תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהערר על החלטת ולקחש"פ04/ חש/ 2ערר על החלטת ולק"חשפ לגבי תכנית 6/ 03/ 192/ 4 שדה משה
דרוםבני שמעון, שקמים, לכישתוכנית31/ 02/ 305/ 95חירבת זעק
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 104תכנית מיתאר לכיש
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 02/ 104/ 2שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה - אחוזם
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 02/ 104/ 6תחנת תדלוק מושב יד נתן07/06/1998
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 02/ 104/ 8חוות הרועים - שדה משה
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 02/ 104/ 8/ אחוות הרועים - שדה משה
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 104/ 9פל''ח (פעילות לא חקלאית) בכול ישוב מוצעה אזורית לכיש
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 02/ 183/ 6תחנת תדלוק מנוחה
דרוםשקמים, לכיש, תלמיםתוכנית6/ 02/ 234/ 11תוספת 90 יח' דיור - מושב תלמים15/02/1996
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 263תחנת דלק חוות הירשברג.
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 264שמורת טבע גבעות גד23/06/2005
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 02/ 276תחנת דלק - דור אנרגיה על דרך מס' 353 מנוחה
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 02/ 276/ 1שינוי תוואי כביש 353 מושב מנוחה
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 286שמורת טבע פורה08/08/2007
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 287חוות לולים באדמות מועצה אזורית לכיש - שקמים
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 297חרוב - ישוב כפרי קהילתי02/04/2008
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 298מאגר לכיש קולחי לכיש עציון
דרוםשקמים, יואב, לכישתוכנית6/ 02/ 301גן לאומי תל לכיש ותל מרשה - הרחבה
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 302מתקן לטיפול בשפכים שומריה19/01/2009
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 305תכנית מתאר למזרח לכיש
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 306גבעות חזן17/12/2008
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 107תחנת דלק בשקמים15/07/1976
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 125תעשיה30/11/1984
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 125/ 2מרכז נהורה - בית אריזה18/03/1982
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 125/ 3מגרש למרכז טלפונים30/11/1984
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 125/ 5תחנת תדלוק נהורה14/03/1994
דרוםשקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 125/ 7הרחבת נהורה
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137תכנית מפורטת למושב יד נתן11/08/1955
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 1ביטול ואיחוד חלקות וקביעת יעודים אזוריים18/03/1982
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 2מושב יד נתן14/11/1996
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 3אזור ספורט ושפ"פ מושב יד נתן18/08/2008
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 4יד נתן - הרחבת שטח למגורים19/06/2006
דרוםשקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 5הרחבה ב' - מושב יד נתן
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 139תכנית מפורטת מצפה מגנטי - במושב אמציה
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןתוכנית6/ 03/ 145תכנית מפורטת של הישוב18/03/1982
דרוםשקמים, לכיש, ניר ח"ןתוכנית6/ 03/ 145/ 1מושב ניר חן10/09/1998
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 1תיקון לתכנית מפורטת מושב אחוזם
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 2תכנית מפורטת למקלטים מושב אחוזם
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 3מרכז אחוזם07/01/1982
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 5מושב אחוזם05/06/2007
דרוםשקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 7הקצאת יעוד חקלאי קיים להחזקת בעלי חיים בשטח האגודה של מושב אחוזם
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 177מרכז אזורי לחקלאות לכיש06/12/1979
דרוםשקמים, לכיש, תלמיםתוכנית6/ 03/ 181איתור שטח לבית עלמין תלמים14/04/1966
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183מושב עובדים מנוחה17/01/1957
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183/ 1תכנית מפורטת למקלטים מנוחה
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183/ 2הכנת תוכנית מפורטת לצרכי הסדר רישום בספרי מקר18/03/1982
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183/ 3הרחבת מושב מנוחה31/10/1999
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183/ 4מושב מנוחה - תוספת 54 מגרשים
דרוםשקמים, לכיש, מנוחהתוכנית6/ 03/ 183/ 5חלקה 9 - שינוי בגבולות - מושב מנוחה29/02/2004
