תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהערר על החלטת ולקחש"פ03/ חש/ 10ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכניות 7/ מק/ 2025 ו- 7/ 03/ 149/ 10 ת. תדלוק בשובה
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהערר על החלטת ולקחש"פ07/ חש/ 3ערר על החלטת ולקחש"פ לתן הסכמתה לבקשה לשימוש חורג 128/06/7
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהערר על החלטת ולקחש"פ07/ חש/ 4ערר על החלטת ולקחש"פ לתן הסכמתה לבקשה לשימוש חורג 128/06/7
דרוםשמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית1/ 1083/ 4ישוב תושיה
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית1/ 665/ 4תקומה
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית2/ 665/ 4מושב תקומה הרחבה
דרוםנתיבות, שמעונים, שדות נגבתוכנית22/ 02/ 101/ 19בית ספר תיכון בנים - נתיבות08/01/2009
דרוםנתיבות, שמעונים, שדות נגבתוכנית22/ 03/ 132בית העלמין החדש נתיבות01/12/2011
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית3/ 665/ 4מושב תקומה - הרחבה
דרוםשמעונים, שדות נגב, שער הנגב, סעדתוכנית7/ 02/ 303/ 44תחנת שאיבת מים ''סעד''
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328תכנית מתאר עזתה26/11/1990
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 02/ 328/ 11תחנת תדלוק בצומת מושב שיבולים18/04/2000
דרוםשמעונים, מרחבים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 12אזור תעשיה נועם - שלב ב'23/05/2006
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ 02/ 328/ 13אזור חממות - מושב בית הגדי
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 02/ 328/ 14הקמת בית אריזה וחממות למשק 7 ליד מושב מלילות
דרוםשמעונים, שדות נגב, בית הגדיתוכנית7/ 02/ 328/ 15הקמת בית אריזה וחממות למשק 31 ליד מושב בית הגדי
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 16תחנת שאיבה ''משה''13/03/2007
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 17מתחם מסחרי פאור סנטר שדות נגב
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 18מתחם פאור סנטר במועצה אזורית שדות נגב
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 02/ 328/ 20מגרש 28 ב' - מושב מלילות01/06/2010
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 02/ 328/ 21חלקה 62 מושב מלילות26/01/2011
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 22בית עלמין - מ.א. שדות נגב19/07/2012
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 02/ 328/ 23שטח חקלאי לגידול בעלי חיים - מושב מלילות
דרוםנתיבות, שמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 24מרכז צים לתעסוקה ומסחר
דרוםשמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 02/ 328/ 25תחנת תדלוק שרשרת
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 02/ 328/ 9הרחבת מושב יושיביה24/06/1999
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 479תחנת שאיבה לשפכים - שכונה מערבית נתיבות - בתחום שדות נגב
דרוםשמעונים, אשכול, שדות נגב, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 483שמורת טבע ויערות - מתחם בארי - שמעונים
דרוםשמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 1קיבוץ סעד18/11/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 2קיבוץ סעד10/01/1991
דרוםשמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 3הרחבת קיבוץ סעד15/03/2005
דרוםשמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 4מתקן לטיפול בשפכים - קיבוץ סעד15/03/2005
דרוםשמעונים, שדות נגב, סעדתוכנית7/ 03/ 110/ 5מתקן קומפוסט סעד
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 11מגרש 50 מושב תקומה
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 2מיקום מקלטים - מושב תקומה27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 5מושב תקומה23/02/1984
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 6מושב תקומה05/10/1995
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 7הקצאת שטח לבנייני ציבור - מושב תקומה15/02/2005
דרוםשמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 9מושב תקומה - מגרשים 39, 4021/01/2010
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130מושב יושיביה
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130/ 148 יחידות דיור - מושב יושיביה19/03/1970
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130/ 3מיקום מקלטים - יושיביה27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130/ 4חלוקת מגרש ושינוי בקו בניין צדדי - יושיביה06/05/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130/ 6יושיביה - זכויות והבנחיות בניה על קרקע חקלאית
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130/ 7מושב יושיביה - תעשיה חלקאית בשטח חקלאי
דרוםשמעונים, שדות נגב, יושיביהתוכנית7/ 03/ 130/ 8משק ביתן - יושיביה
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 1מרכז מושב זרועה18/08/1981
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 2מיקום למקלטים - מושב זרועה07/01/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 3מושב זרועה23/01/1997
