תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 10/ 2חדרי אירוח
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים029/ 05/ 2הקמת תורן לאנטנה סלולרית
צפוןהגליל העליון, יפתחערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים065/ 05/ 2אנטנה
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים065/ 09/ 2חדרי אירוח
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים070/ 09/ 2סככה
צפוןהגליל העליון, מנרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים071/ 11/ 2תשריט חלוקה מס' גע/תש/0067
צפוןהגליל העליון, צבעוןערר על החלטת ועדת מחוזית08/ 85ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לאשר את תכנית ג/ 16266 - צבעון
צפוןהגליל העליון, שנירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים082/ 03/ 2היתר לבניה למגורים
צפוןהגליל העליון, שנירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים083/ 03/ 2היתר למגורים
צפוןהגליל העליון, שנירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 03/ 2היתר למגורים
צפוןהגליל העליון, להבות הבשןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים084/ 05/ 2אתר בזק על גג מבנה חדר אוכל
צפוןהגליל העליון, שנירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים085/ 03/ 2היתר למגורים
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים085/ 09/ 2חדרי אירוח
צפוןהגליל העליון, שנירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים086/ 03/ 2היתר למגורים
צפוןהגליל העליון, שנירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים087/ 03/ 2היתר למגורים
צפוןהגליל העליון, שנירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים088/ 03/ 2היתר למגורים
צפוןהגליל העליון, שנירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים089/ 03/ 2היתר למגורים
צפוןהגליל העליוןבקשה ועדה מקומית1/ 13830לגיטמציה למבנה קיים ושינוי רפת לצימר
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים100/ 03/ 2בקשה להיתר לשימוש חורג - מחצבה
צפוןהגליל העליון, להבות הבשןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 11/ 2הקטנת מחסן
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים105/ 11/ 2בקשה להיתר לבניית בית לבן ממשיך
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים106/ 11/ 2בנית 5 חדרי אירוח
צפוןהגליל העליון, הגושריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 06/ 2התנגדות לשימוש חורג ממבנה עזר לחדר ארוח לא מסחרי
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים116/ 08/ 2חריגה מהוראות תכנית
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים117/ 09/ 2חדרי אירוח
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךבקשה ועדה מקומית12/ 13328שימוש חורג בחלק ממבנה חממה למכירה בגוש13328 חלקה 12
צפוןהגליל העליון, כפר גלעדיערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 23ערר על החלטה ועדה מחוזית בתכנית ג/ 15442- כפר הורדים שלב ג'
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים132/ 11/ 2חדרי אירוח
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךבקשה ועדה מקומית13328/ 12שימוש חורג בחלק ממבנה חממה לשטח למכירת שתילים
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים141/ 11/ 2התקנת מערכת פוטו וולטאית על גג קיים
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים144/ 07/ 2התנגדות למבנה מסחרי
צפוןהגליל העליון, כפר הנשיאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים147/ 05/ 2אנטנה
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים150/ 10/ 2בנית 30 יחידןות בכפר נופש
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים152/ 11/ 2התקנת מערכת פוטו וולטאית
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים162/ 04/ 2חניון- בקשה להיתר לשימוש חורג
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים184/ 06/ 2התנגדות להיתר בניה לביג מרכזים מסחריים
צפוןהגליל העליון, להבות הבשןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים191/ 10/ 2בית מגורים חדש
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים192/ 07/ 2ערר על היתר לשימוש חורג
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךבקשה ועדה מקומית2007420שטח חורג מחממה חקלאית לאולם תצוגה של צמחי נוי בשטח של 373.75 מ"ר + שטח מכירות
צפוןהגליל העליון, דפנהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים212/ 09/ 2שינוייעד בשימוש מבנה
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים213/ 03/ 2תביעה לפיצויים לפי סעיף 197 לחוק
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים218/ 09/ 2חדרי אירוח
צפוןהגליל העליון, מעין ברוךערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים220/ 10/ 2ערר בית מגורים+אירוח
צפוןהגליל העליון, מנרהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים226/ 06/ 2התנגדות למבנה מסחרי חדש
צפוןהגליל העליון, עמיעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 06/ 2הצבת אנטנות מירס על גבי תורן חדש
צפוןהגליל העליון, שנירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים237/ 04/ 2גשר תלוי להולכי רגל בשמורת נחל חרמון - בניאס.
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים256/ 10/ 2מתקן פוטו ואלטאי
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה261/ 10/ 2ערר על תכנית מפורטת מס' גע/מק/200
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים272/ 04/ 2הנחת קווי מים
צפוןהגליל העליון, צבעוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים272/ 06/ 2דרך גישה חקלאית ברוחב 3 מטרים ובאורך של 700 מ"א
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים279/ 04/ 2בית מגורים
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים285/ 10/ 2שימוש חורג ממבנה חקלאי לחדר אירוח
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים291/ 10/ 2בית מגורים חדש
צפוןהגליל העליון, מחניםבקשה ועדה מקומית3/ 13778לגיטמציה למבנה קיים ושימוש חורג למועדון.
