תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםחבל אילותערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 19על החלטת ועדה מחוזית מחוז הדרום לאשר בתנאים ת. 12/ 03/ 102/ 1
דרוםחבל אילותערר על החלטת ועדת מחוזית09/ 45ערר על החלטה ו. מחוזית דרום לתכנית 12/ 02/ 163 - מרכז מסחרי אילות
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 101/ 3/ אמרכז אזורי חבל אילות
דרוםחבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 101/ 4מתחם תיירות במרכז אזורי - אילות
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 102שמורת טבע מסיב אילת24/09/1981
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 112אתר תיירות ונופש - בקעת תמנע - חבל אילות
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 1מכרות נחושת תמנע24/07/2001
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 02/ 112/ 2אתר תיירות ונופש בקעת תמנע28/05/1996
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 02/ 112/ 3אתר סילוק פסולת- נימרה09/11/1997
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 4אתר כרייה חלוקי נחל - נחל רחם24/07/2002
דרוםחבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 5האגם הנעלם - באזור תמנע15/02/2005
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 6שמורת טבע נחל נימרה - חבל אילות
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 7מכרות תמנע26/01/2012
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 8תאטרון פתוח פארק תמנע
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 9מבואת כניסה לפארק תמנע
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 118קיבוץ קטורה22/04/1988
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 147ישוב קהילתי "שחרות" - חבל אילות14/07/1988
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 02/ 147/ 2מוקד שרותי תיירות - מעלה שחרות
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 02/ 147/ 2/ אמוקד תיירות מדברית מעלה שחרות14/12/2004
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 147/ 4בר מדבר שחרות חבל אילות14/06/2012
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 02/ 152תכנית מיתאר לאזור באר - מנוחה05/04/1992
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 152/ 1פונדק הק"מ ה- 101
דרוםחבל אילות, סמרתוכנית12/ 02/ 155כרית חול בחולות סמר01/02/1996
דרוםחבל אילות, באר אורהתוכנית12/ 02/ 158מחנה באר אורה01/02/1998
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 02/ 159מחצבת חול- חולות סמר20/01/1999
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 159/ אאתר לכריית חול - חולות סמר19/09/2007
דרוםחבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 163מרכז מסחרי אילות26/09/2011
דרוםחבל אילות, באר אורהתוכנית12/ 02/ 164יישוב קהילתי באר - אורה21/12/2000
דרוםחבל אילות, באר אורהתוכנית12/ 02/ 164/ 1מבנה מסחרי בבאר אורה29/08/2010
דרוםחבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 165אזור תיירות ומגורי נופש - קיבוץ אילות
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 168מסוף בנלאומי מעבר גבול יבשתי ואזור למטענים "עברונה"
דרוםחבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 169מנחת ספורטיבי למטוסים קלים "שיטים"08/02/2005
דרוםחבל אילות, שזפוןתוכנית12/ 02/ 170מתקן התפלה - שיזפון21/08/2002
דרוםחבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 171מתחם לאטרקציות חבל אילות
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 172אקואריה - חבל אילות27/09/2005
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 173שכונת נחל רודד
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 174חוות רודד - חבל אילות
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 175שדה תעופה תמנע - חבל אילות06/04/2009
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 176שמורת טבע - צוקי שיירות - חבל אילות13/03/2007
דרוםאילת, חבל אילותתוכנית12/ 02/ 179מעבר גבול ע''ש יצחק רבין05/01/2012
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 180שמורת טבע ערבת עברונה
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 02/ 181מיזם תיירות עברונה
דרוםחבל אילות, אילותתוכנית12/ 03/ 101תכנית מפורטת- מרכז חבל אילות.
