תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית2/ 1136/ 4ישוב צוחר
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 255ישוב פתחת שלום29/10/1981
דרוםשמעונים, אשכול, יתדתוכנית7/ 02/ 255/ 10הרחבת מושב יתד30/03/2000
דרוםשמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 02/ 255/ 11מסוף גבול סופה לאגרגטים ומתקני שרות ואחסנה - שמעונים
דרוםשמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 02/ 255/ 12מסוף גבול סופה
דרוםשמעונים, אשכול, תלמי יוסףתוכנית7/ 02/ 255/ 13מושב תלמי יוסף הרחבה
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 255/ 14כפר טבע ונופש - מרכז גושי חבל שלום
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 255/ 7בית עלמין במרכז פתחת שלום24/05/2001
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302תכנית מתאר אשכול
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 02/ 302/ 1אנדרטה ''דנגור'' ליד קיבוץ נירים הישנה29/07/1986
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 10באר רבובה27/06/2002
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 02/ 302/ 14תחנת דלק בקיבוץ צאלים
דרוםשמעונים, אשכול, כסופיםתוכנית7/ 02/ 302/ 16אזור לגידול עופות - קיבוץ כיסופים
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 17תכנית מתאר אשכול
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 19מכון לטיפול בשפכים צוחר27/09/2005
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 02/ 302/ 20שרותי דרך ותחנת דלק קיבוץ צאלים08/11/2010
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 02/ 302/ 21תחנת סניקה לביוב אוהד - תלמי אליהו08/08/2007
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 22מט''ש צאלים09/08/2012
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 02/ 302/ 23תחנת תדלוק בצומת מבטחים
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 24בית אריזה של''ח
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 3תוואי כיבש כיסופים גוש קטיף15/04/1990
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 02/ 302/ 5מרכז צוחר - אשכול03/11/1994
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ 02/ 302/ 7תחנת תדלוק קיבוץ אורים30/06/1996
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 02/ 302/ 8קיבוץ נירים22/12/1996
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 9מתקן טיהור בחבל שלום מ.א. אשכול01/03/2001
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 429מאגר לשימוש חקלאי ליד צאלים07/01/2002
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 440מאגר פתחת שלום08/02/2005
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 440/ אהסדרת שטחי בנוי למאגר פתחת שלום30/04/2008
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 02/ 474מתקן לקומפוסט - קיבוץ נירים15/02/2007
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ 02/ 477מרוצי סוסים ליד קיבוץ אורים
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 480ישובי חולות חלוצה במועצה אזורית אשכול15/02/2007
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 480/ 1ישוב חלוצית 1 - במועצה אזורית אשכול12/12/2006
דרוםשמעונים, אשכול, שדות נגב, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 483שמורת טבע ויערות - מתחם בארי - שמעונים
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 487חוות משקי חבל עזה
דרוםשמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 02/ 488אתר ליצור קומפוסט - עין השלושה30/11/2006
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 489תחנות שאיבה פתחת שלום ויבול13/03/2007
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 489/ 1תחנת שאיבה למים שפירים יתד - יבול04/11/2009
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 490שמורת טבע חולות עגור צפון
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 02/ 494קידוח צאלים 1 א'29/03/2007
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 02/ 496זכויות בניה לחלקה 45 מושב אוהד14/06/2007
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 02/ 498מבנים חקלאיים - מושב אוהד09/04/2008
דרוםשמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 02/ 499אתר לטיפול בקומפוסט - מבטחים29/06/2009
דרוםשמעונים, אשכול, עמיעזתוכנית7/ 02/ 501מושב עמיעוז - מתן זכויות בניה לקרקע חקלאית - שמעונים26/01/2011
דרוםשמעונים, אשכול, מרחביםתוכנית7/ 02/ 502תחנת שאיבה ירקון אורים26/11/2009
דרוםשמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 02/ 507מבנים חקלאיים - גל שפירא - מושב ישע07/10/2010
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 509אתר לטיפול ויצור קומפוסט עצמונה16/06/2011
דרוםשמעונים, אשכול, סופהתוכנית7/ 02/ 511תחנת תדלוק - קיבוץ סופה15/02/2012
דרוםשמעונים, אשכול, כרם שלוםתוכנית7/ 02/ 512מסוף גבול כרם שלום