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186תכנית מפורטת - אמציה19/12/1957
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186/ 1בית עלמין09/07/1989
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186/ 2מושב אמציה22/07/2003
דרוםשקמים, לכיש, אמציהתוכנית6/ 03/ 186/ 3הרחבת היישוב אמציה24/12/2009
דרוםשקמים, לכיש, תלמיםתוכנית6/ 03/ 191/ 1שינוי יעוד מאזור מגורים(נחלות) לשטח לבניני ציבור מושב תלמים - שיקמים13/04/1993
דרוםשקמים, לכיש, תלמיםתוכנית6/ 03/ 191/ 3קריית חינוך תלמים
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים21/07/1983
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 2מושב שדה משה - תוספת יחידות דיור22/01/1998
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 3הקמת אזור מגורים א' - מושב שדה משה
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 3/ אמושב שדה משה12/08/2004
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 4תוספת 21 מגרשים - מושב שדה משה
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 5בית עלמין - מושב שדה משה
דרוםשקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 6שדה משה - משק 6717/03/2011
דרוםשקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ 03/ 195תכנית מפורטת - מושה נגה17/05/1956
דרוםשקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ 03/ 195/ 1תכנית למקלטים - מושב נוגה
דרוםשקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ 03/ 195/ 2שינוי מאזור חקלאי לאזור מסחרי תחנת דלק ואזור מגורים במשק חקלאי מושב נוגה
דרוםשקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ 03/ 195/ 3אזור מגורים - מושב נוגה26/04/1998
דרוםשקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ 03/ 195/ 4מושב נוגה - הרחבה שניה
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196תכנית מפורטת למושב עוצם24/05/1956
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 1תכנית מפורטת למקלטים עוצם.
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 2תכנית מפורטת למושב "עוצם"18/03/1982
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 3תחנת תדלוק עוצם
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 4הרחבת מושב עוצם -13/11/1997
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 5מגרש 82 - מושב עוצם08/02/2000
דרוםשקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 196/ 7הרחבה ב' - 200 יח"ד מושב עוצם - מזרח לכיש
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ 03/ 198תכנית מפורטת למושב שדה דוד17/05/1956
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ 03/ 198/ 2תכנית מפורטת למקלטים - שדה דוד
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ 03/ 198/ 3תכנית מפורטת למושב עובדים07/01/1982
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ 03/ 198/ 4הרחבת מושב שדה דוד22/05/1998
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ 03/ 198/ 5שינוי חלוקה בין המגרשים בהתאם למצב קיים - מושב שדה דוד
דרוםשקמים, לכיש, שדה דודתוכנית6/ 03/ 198/ 6הרחבת נחלה במושב שדה דוד
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ 03/ 199מושב זוהר09/02/1980
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ 03/ 199/ 1תכנית מפורטת למקלטים זהר
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ 03/ 199/ 2מרכז המושב18/08/1981
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ 03/ 199/ 4שטח לתעשיה מושב זוהר02/06/1994
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ 03/ 199/ 5מושב זוהר01/02/1998
דרוםשקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ 03/ 199/ 6חלקות 14, 15 מושב זהר
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201תכנית מפורטת מושב לכיש19/12/1957
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 1שינוי יעוד מאזור פתוח לאזור ספורט.
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 10מושב לכיש16/11/2003
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 12מגרש 61 מושב לכיש24/03/2010
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 13מכון לטיפול בשפכים ''לכיש''07/11/2011
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 14חלוקת שטח ושינוי יעוד למגרש מגורים א' - מושב לכיש
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 15משק מס' 1 מושב לכיש
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 2תיקון לתכנית מפורטת- מושב לכיש
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 3ישוב לכיש12/01/1988
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 4תוספת 46 יחידות דיור26/03/1989
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 5שינוי בהנחיות בניה - מושב לכיש25/05/1995
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 6מושב לכיש - שינויים והסדרת יעודי קרקע09/07/1998
דרוםשקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 7חלוקת משנה של חלקה 46 - מושב לכיש12/07/2000