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 101/ 1מרכז אזורי חבל אילות26/08/1979
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 101/ 5אזור תעשיה במרכז אזורי חבל אילות
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 101/ 6תיירות נופש ומבני ציבור במרכז אזורי חבל אילות
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 102/ 1מבואה וחניון ליה לקניון האדום (בשמ"ט מסיב אילת)
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 103תכנית מפורטת חניון למטיילים הקניון האדום
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 107/ 1שדה תעופה אילת - חבל אילות24/09/1981
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 107/ 3מאגר אליפז21/08/2000
דרוםחבל אילות, אליפזתוכנית12/ 03/ 107/ 4מאגר אליפז ב'03/05/2001
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 111קיבוץ אילות04/09/1980
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 111/ 1קיבוץ אילות30/05/1985
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 111/ 2אזור מבנה משק, דרך, אזור מגורים, תיירות ונופש - אילות31/12/1989
דרוםחבל אילות, אילותתוכנית12/ 03/ 111/ 3קביעת יעודי קרקע קיבוץ אילות26/10/1995
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 113שמורת טבע יוטבתה - חבל אילות19/05/1967
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 113/ 2מרכז מבקרים בשמורת יוטבתה
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 114מצפה גאופיזיקלי בהר עמרם - חבל אילות
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 115חמדה נווה מדבר - חבל אילות18/08/1980
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 115/ 1תחנת דלק ליד צומת ציחור - חבל אילות07/10/1982
דרוםחבל אילות, קטורהתוכנית12/ 03/ 118/ 1קיבוץ קטורה09/03/1995
דרוםחבל אילות, סמרתוכנית12/ 03/ 120קיבוץ סמר01/04/1982
דרוםחבל אילות, גרופיתתוכנית12/ 03/ 121תיקון לתכנית מפורטת - ת.ב.ע.מ. - קיבוץ גרופית
דרוםחבל אילות, גרופיתתוכנית12/ 03/ 121/ 1קיבוץ גרופית03/12/1995
דרוםחבל אילות, גרופיתתוכנית12/ 03/ 121/ 2קיבוץ גרופית
דרוםחבל אילות, אליפזתוכנית12/ 03/ 124קיבוץ אליפז01/04/1982
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 124/ 1שינוי תואי כביש הכניס לקיבץ אליפז01/05/1986
דרוםחבל אילות, אליפזתוכנית12/ 03/ 124/ 2שינוי יעוד מדרך ושביל לאזור מבנה משק - קיבוץ אליפז07/03/1988
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 124/ 3שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך שרות לתפעול אתר תמנע אליפז - חבל אילות04/03/1990
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 126שמורת טבע הנחלים הגדולים - חבל אילות12/02/1981
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 126/ 1שמורת טבע נחלים גדולים - הרחבה29/12/2005
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 126/ 2שמורת טבע נחלים קצב וחיון הרחבה לשמורת טבע נחלים גדולים - חבל אילות18/11/2008
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 126/ 3שמורת טבע נחל גירזי - הרחבה לשמורת טבע נחלים גדולים - חבל אילות26/06/2008
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 03/ 127תכנית מפורטת לכריה וחציבה בהר נעצוץ13/04/1980
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 128/ 1כביש גישה - לטרמינל צבאי בעובדה
דרוםחבל אילות, קטורהתוכנית12/ 03/ 129תכנית מפורטת לכרית חול חולות קטורה31/12/1981
דרוםחבל אילות, שזפוןתוכנית12/ 03/ 133/ 1קיבוץ שיזפון07/07/1983
דרוםחבל אילות, שזפוןתוכנית12/ 03/ 133/ 2מרכז קיבוץ שיזפון09/07/1989
דרוםחבל אילות, שחרותתוכנית12/ 03/ 133/ 3קיבוץ נאות סמדר (שיזפון)31/10/1999
דרוםחבל אילות, יהלתוכנית12/ 03/ 134/ 2קיבוץ יהל - דיור זמני ופיתוח אזור בילוי ונופש06/07/2009
דרוםחבל אילות, יהלתוכנית12/ 03/ 134/ אקיבוץ יהל29/01/1995
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137קיבוץ יטבתה05/08/1982
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 137/ 10מאגר מי קידוחים ממערב לקיבוץ יוטבתה
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137/ 11מאגר מים שפים יוטבתה
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 137/ 2קיבוץ יוטבתה29/06/1989
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137/ 3קרית חינוך יטבתה12/09/1991
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137/ 4מתקן בזק , תורן תקשורת יטבתה07/03/1991
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137/ 5קיבוץ יוטבתה23/01/1997
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137/ 6קיבוץ יוטבתה
דרוםחבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137/ 8דרך גישה לבית ספר "מעלה שחרות" - חבל אילות08/11/2010
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 139אתר לסילוק פסולת באזור עובדה עבור מחנות צה''ל21/07/1983
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 140חניון לילה בהר יהואש11/11/1982
דרוםחבל אילות, לוטןתוכנית12/ 03/ 141קיבוץ לוטן04/11/1982
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 141/ 1קיבוץ לוטן15/04/1990
דרוםחבל אילות, שזפוןתוכנית12/ 03/ 142פונדק צומת שזפון
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 143קיבוץ יעלון15/05/1986
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 144קיבוץ סיירים
דרוםחבל אילותתוכנית12/ 03/ 146תחנת טרנספורציה יטבתה - חבל אילות29/10/1987
דרוםחבל אילות, נוה חריףתוכנית12/ 03/ 148קיבוץ נווה חריף29/06/1989
דרוםחבל אילות, קטורהתוכנית12/ 03/ 148/ 1מכון לטיפול בשפכים - בקעת קטורה