תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית1/ 1080/ 4מבועים
דרוםרמת חובב, רמת נגב, שמעונים, מרחביםתוכנית19/ 02/ 110/ 29בריכות אידוי (חדשות) ברמת חובב21/01/2010
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית2/ 1080/ 4מבועים
דרוםאופקים, שמעונים, מרחביםתוכנית23/ 03/ 126מתחם "אפיקי דימרי" - אופקים14/06/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית3/ 1080/ 4מבועים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית4/ 1080/ 4מבועים
דרוםשמעונים, מרחבים, בטחהתוכנית7/ 02/ 108/ 1מושב בטחה28/05/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, בטחהתוכנית7/ 02/ 108/ 2אזור מגורים א' מושב בטחה05/01/2004
דרוםשמעונים, מרחבים, בטחהתוכנית7/ 02/ 108/ 3מושב בטחה
דרוםשמעונים, מרחבים, תפרחתוכנית7/ 02/ 159/ 1מוקד חינוכי ליד מושב תפרח18/12/1986
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 02/ 305/ 25מרכז אזורי למחקר ושרותים חקלאיים - גילת29/08/1999
דרוםשמעונים, מרחבים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 12אזור תעשיה נועם - שלב ב'23/05/2006
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 414תכנית מתאר מקומית מרחבים
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 02/ 423שינוי קו בנין מדרך מס' 241 - מושב פטיש20/12/2001
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 430מאגר לשימוש חקלאי חוחובה29/04/2002
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 434מאגר דוד - גד"ש הר חברון10/11/2002
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 448מתקן טיפול בשפכים ומאגר מים מצפון למושב פטיש07/09/2004
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 458חוות נעמ"א
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 464אזור חקלאי - הוד הבשור
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 02/ 472חוות לולים - מושב קלחים29/03/2007
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 478פארק מרוצי סוסים אזור צאלים (באזור מרחבים)
דרוםבני שמעון, שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 491שמורת טבע ויער - פארק הלס
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 02/ 500אזור חקלאי - מושב מסלול23/07/2007
דרוםשמעונים, אשכול, מרחביםתוכנית7/ 02/ 502תחנת שאיבה ירקון אורים26/11/2009
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 02/ 510חוות לולים מושב קלחים24/10/2007
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 521תוספת זכויות בניה למגורים בנחלות במושבים במ.א. מרחבים01/12/2011
דרוםאופקים, בני שמעון, שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 539מרחב יערות אופקים
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 03/ 121מושב פטיש (מספר ישן ע/45)21/02/1952
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 03/ 121/ 1מושב פטיש21/08/1980
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 03/ 121/ 2מושב פטיש - הקמת שכונת מגורים15/02/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 03/ 121/ 3מושב פטיש - הרחבה שלב ב'14/12/2004
דרוםשמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 03/ 121/ 4נחלה 88 - מושב פטיש
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 122מושבי עובדים מסלול, רנן ופדויים16/04/1951
דרוםשמעונים, מרחבים, פדוייםתוכנית7/ 03/ 122/ 1תוספת מקלטים מושב פדויים03/11/1983
דרוםשמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ 03/ 122/ 3הרחבת המושב ע"י תוספת של כ0 80 יח"ד קהילתיות מושב רנן21/07/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, פדוייםתוכנית7/ 03/ 122/ 4הרחבת מושב פדויים12/07/2000
דרוםשמעונים, מרחבים, פדוייםתוכנית7/ 03/ 122/ 5שכונת מגורים קהילתית - מושב פדויים15/03/2005
דרוםשמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ 03/ 122/ 6מגרשים 502, 701 (חלקות 135, 138) - מרכז מושב רנן
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 135תכנית מפורטת - תשלובת לשחיטה ולעיבוד פטימים ועופות - שמעונים19/02/1976
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138ת.ב.ע.מ מושב עובדים פעמי תש"ז26/07/1954
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 1מושב פעמי תש''ז30/09/1980
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 2מרכז מושב פעמי תש''ז18/03/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 3תוספת מגרשים - מושב פעמי תש''ז10/11/1983
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 4הרחבת מושב פעמי תש"ז24/11/1998
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 5מגרשים 103 - 104 פעמי תש"ז19/02/1998
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 6חווה לגידול פטריות פעמי תש''ז23/10/2006
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 7חלקות 5-8 - מושב פעמי תש''ז08/02/2010
דרוםשמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 8חוות לולים - פעמי תש''ז - חלקה 60
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 1מיקום מקלטים - מושב ניר משה
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 2שינוי יעוד לאזור מגורים ואזור חקלאי - ניר משה19/02/1981
