תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 223תכנית מתאר רהט
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 223/ 10שכונה 3808/03/1998
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 223/ 11להסדיר שטח למגורים א' ולבנייני ציבור שכונה 1820/09/1998
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 223/ 12שכונה מס' 29 - רהט29/07/1999
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 223/ 13אזור לבנייני ציבור - רהט06/04/2003
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 223/ 14שטח לבנייני ציבור שכונה 28 רהט09/07/2006
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 223/ 15שינוי בזכויות בניה בתכנית מיתאר רהט31/08/2005
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 223/ 16הרחבת שכונה 29- רהט26/06/2008
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 223/ 17שכונה 1 רהט
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 223/ 2תכנית מתאר רהט12/11/1989
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 223/ 3שכונה 15 רהט29/07/1990
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 223/ 4בית ספר תיכון רהט19/04/1991
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 223/ 5שכונה 33 -א' ברהט04/03/1993
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 223/ 6שכונה 18 - רהט20/10/1996
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 223/ 7שינוי לתכנית מתאר - הרחבת שכונה 17,רהט04/05/1997
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 223/ 8שינוי לתכנית מתאר - הרחבת שכונה 18 רהט20/10/1996
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 223/ 9שכונה 2926/12/1996
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 402תכנית מתאר רהט13/03/2007
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 402/ 1אזור תעסוקה ומסחר רהט - בני שמעון
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 406רהט דרום12/08/2004
דרוםבני שמעון, רהטתוכנית17/ 02/ 406/ 1מגרש 19 חממות24/03/2010
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 406/ 2רהט דרום - מתחם 119/4
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 417מגרש 40 א' - רהט
דרוםרהטתוכנית17/ 02/ 425אזור תעסוקה צפוני רהט
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 159שכונה 19 - רהט
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 187יעוד שטח למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים - רהט01/07/1982
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 187/ 1קרית חינוך רהט15/02/2005
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 189שכונות 30 31 - רהט21/01/1982
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 189/ 1שכונה 31 רהט06/11/1990
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 189/ 3שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשטח לבנייני ציבור ולהפך - שוכנה 31 - רהט26/03/1992
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 189/ 4שכונה 31- רהט22/06/1999
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 196שכונה 29 - רהט20/07/1981
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 196/ 1שכונה 29 - רהט29/08/1996
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 196/ 2הסדרת אזור מגורים א' - שכונה 2912/01/1999
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 196/ 3מגרש 96 - שכונה 29 - הגדלת שטח המגרש - רהט07/07/2005
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 196/ 7שכונה 29 - רהט31/12/2006
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 196/ 8שכונה 29 - ליד מגרש 78 - רהט
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 243שכונה 20 רהט01/08/1985
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 243/ 1שינוי משטח לבניני ציבור לאזור מגורים א' - שכונה 20 - רהט05/07/1992
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 243/ 2שכונה 20 - רהט05/10/1995
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 245/ 1שכונה 21 רהט30/01/1986
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 245/ 2קביעת יעודי קרקע והוראות בניה - רהט01/12/1986
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 245/ 3שינוי לתכנית מפורטת מרכז שכונה 2101/05/1996
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 245/ 6שטח מסחרי ובנייני ציבור שינוי בחלוקה ובזכויות בניה שכונה 21 רהט
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 245/ 7שכונה 21 מגרש 3 רהט26/06/2011
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 246שכונה 34 - רהט07/07/1985
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 246/ 1שכונה 34 - רהט07/03/1989
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 246/ 2שכונה 34 - רהט22/11/1993
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 246/ 5שצ''פ בין שכונות 33-34 רהט
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 247שכונה 1 - ישוב בדואי ליד שבט אל הוזייל - רהט05/01/1967
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 251/ 1שינוי יעודים בשכונה 24 רהט29/08/2010
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 251/ 2מגרש 144 שכונה 24 רהט
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 251/ 3מגרש 124 שכונה 24 רהט
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 252שכונה 33 - רהט01/08/1985
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 252/ 1שכונה 33 א' - רהט13/08/1990
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 252/ 2שכונה 33 - רהט
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 252/ 3מגרש 76 ו- 77 שכונה 33
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 257שכונה 4 - רהט01/08/1985
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 257/ 1שינוי יעוד מאזור מגורים א' לשביל - שכונה 4 - רהט22/04/1988
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 257/ 2שכונה 4 רהט03/01/1991
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 257/ 3שכונה 4 מגרש 90 - שינוי קו בניין ואחוזי בניה - רהט09/08/2006
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 258שכונה 5 רהט10/11/1985
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 258/ 1הקמת מגרשי מגורים ושצ"פ - שכונה 5 רהט02/07/1995
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 258/ 2שכונה 5 מגרש 41 רהט03/06/2009
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 258/ 3שינוי ייעוד משצ"פ למגורים בשכונה 5 רהט
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 259שכונה 19
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 259/ 1שכונה 19 - רהט19/01/1986
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 259/ 2שכונה 1910/05/1998
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 259/ 6שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים א' - שכונה 19 - רהט
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 260שכונה 19 - 20 ברהט10/09/1998
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 261שכונה 22 - רהט
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 261/ 1שכונה 22 - רהט29/12/1987
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 261/ 2שכונה 22 רהט29/07/1990
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 261/ 4שטח לבנייני ציבור שכונה 22 - רהט10/09/1998
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 261/ 7שכונה 22 רהט
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 262שכונה מספר 28 רהט07/01/1982
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 262/ 1שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור לבנייני ציבור (בית ספר) - שכונה 28 - רהט15/09/1985
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 262/ 2שכונה 28 - רהט22/11/1993
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 262/ 4מגרס מס' 1 - שכונה 28 - רהט14/11/2004
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 262/ 5שכונה 28 - שינוי יעוד משצ"פ לאזור מגורים א' - רהט28/02/2008
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 262/ 6מגרש 18 שכונה 28 רהט16/12/2010
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 262/ 7שכונה 28 מגרש 17 רהט
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 263שכונה 7 - רהט21/01/1982
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 263/ 3אזור מגורים ומסחר - מגרשים 125-126 - שכונה 7 - רהט
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 263/ 4שכונה 7 - מגרש ד' - רהט05/06/2007
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 263/ 5שכונה 7 מגרשים 701, 702 רהט
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 296מרכז רהט01/12/1986
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 296/ 2שינוי בהנחיות בניה - מרכז רהט22/11/1993
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 296/ 3מרכז רהט03/12/1995
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 296/ 4מרכז רהט26/12/1996
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 296/ 5מרכז אזרחי - רהט24/01/2007
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 296/ 6שוק עירוני - רהט12/12/2006
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 296/ 7מגרש 909 מרכז רהט
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 300שכונה 8 - רהט13/08/1989
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 300/ 2שטח למתקן הנדסי שכונה 8 - רהט04/03/1990
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 300/ 2/ אשכונה 8 - שינוי בקוי בנין06/01/1998
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 300/ 3שכונה מס' 8 הסדרת שטח בניני ציבור ואזור מסחרי רהט21/08/2002
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 300/ 4הסדרת שטח לבנייני ציבור והגדלת שטח לאזור מגורים א' - שכונה 8 רהט09/07/1998
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 300/ 6שכונה 8 - מגרשים 19, 20 - רהט27/11/2007
דרוםרהטתוכנית17/ 03/ 300/ 7שכונה 8 מגרש 5201/12/2011