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים303/ 05/ 2בקשה לבנית גדר אבן מבולדרים מקומיים בגובה של עד 1.5 מ באורך 5 ק"מ
צפוןהגליל העליון, אילת השחרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים310/ 07/ 2התנגדות לתוספת מרפסת מקורה לדירת מגורים קיימת בקומה א'
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים313/ 08/ 2הקמת 2 יחידות אירוח
צפוןהגליל העליון, אילת השחרבקשה ועדה מקומית7/ 13615תחנת תידלוק אלון קדרים
צפוןהגליל העליוןבקשה ועדה מקומית71/ 13340בקשה למתקן סינון טיהור וטיפול במי שתיה במושב שאר ישוב בגוש 13340 חלקה 71
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים804/ 11/ 2ערר בגין תוכניות ג/12996 , ג/3703
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים805/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/ 3368 , ג/5241 , ג/13000
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים807/ 10/ 2ערר על חיוב בהיטל השבחה
צפוןהגליל העליון, כפר בלוםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים808/ 10/ 2חיוב בהיטל השבחה
צפוןהגליל העליון, גונןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8103/ 10/ 2ערר בגין תוכניות ג/13564,ג/4659, ג/11048
צפוןהגליל העליון, גונןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8114/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תכניות ג'/248,ג'/4659, ג'/11048ף ג'/13564
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים816/ 09/ 2תביעה להיטל השבחה בתכנית ג'/11816
צפוןהגליל העליון, כפר סאלדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים819/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/7541 , ג/13203 , ג/13206
צפוןהגליל העליון, כפר גלעדיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים833/ 10/ 2תביעה להיטל השבחה בגין תכנית ג'8139 ו- גע/מק/095
צפוןהגליל העליוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים863/ 11/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג/8898, ג/9346
צפוןהגליל העליון, הגושריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים872/ 10/ 2היטל השבחה מתכנית ג/14457
צפוןהגליל העליון, יפתחערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים885/ 10/ 2ערר היטל השבחה בגין תוכניות ג'/12195 ו- ג'/4660
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים903/ 10/ 2תביעה בגין תכנית ג'/13580
צפוןהגליל העליון, הגושריםישות כלליתא/ 08/ 2497עיזבון המנוח וכו' נגד ועדה מחוזית צפון , קייקי הגושרים וכו'
צפוןהגליל העליוןישות כלליתא/ נצ/ 547/ 07קיבוץ כפר סאלד נגד ועדה מחוזית צפון וכו'
צפוןהגליל העליוןבקשה ועדה מקומיתבית הלל 2009/ 156תוספת בשטח של 429 מ"ר לרפת קיימת לפי בקשה מס' 2008005
צפוןהגליל העליון, להבות הבשןתוכניתג/ 10054תיחום שטח הפיתוח, קביעת יעדים והוראות פיתוח, להבות הבשן
צפוןגולן, הגליל העליון, מבואות החרמוןתוכניתג/ 10056פיתוח נופש תוך שמירת טבע ונוף, ארץ פלגי מים12/08/2004
צפוןהגליל העליון, דןתוכניתג/ 10234"דג על הדן" - שרותי תיירות ונופש, שינוי למתאר.
צפוןהגליל העליון, קרית שמונה, כפר גלעדיתוכניתג/ 10271בימת תל חי, קרית שמונה30/03/2000
צפוןהגליל העליון, חולתהתוכניתג/ 1039כביש דגדות חולתא04/06/1971
צפוןהגליל העליון, דפנהתוכניתג/ 10465תכנית מפורטת קיבוץ דפנה,
צפוןהגליל העליון, כפר גלעדיתוכניתג/ 10472קיבוץ כפר גלעדי - מתאר15/07/2002
צפוןהגליל העליון, שדה נחמיהתוכניתג/ 10561שטח חקלאי מיוחד - ללולים - שדה נחמיה28/08/2006
צפוןהגליל העליון, גדותתוכניתג/ 10621תכנית מפורטת לכביש מס' 91 - חיבור לגשר בנות יעקב15/04/2004
צפוןהגליל העליון, דןתוכניתג/ 10623ינוי יעוד משטח למבני משק ושפ "פ לאזור תעשיה, שינוימתאר, קיבוץ דן09/11/2000
צפוןהגליל העליוןתוכניתג/ 1068שמורת טבע נחל חרמון11/02/1971
צפוןהגליל העליון, משגב עםתוכניתג/ 10796תחנת דלק - "סלמה צומת המשולש" - משגב
צפוןהגליל העליון, שנירתוכניתג/ 10815"שטח חקלאי מיוחד לולים - קיבוץ "שניר"
צפוןהגליל העליון, הגושריםתוכניתג/ 10883קיבוץ הגושרים - שינוי למתאר08/12/2005
צפוןהגליל העליוןתוכניתג/ 11045תכנית מלונית - צומת הגומא
צפוןהגליל העליון, גונןתוכניתג/ 11048תכנית מפורטת קיבוץ גונן07/01/2002
צפוןהגליל העליון, יראוןתוכניתג/ 11054שינוי יעוד - "יקב יראון"21/03/2002
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 11059תכנית מפורטת עמיעד06/07/2004
צפוןהגליל העליון, כפר גלעדיתוכניתג/ 11079תכנית מס' ,11079 גן לאומי תל - חי , כפר גלעדי02/02/2004
צפוןהגליל העליון, שנירתוכניתג/ 11094קבוץ שניר - שכונה חדשה05/10/2000
צפוןהגליל העליון, מלכיהתוכניתג/ 11151תכנית מפורטת קבוץ מלכיה01/03/2001
צפוןהגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 11156דרך מס' 90 - צומת עמיעד12/01/2006
צפוןהגליל העליוןתוכניתג/ 11161תשריט לדרך מחלף פילון, דרך מס' 9017/07/2001
צפוןהגליל העליון, גדותתוכניתג/ 11223דרך מס' 918 קטע קיבוץ גדות -עמיר
צפוןהגליל העליון, מרום הגלילתוכניתג/ 11356שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי באתר עין אביב