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 02/ 514קביעת זכויות בניה - מושב אוהד08/07/2010
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 522תחנת ובריכת אגירה חלוציות04/11/2009
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102קיבוץ ניר-יצחק
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 1אזור תעשיה - ניר יצחק09/10/1980
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 2קיבוץ ניר יצחק14/11/1991
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 4הרחבת מפעל כימדע - קיבוץ ניר יצחק17/12/2000
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 5קיבוץ ניר יצחק20/10/2003
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 6אזור תעשיה - קיבוץ ניר יצחק04/09/2006
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 7הרחבת קיבוץ ניר יצחק22/12/2011
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 8תחנת שאיבה ניר יצחק21/06/2010
דרוםשמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ אניר יצחק
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 03/ 107/ 2קיבוץ נירים13/08/1992
דרוםשמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 03/ 107/ 3פאב קיבוץ נירים28/06/2007
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 111קיבוץ גבולות30/11/1987
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 111/ 1קיבוץ גבולות03/11/1987
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 111/ 2אזור תעשיה ומבנה משק - קיבוץ גבולות19/12/2002
דרוםשמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 111/ 3קיבוץ גבולות
דרוםשמעונים, אשכול, באריתוכנית7/ 03/ 113קיבוץ בארי30/09/1980
דרוםשמעונים, אשכול, באריתוכנית7/ 03/ 113/ 1קיבוץ בארי12/01/1999
דרוםשמעונים, אשכול, באריתוכנית7/ 03/ 113/ 2קיבוץ בארי01/10/2003
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ 03/ 118/ 1אזור תעשיה - קיבוץ אורים27/09/2005
דרוםשמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ 03/ 118/ 2הרחבת קיבוץ אורים
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 03/ 120/ 2שינוי לתכנית מפורטת - קיבוץ צאלים18/11/1982
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 03/ 120/ 3הרחבת קיבוץ צאלים
דרוםשמעונים, אשכול, צאליםתוכנית7/ 03/ 120/ 4חוות לולים 2 קיבוץ צאלים
דרוםשמעונים, אשכול, ניר עוזתוכנית7/ 03/ 123/ 1ניר עוז22/11/1979
דרוםשמעונים, אשכול, ניר עוזתוכנית7/ 03/ 123/ 2קיבוץ ניר עוז10/11/1985
דרוםשמעונים, אשכול, ניר עוזתוכנית7/ 03/ 123/ 3הרחבת אזור תעשיה ניר עז11/05/2004
דרוםשמעונים, אשכול, מגןתוכנית7/ 03/ 124/ 1קיבוץ מגן25/02/1990
דרוםשמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 03/ 125עין השלושה29/11/1951
דרוםשמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 03/ 125/ 2אזור תעשיה - קיבוץ עין השלושה20/08/2007
דרוםשמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 03/ 125/ 3מתחם מבני משק - עין השלושה31/03/2011
דרוםשמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 03/ 125/ 4הרחבת קיבוץ עין השלושה
דרוםשמעונים, אשכול, רעיםתוכנית7/ 03/ 126/ 1קיבוץ רעים
דרוםשמעונים, אשכול, רעיםתוכנית7/ 03/ 126/ 2קיבוץ רעים12/01/2006
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 147/ 1מיקום מקלטים - מושב אשכול30/09/1980
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 149/ 3מרכז שובה08/05/1980
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152תכנית מפורטת לישוב הבשור15/01/1970
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 03/ 152/ 10מושב אוהד- חלוקת מגרשים23/07/1998
דרוםשמעונים, אשכול, תלמי אליהותוכנית7/ 03/ 152/ 11/ אשכונת מגורים - תלמי אליהו26/08/2004
דרוםשמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 03/ 152/ 12הרחבת מושב אוהד30/03/2000
דרוםשמעונים, אשכול, שדה נצןתוכנית7/ 03/ 152/ 13מושב שדה ניצן - הקמת אזור מגורים א' במושב קיים16/04/2001
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152/ 14שכונת מגורים במרכז צוחר31/08/2005
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152/ 17משטרת ישראל צוחר04/12/2003
דרוםשמעונים, אשכול, שדה נצןתוכנית7/ 03/ 152/ 4מושב בת' זכוכית20/10/1974
דרוםשמעונים, אשכול, תלמי אליהותוכנית7/ 03/ 152/ 5מיקום מקלטים - מושב תלמי אליהו27/07/1980
דרוםשמעונים, אשכול, שדה נצןתוכנית7/ 03/ 152/ 7שדה ניצן10/11/1983
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152/ 8מרכז גושי צוחר18/04/2000
דרוםשמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152/ 9מרכז צוחר30/04/2006
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 176כביש גישה - הבשור - אשכול30/11/1984
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 179חוות הבשור21/10/1976
דרוםשמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 179/ 1חוות הבשור - שמעונים