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 3מרכז המושב - ניר משה06/05/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 4תוספת מקלטים במושב ניר משה21/01/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 5מושב ניר משה19/04/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 6הרחבה שלב ב' - ניר משה
דרוםשמעונים, מרחבים, תלמי ביל"ותוכנית7/ 03/ 142/ 1מיקום מקלטים במושב תלמי בילו חלקה 306/05/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, תלמי ביל"ותוכנית7/ 03/ 142/ 2שינוי לתכנית מפורטת - מושב תלמי בילו תוספת 70 יח' קהלתיות.15/02/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, תלמי ביל"ותוכנית7/ 03/ 142/ 3מגרש 213 - תלמי בילו25/09/2006
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 143בית עלמין - מושב שלחים11/05/1967
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 1מושב גילת - מקלט בין חלקות 158 - 115906/05/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 3מושב גילת16/12/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 4שינוי בקו בנין בדרל ארצית - משק 86 מושב גילת
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 6מרכז מושב גילת04/11/2009
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 7מגרש 220 - מושב גילת18/11/2008
דרוםשמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 8מגורים במגרש 280 במושב גילת01/06/2010
דרוםשמעונים, מרחבים, אשבולתוכנית7/ 03/ 147/ 2הרחבת מושב אשבול05/10/2000
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 1מרכז המושב מסלול27/07/1972
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 2מיקום מקלט - חלקה 5 - מושב מסלול06/05/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 3מושב מסלול22/04/1988
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 4שינוי לתכנית מפורטת - הרחבת מושב מסלול22/12/1996
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 5קביעת גודל אחיד לאזור מגורים בישוב חקלאי - מושב מסלול18/08/2008
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 6משתלת ארבל מושב מסלול
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 7הרחבה קהילתית (70 יח''ד) מושב מסלול26/11/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, מסלולתוכנית7/ 03/ 160/ 8מגרש 53 - מושב מסלול (מספר קודם 7/ מק/ 2133)11/09/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ 03/ 167בית עלמין - מושב רנן09/10/1986
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 173אזור תעשיה ליד אופקים26/07/1973
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 173/ 2מגרש 3 אזור תעשיה מרחבים17/01/2002
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 173/ 3אזור תעשיה מרחבים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192מרכז מבועים - שמעונים23/02/1978
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 1מרכז מבועים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 13מבועים - מגרש מגורים מספר 50704/11/2009
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 14מגרש 553 - מרכז מבועים17/09/2008
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 15מגרש 517 - מבועים26/03/2009
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 16מגרש 503 מבועים24/04/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 17מגרש 526 מבועים15/02/2012
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 18הרחבת מושב מבועים
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 4אזור תעשיה מבועים07/03/1988
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 5מרכז כפרי מבועים30/11/1987
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 6מרכז כפרי מבועים - שמעונים07/03/1988
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 7אזור בניני ציבור - מבועים09/06/1999
דרוםשמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 8שינוי לתכנית מפורטת - אזור מבועים01/05/1996
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 194/ 3מרכז לחינוך תרבות וספורט - קרית ספיר08/06/1978
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 194/ 4כפר טיפולי על"ה - קרית חינוך ספיר27/06/2002
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 203/ 1מרכז מושב ניר עקיבא18/03/1982
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 203/ 2שינוי לתכנית מאזור לבעלי מקצוע לאזור מגורים בנחלה חקלאית - ניר עקיבא10/06/1990
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 203/ 3מושב ניר עקיבא17/04/1997
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 203/ 4מושב ניר עקיבא28/01/2002
דרוםשמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 203/ 5הרחבת ניר עקיבא04/01/2011
דרוםשמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 206''עוף הנגב''20/05/1978
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 226/ 1מושב קלחים13/11/1980
דרוםשמעונים, מרחבים, קלחיםתוכנית7/ 03/ 226/ 2מרכז מושב קלחים18/03/1982