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 4משק 25 - מושב זרועה14/06/2011
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 5מושב זרועה
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 6זרועה - חוות לולים - חלקה 1319/07/2012
דרוםשמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 7חוות לולים - מושב זרועה חלקה 77
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 1מושב שובה31/08/1978
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 10תחנת תדלוק - מושב שובה03/09/2009
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 11אתר לסילוק פסולת יבשה דרומית מערבית למושב שובה
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 12מגרש 87 מושב שובה
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 14מגרשים 201-208 מושב שובה
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 15שובה - משקים 28, 2722/12/2011
דרוםשמעונים, שדות נגב, זמרתתוכנית7/ 03/ 149/ 16מגרש 265 - מושב זמרת01/11/2012
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 4מיקום למקלטים - מושב שובה04/09/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 6שינוי יעוד ממגורים למגורים לבעלי מקצוע - מושב שובה06/05/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, זמרתתוכנית7/ 03/ 149/ 7חלקות 10, 66 - מושב זמרה07/03/1988
דרוםשמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 8מושב שובה28/02/1996
דרוםשמעונים, שדות נגב, זמרתתוכנית7/ 03/ 149/ 9הרחבת מושב זמרת09/07/1998
דרוםשמעונים, שדות נגב, עלומיםתוכנית7/ 03/ 156/ 1קיבוץ עלומים14/05/1985
דרוםשמעונים, שדות נגב, עלומיםתוכנית7/ 03/ 156/ 2קיבוץ עלומים21/01/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, שער הנגב, עלומיםתוכנית7/ 03/ 156/ 3שדרוג מתקן לטיפול בשפכים והקמת מבני משק קיבוץ עלומים - שמעונים01/06/2010
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164כפר מימון22/11/1979
דרוםשמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית7/ 03/ 164/ 1מיקום מקלטים - מרכז תושיה27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164/ 11שינוי משפ"פ לאזור מגורים - כפר מימון מגרש 505
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164/ 12בנה ביתך - כפר מימון25/09/2006
דרוםשמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית7/ 03/ 164/ 13מרכז תושיה07/10/2010
דרוםשמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית7/ 03/ 164/ 14מגרש 55 - מרכז תושיה
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164/ 2מיקום מקלטים - כפר מימון27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164/ 3כפר מימון18/03/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית7/ 03/ 164/ 4מרכז תושיה -06/11/1990
דרוםשמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164/ 5תוספת 120 יחידות דיור - כפר מימון19/09/1990
דרוםשמעונים, שדות נגב, זמרתתוכנית7/ 03/ 168/ 1מושב זמרה - מרכז המושב02/04/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, זמרתתוכנית7/ 03/ 168/ 2מיקום מקלטים - זמרה27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, זמרתתוכנית7/ 03/ 168/ 3מושב זמרה26/03/1981
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 197אזור תעשיה עזתה
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 197/ 1אזור תעשיה עזתה29/07/1990
דרוםשמעונים, שדות נגב, שוקדהתוכנית7/ 03/ 198/ 1מרכז שוקדה07/01/1982
דרוםשמעונים, שדות נגב, שוקדהתוכנית7/ 03/ 198/ 2מיקום ללמקלטים מושב שוקדה30/09/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, שוקדהתוכנית7/ 03/ 198/ 4מושב שוקדה27/10/1985
דרוםשמעונים, שדות נגב, שוקדהתוכנית7/ 03/ 198/ 5מושב שוקדה29/06/1997
דרוםשמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 214/ 1קרית החינוך עזתה07/02/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ 03/ 216מרכז מעגלים02/08/1979
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ 03/ 216/ 1מרכז כפרי ''מעגלים''09/07/1987
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ 03/ 216/ 3מרכז אזרחי מעגלים
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ 03/ 216/ 4שינוי יעוד ממתקן הנדסי למגורים בישוב מעגלים30/12/2004
דרוםשמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ 03/ 216/ 5מגרש 216 מעגלים28/04/2010
דרוםשמעונים, שדות נגב, גבעוליםתוכנית7/ 03/ 234/ 1מושב גבעולים - מיקום למקלטים27/07/1980
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 234/ 10הרחבת מושב שיבולים
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 234/ 11מושב שיבולים
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 234/ 12חלוקה והגדרת מגרשים משק 18א', 18ב' מושב שיבולים
דרוםשמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 03/ 234/ 13מושב מלילות
דרוםשמעונים, שדות נגב, גבעוליםתוכנית7/ 03/ 234/ 14מושב גבעולים
דרוםשמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 234/ 2מרכז שיבולים08/05/1980