תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהישות כללית05/ המ/ 26בקשה להארכת מועד להגש/ת תביעה לפיצויים ס. 197(ב) לחוק
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית3/ 02/ 101/ 6שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה - מועצה אזורית באר טוביה.
דרוםאשדוד, אשקלון, באר טוביה, שקמים, באר-טוביה, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 13חולות ניצנים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית6/ 02/ 234/ 16גבעה 69 - פארק צרפת09/07/1998
דרוםבאר טוביה, שקמים, באר-טוביה, שפירתוכנית6/ 03/ 320יער כרמון
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביה09/12/1971
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 02/ 101/ 13שינוי לתכנית מתאר - צומת עזריקם.15/04/1990
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 15שינוי לתכנית מיתאר - כביש עוקף באר טוביה07/02/1991
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 02/ 101/ 16שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים ומתקני עזר מושב בצרון04/07/1991
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 17אזור תעשיה כנות (בשית)29/07/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 17/ אשינוי לסעיף 13א'בהוראות תכנית אזור תעשיה כנות -15/02/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 21אזור תעשיה כנות30/04/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 23אזור תעשיה כנות20/07/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 26שינוי לתכנית מפורטת - קטע בין מחלף חפץ חיים לבין מחלף אשדוד.
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 27שינוי לתכנית מתאר באר טוביה - חוות אל עזה31/07/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 29דרך מצומת ראם עד צומת עד הלום
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 3תוכנית מפורטת גוש 2603 חלקה 1002/03/1975
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 34דרך מקומית עוקפת מושב באר טוביה (בין דרך מס' 3 לדרך מס' 4)24/09/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 35קטע עוקף בני עייש דרך מחברת כביש מס' 41 עם כביש 38317/01/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 36ניצול אזורי תעשיה בתחום מועצה אזורית באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 37אזורי תעסוקה בין מושבים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 38הרחבת אזור תעשיה "מבצע"27/09/2005
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 40אזור תעשיה עד-הלום27/12/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 41אזור תעשיה כנות - שינוי31/12/1998
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 02/ 101/ 42מרכז שרותי דרך בית עזרא23/08/2001
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ 02/ 101/ 43/ אתחנת תדלוק שדה עוזיה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 44אזור תעשיה כנות - מגרש 11430/05/2002
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 46הרחבת אזור תעשיה באר - טוביה15/07/2002
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 47כביש עוקף באר - טוביה02/02/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 48שמורת טבע בריכת זמורות03/11/2005
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בית עזראתוכנית8/ 02/ 101/ 5תיקון תוואי כביש קטע ליד בית עזרא06/05/1982
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 50תחנת משנה - אזור תעשיה כנות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 52תכנית מתאר לדרך מקומית כביש עוקף בני עיי"ש קטע צפוני05/02/2006
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 53כביש עוקף בני עיי"ש קטע מערבי09/03/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 54אזור תעשיה עד הלום
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 55דרך מקומית מס' 15 - צומת ראם - אזור תעשיה מבצע13/03/2007
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 56הרחבת אזור תעשיה - עד הלום12/12/2007
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 57הוספת מגרש תעשיה באזור התעשיה באר טוביה16/11/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 02/ 101/ 58שטח למעונות סטודנטים - מושב ינון04/09/2007
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 59בריכות שחיה - באר טוביה27/06/2004
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 6מרכז חינוך "מבואות" - באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 61חוות מור
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 62מגרש 120 - אזור תעשיה כנות12/12/2007
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 63משרדים באזור התעשיה כנות08/12/2005
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 65חוף רחצה - חולות ניצנים - באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 66אזור תעשיה כנות - מגרש 104 - באר טוביה02/04/2008
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 67תעסוקות לא חקלאיות בחלקות א' במועצה אזורית באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 68שינוי יעוד מאזור מסחרי לשטח משולב למסחר ותעשיה - כנות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 69שינוי קו בניין מגרש 106 אזור תעשיה כנות13/10/2009
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 02/ 101/ 7שינוי יעוד משטח חקלאי ומוסדות חינוך לשטח ספורט
