תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאבו בסמהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 24ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז דרום לאשר בתנאים ת. 28/02/105
דרוםאבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, מיתר, שמעונים, תמר, חורה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 264יער יתיר
דרוםאבו בסמה, קאצר א-סרתוכנית28/ 02/ 101ישוב בדואי חדש קסר א סר05/04/2005
דרוםאבו בסמה, אבו קורינאתתוכנית28/ 02/ 102ישוב בדואי חדש אבו קרינאת04/12/2003
דרוםאבו בסמה, ביר הדאג'תוכנית28/ 02/ 103ישוב בדואי באר חיל22/03/2004
דרוםאבו בסמה, מכחולתוכנית28/ 02/ 104ישוב בדואי חדש מכחול (מרעית)26/08/2004
דרוםאבו בסמהתוכנית28/ 02/ 104/ 1מרעית רבתי
דרוםאבו בסמהתוכנית28/ 02/ 105חווה חקלאית כחלה (מספר ישן 6/105/02/11)30/04/2008
דרוםאבו בסמהתוכנית28/ 02/ 106שכונת אל- סייד29/06/2009
דרוםאבו בסמהתוכנית28/ 02/ 107נחל שמריה (תראבין)18/03/2003
דרוםאבו בסמה, תראבין א-צאנעתוכנית28/ 02/ 107/ 1תחנת שאיבה תראבין30/04/2008
דרוםאבו בסמה, תראבין א-צאנעתוכנית28/ 02/ 107/ 3מתחם חלקאי עם לולים תראבין
דרוםאבו בסמה, בני שמעון, עומר, אום בטיןתוכנית28/ 02/ 108אום בטין15/05/2011
דרוםאבו בסמהתוכנית28/ 02/ 109מולדה - אבו בסמה26/06/2011
דרוםאבו בסמה, מולדהתוכנית28/ 02/ 109/ אמבנים ומוסדות ציבור למתקני תשתית ולמערכת הדרכים מולדה01/06/2010
דרוםאבו בסמה, דרג'יאתתוכנית28/ 02/ 110ישוב דריג'את05/06/2007
דרוםאבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, אבו תלול, תחום מחוזי גליליתוכנית28/ 02/ 111תכנית מתאר אבו תלול
דרוםאבו בסמה, דרג'יאתתוכנית28/ 03/ 1001דריג'את מגרשים 114-119, 20, 21 - מס' קודם 28/ מק/ 809/08/2012
דרוםאבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, אבו תלולתוכנית28/ 03/ 1101מרכז שרותים לישוב אבו תלול
דרוםאבו בסמה, קאצר א-סרתוכנית28/ 03/ 112מרכז שרותים לישוב בדואי קסר א סר05/04/2005
דרוםאבו בסמה, קאצר א-סרתוכנית28/ 03/ 113קאסר אל סר שכונות 7 ו- 926/12/2007
דרוםאבו בסמה, קאצר א-סרתוכנית28/ 03/ 114מגרשים למוסדות ציבור שכונות 2 ו- 4 קאסר א-סר31/08/2011
דרוםאבו בסמהתוכנית28/ 03/ 123/ 2מחצבה בערוער - אבו במסמה04/09/1980
דרוםאבו בסמהתוכנית28/ 03/ 123/ 3הרחבת מחצבת פיוני בנחל ערוער15/03/1984
דרוםאבו בסמהתוכנית28/ 03/ 138מחצבה נחל ערוער
דרוםאבו בסמהתוכנית28/ 03/ 147כריה בהר דרגות18/02/1982
דרוםאבו בסמה, אבו קורינאתתוכנית28/ 03/ 201אזור תעשיה אבו קרינאת04/12/2008
דרוםאבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, אבו קורינאתתוכנית28/ 03/ 202שכונת אל ע'נאמי - אבו קרינאת
דרוםאבו בסמה, אבו קורינאתתוכנית28/ 03/ 223מרכז שרותים לישוב בידואי חדש - בית פלט21/09/2003
דרוםאבו בסמה, אבו קורינאתתוכנית28/ 03/ 223/ 1מרכז שירותים אבו קרינאת מגרשים 901, 901A, 905, 90409/08/2012
דרוםאבו בסמהתוכנית28/ 03/ 238שכונה 2 - אבו קרינאת (בית פלט)15/02/2005
