונת בן-גוריון ב' - שדרות09/08/2006
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 10שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור מסחרי - שדרות29/10/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 100משפחת תורג'מן - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 12שינוי יעוד מאזור בנייני ציבור לאזור מסחיר - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 13שטח למרכז ספורט - שדרות06/02/1969
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 15יעוד שטח לבתי מגורים - שדרות06/02/1969
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 17יעוד שטח למוסדות ציבור - שדרות24/06/1971
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 18בית כנסת - שדרות05/08/1971
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 19קוטג' וגן ילדים - שדרות31/03/1977
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 20יעוד שטח ל- 7 וילות ברחוב יוסף פריצקר - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 21/ אשינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור לבנייני ציבור - שדרות30/11/1987
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 23קיוסק - שדרות20/07/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 23/ אשינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מסחרי (קיוסק) - שדורת04/02/1990
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 25שוק קמעונאי - שדרות11/12/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 25/ אשוק רוכלים - אזור תעשיה - שדרות30/01/1986
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 26בית כנסת, מקלטים וחדר לבית ספר - שדרות11/12/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 27שדרות, (מספר קודם: ת/4/11/1)03/07/1969
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 28שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מוסדות ציבור - שדרות05/06/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 3אזור מסחרי04/12/1975
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 31שדרות, (מס' קודם: ת/4/11/11)20/08/1970
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 35שינוי יעוד מאזור מוסדות ציבור לאזור ציבורי פתוח - שדרות26/03/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 36שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מוסדות ציבור (מעון) - שדרות11/12/1986
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 38הגדלת אחוזי בניה - שדרות18/03/1982
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 39שכונת רקפת - שדרות29/10/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 40שכונת עובדי ציבור - שכונת הזית - רחוב שפרינצק - שדרות20/07/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 40/ אקביעת הנחיות ומגבלות בניה - שכונת הזית, רחוב שפרינצק - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 41רחוב רון שוקרון - שדרות20/07/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 41/ אשינוי בקו בניין צדדי והרחבת דרך - רחוב רון שוקרון - שדרות23/06/1985
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 42שינוי יעוד מאזור לתכנון בעתיד לאזור מגורים א' - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 44שינוי יעוד מאזור בנייני ציבור לאזור ציבורי פתוח - שדרות07/01/1982
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 45שכונת אלבז סיני - שדרות07/01/1982
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 47שינוי יעוד מש.צ.פ. ואזור בנייני ציבור לאזור מגורים
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 5יעוד שטח לאזור מסחרי - שדרות04/12/1975
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 54שינוי יעוד מאזור בנייני צבור לאזור מגורים וחלוקתו לשתי חלקות - שדרות31/05/1984
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 58תוספת סטנדרטית במסגרת שיקום שכונות - שדרות07/03/1988
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 59קופת חולים - שדרות30/05/1985
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 6שינוי קוי בניה באזור מגורים א' - שדרות08/05/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 60שינוי יעוד מחניה לאזור מסחרי קיוסק - שדרות23/06/1985
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 61אזור רקפת - שדרות30/11/1987
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 62שינוי יעוד מבנייני ציבור לאזור ציבורי פתוח - שדרות30/11/1987
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 64שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' - שדרות12/11/1989
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 65שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מסחרי , ש.צ.פ. ושביל - שדרות07/03/1989
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 66שינוי יעוד מאזור מבנה ציבור לאזור מגורים א' - שדרות07/03/1989
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 67שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח לאזור מגורים א' - שדרות09/07/1989
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 68שינוי מאיזור מגורים א' לאיזור מסחרי26/11/1990
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 7שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 70שינוי יעוד משצ"פ לאזור מלאכה31/10/1991
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 71שכונת הרקפת - שדרות01/10/1992
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 72שינוי בהנחיות בניה מגרש 26430/04/1992
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 76תחנת מוניות05/05/1994
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 77מגרש 59 - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 78שינוי בהנחיות בניה - מגרש 70
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 8תרש"צ - 1/ 11/ 405/11/1981
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 83רח' הורד 63 - שדרות09/07/1998
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 84רח' הגופר מגרש 731/12/1998
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 84/ ארחוב הגופר שדרות05/05/2003
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 85שינוי באחוזי בניה מגרש 477 - שדרות21/06/2000
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 86מגרש מס' 77 רח' יוסף שפרינצק12/07/2000
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 87שינוי מתעשיה למסחר - מגרש 103 - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 89חלוקת מגרש 31 לשני מגרשים - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 9מרכזת טלפונים - שדרות01/05/1980
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 90מגרש 48 - רחוב הורד 44 שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 91הגדלת מגרש למבנה מסחרי - מגרש 10א' - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 92משעול הפעמונית - שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 93שינוי יעוד ברחוב הגופר 25 - שדרות07/03/2010
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 94יגאל אלון 47- שדרות02/04/2008
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 95ישיבת הסדר מתחם מעוז - שדרות21/10/2010
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 96רחוב גיורא יוספטל 64 שדרות14/09/2009
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 97שינוי משצ''פ לתעשיה קלה ומסחר רחוב הנחלים שדרות
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 98ישיבת הסדר שדרות12/05/2009
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 99מעונות סטודנטים21/06/2010
דרוםשדרותתוכנית21/ 03/ 103יעוד שטח למגורים וספריה02/06/1969