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 70איחוד מגרשים לתעשיה וביטול דרך
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 71שינוי יעוד מדרך להרחבת מגרש לתעשיה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 02/ 101/ 72מגרש 113 אזור תעשיה כנות
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 73מפעל תופאפ אזור תעשיה באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 74שינוי יעוד משפ"פ וקרקע חקלאית למבני משק, באר טוביה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 76החלפת שטחים משצ"פ למסחר וחניה (חצר המלכה)
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 77מפעל ש. כהן פארק תעשיות ראם
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 02/ 101/ 8שינוי יעוד מחקלאי למבני ציבור והווית דרך16/12/1982
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, אחווהתוכנית8/ 03/ 104/ 2שינוי יעוד ממגורים למסחר ואחוד מגרשים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, עזריקםתוכנית8/ 03/ 105/ 6שינוי מס' 6 לתכנית מפורטת מס'105/03/811/03/1985
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 109תכנית מפורטת אזור תעשיה עד-הלום
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כנותתוכנית8/ 03/ 109/ 10אזור תעשיה עד - הלום19/12/1995
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 109/ 2שינוי תוכנית מפורטת עד הלום- שינוי קו בנין בכביש מס' 1
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 109/ 3שינוי בקו בנין לדרך מס' 1- אזור תעישיה עד הלום
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 109/ 4ביטול דרכים, איחוד חלקות. יצירת חלקות חדשות באזור תעשיה "עד הלום"
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 109/ 5שינוי בתיקון המאפשר איחוד מגרשים אזור תעשיה - עד הלום
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 109/ 6שינוי יעוד מדרך לאזור תעשיה
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 109/ 7אזור תעשיה עד הלום25/03/1990
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 109/ 8שינוי לתוכנית מפורטת שינוי בקו בנין קידמי איזור התעשיה "עד הלום"09/07/1989
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 110א.ת. מבצע11/05/1972
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 110/ 1תוכנית מפורטת כביש גישה למפעל מבצע02/09/1971
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 110/ 2ת.ב.ע. ד/ 589 שינוי מס' 2 במבצע06/07/1978
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 110/ 3תיקון לתכנית מפורטת13/04/1980
דרוםבאר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 110/ 4מתקן הנדסי למפעל מבצע28/01/1993
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 1בית עלמין31/08/1978
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 10מושב ניר בנים15/08/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 11הקמת אזור מגורים א' במשק מס' 17 מושב ניר בנים26/12/1996
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 12מושב ניר בנים - מגרש A4509/07/1998
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 13הרחבה צפונית במושב ניר בנים19/10/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 14מושב ניר בנים- הרחבה דרום מערבית05/10/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 17מגרש מס' 4 - מושב ניר בנים27/05/2003
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 18חלקה 16 - מושב ניר בנים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 19פיצול נחלה מגש 50 ניר בנים01/11/2012
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 2מקלטים01/02/1979
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 20שינוי יעוד מגרש 48 א' ממגורים באזור חקלאי למגורים א' במושב ניר בנים
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 3גוש 2934 מגרשים 3233 ,109 ,108 ,.04/06/1981
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 4גוש 2933 - חלקה 3536 ,18/11/1982
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 5מרכז מסחרי22/08/1985
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 5/ איעוד למסחרי - דלק12/01/1988
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 5/ בשינוי בתקנון - תוספת הגדרה של אזור מסחרי26/03/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 6שינוי יעוד מאזור מגורים לבניני ציבור01/05/1987
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 7הרחבה למגרשים נוספים28/01/1988
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 8מושב ניר בנים31/12/1992
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, ניר בניםתוכנית8/ 03/ 111/ 9ניר בנים - חלוקה מחדש של מגרשים ושינוי תוואי דרך20/03/1997
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112תבע בסיסית(ישןד/1/719)10/03/1974
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 1שינוי יעוד30/01/1986
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 10כפר ורבורג- מגרש 7718/11/1999
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 11מושב כפר ורבורג - חלקות 51 - 5205/09/2000
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 12מגרש 8 חלקה 10 - מושב כפר ורבורג
דרוםבאר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 13פיצול אזור מגורים - מושב כפר ורבורג05/01/2004