דרוםאבו בסמהתוכנית28/ 03/ 240שכונה 4 - אבו קרינאת (בית פלט)15/02/2005
דרוםאבו בסמה, אבו קורינאתתוכנית28/ 03/ 240/ 1אבו קרינאת - שכונה 4 מגרשים 4170-4172, 4166-4167 - מס' קודם 28/ מק/ 102/ 1111/09/2012
דרוםאבו בסמה, ביר הדאג'תוכנית28/ 03/ 304מרכז שרותים - באר חיל (ביר הדאג')15/04/2004
דרוםאבו בסמה, ביר הדאג'תוכנית28/ 03/ 305שכונה שלב א' - ביר הדאג' (באר חיל)03/05/2005
דרוםאבו בסמה, ביר הדאג'תוכנית28/ 03/ 306אזור תעשיה באר הדאג' - שלב א' - אבו בסמה05/06/2007
דרוםאבו בסמה, ביר הדאג'תוכנית28/ 03/ 307ביר הדאג' - שכונות מגורים שלב ב'28/04/2010
דרוםאבו בסמה, מכחולתוכנית28/ 03/ 401מרכז שרותים לישוב בדואי חדש מכחול (מרעית)26/08/2004
דרוםאבו בסמה, מכחולתוכנית28/ 03/ 402שכונת פחס אל עמור - אבו בסמה28/06/2007
דרוםאבו בסמהתוכנית28/ 03/ 403אבו עיאדה14/06/2011
דרוםאבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, מכחולתוכנית28/ 03/ 404שכונת אל באט - מכחול22/08/2012
דרוםאבו בסמהתוכנית28/ 03/ 405שכונת אבו רביעה מרכז - אשכול 1
דרוםאבו בסמה, אל סיידתוכנית28/ 03/ 601אזור מלאכה ומסחר אל סייד
דרוםאבו בסמה, תראבין א-צאנעתוכנית28/ 03/ 701תראבין שלב ב'02/08/2006
דרוםאבו בסמה, תראבין א-צאנעתוכנית28/ 03/ 702אזור משולב למסחר ותעשיה תראבין04/01/2011
דרוםאבו בסמה, תראבין א-צאנעתוכנית28/ 03/ 703שטח ספורט ומתקנים הנדסיים תראבין10/07/2008
דרוםאבו בסמה, אום בטיןתוכנית28/ 03/ 801מרכז שרותים - אום בטין12/12/2007
דרוםאבו בסמהתוכנית28/ 03/ 901שכונת סביח מוחמד מערב
דרוםאבו בסמה, אבו קורינאתתוכנית28/ מק/ 102/ 11אבו קרינאת שכונה 4 מגרשים 4170-4172, 4166-4167
דרוםאבו בסמה, תראבין א-צאנעתוכנית28/ מק/ 2שינוי בעיצוב וקוי בניין תראבין
דרוםאבו בסמהתוכנית28/ מק/ 3מרכז שרותים באר חיל
דרוםאבו בסמהתוכנית28/ מק/ 4קסר א-סר
דרוםאבו בסמה, דרג'יאתתוכנית28/ מק/ 5בית ספר דריג'את
דרוםאבו בסמה, דרג'יאתתוכנית28/ מק/ 6דריג'את - אזור התיירות
דרוםאבו בסמה, דרג'יאתתוכנית28/ מק/ 7דריג'את - מוסדות ציבור
דרוםאבו בסמה, דרג'יאתתוכנית28/ מק/ 8דריג'את מגרשים 114-119, 20-21
דרוםאבו בסמה, עומר, שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 15תכנית מיתאר לישוב תל שבע 2025 וקטע דרך אזורית מס' 31 א'01/12/2011
דרוםאבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, מיתר, ערד, שמעונים, חורה, כסייפה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 03/ 267דרך מס' 31 -צומת שוקת - ערד (או מבואות העיר ערד)21/07/2011
דרוםאבו בסמה, קאצר א-סרבקשה ועדה מקומיתדר/ 28/ רשגז/ 1019הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםאבו בסמהנושאמת/ אבו בסמהמרחב תכנון אבו בסמה
דרוםאבו בסמה, בני שמעון, גלילית מחוז הדרום, ערבה תיכונה, רהטתוכניתתמא/ 31/ א/ 21/ 2תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 2 דרך מס' 6 מלהבים עד שוקת10/03/2010
דרוםאבו בסמה, בני שמעוןתוכניתתמא/ 31/ א/ 21/ 3תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 3 דרך מס' 6 משוקת עד נבטים10/03/2010