תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםדימונהתוכנית10/ 03/ 143כביש דימונה ירוחם11/12/1980
דרוםדימונהתוכנית10/ 03/ 143/ 1כביש דימונה ירוחם01/10/1982
דרוםדימונהתוכנית10/ 25/ 03/ 102שינוי תוואי כביש באזור תעשיה25/10/1979
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101תכנית מתאר דימונה09/06/1983
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 1אזור מסחרי ומלאכה פינת רחוב הגפן - דימונה08/05/1977
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 10מפעל כיתן - דימונה06/08/1992
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 12הקמת בית ספר לכושים23/03/1995
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 15שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מסחרי30/04/1995
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 15/ אחלוקת אזור מסחרי למגרשים22/05/2000
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 16אזור מסחרי (קיוסק)30/04/1995
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 17שינוי לתכנית מתאר - מקווה טהרה
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 17/ אמקווה טהרה - בדימונה12/08/1999
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 19שינוי בזכויות בניה בקיוסק ברח' מרחבים22/05/1997
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 2תקן חניה דימונה31/01/1989
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 20בית כנסת לעדה הבוכרית10/04/1997
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 21הסדרת אזור תעשיה קיים
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 23הסדרת זכויות בניה באזור מגורים א' ובשטח לבניני ציבור שכונת קדמה26/01/1999
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 24מגרש 33 - 1 אזור תעשיה דימונה27/08/2002
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 25שכונת נווה חורש מערב15/05/2002
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 26אזור מסחרי (מבנה הסעדה) אזור תעשיה ישן
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 27הרחבת מגרש לבית כנסת08/12/2005
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 28מפעל וישיי - דימונה
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 29דימונה על הפארק - המתחם הדרומי13/09/2005
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 3אזור תעשיה פריקשיין - דימונה15/06/1990
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 30דימונה על הפארק - המתחם המזרחי15/04/2004
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 31דימונה על הפארק - מתחמים צפוני ומערבי14/11/2004
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 32פארק בן-גוריון - דימונה26/11/2012
דרוםדימונה, רמת נגב, תמרתוכנית25/ 02/ 101/ 33תכנית מתאר חדשה לדימונה
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 34שכונה צפונית דימונה03/11/2005
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 35מתקן לטיפול בשפכים דימונה22/03/2007
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 36שיקום אתר לכריית חול ע''י הטמנת פסולת יבשה דימונה01/12/2011
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 37פארק ממשית - דימונה
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 38כפר סטודנטים דימונה15/05/2011
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 39קיוסק השיש
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 4בית עלמין - דימונה09/07/1989
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 40מרכז מסחרי ותחנת תדלוק דימונה
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 41מגרש מס' 446 - בשכונת חכמי ישראל דימונה12/10/2008
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 42תחנת פז דימונה
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 43שכונת חמי ישראל - אזור מגורים ג'22/12/2011
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 44שכונת נאות הללי08/07/2010
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 45בית חולים סיעודי + מסחר ומגורים שכונת נאות הללי, דימונה17/03/2011
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 46תחנת כוח דרום במחזור משולב ובקוגנרציה בהספק של 120 מגוואט בתחום מפעל D.S.I
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 47בתי מגורים ברחובות דדוגית 5 ונצרים 1 מגרשים 20, 24 נאות קטיף17/03/2011
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 48שכונת ''חכמי ישראל'' - דרום מערב14/06/2012
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 49שינוי קו בניין לרכבת באזור תיירות ונופש
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 51שטח למבנים ומוסודת ציבור בדימונה
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 7שינוי לתכנית מיתאר שכונת יוספטל16/11/1990
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 8שינוי מאזור מלאכה ואחסנה לאזור תיירות09/09/1990
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 8/ אשינוי בהנחיות בניה במגרש 1 דימונה22/04/1993
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 9שינוי מאזור מסחרי לאזור מגורים א'01/11/1990
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 102/ 30שיקום שכונות - שכונת שבעת המינים - דימונה08/07/1982
דרוםדימונהתוכנית25/ 02/ 149אתר לכריית חרסית ממשית- צפון
דרוםדימונה, תמרתוכנית25/ 02/ 150שדה ניסוי והדגמה של אנרגיות מתחדשות07/11/2011
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 1מבני תעשיה20/12/1973
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 10מרכז עירוני - דימונה27/07/1980
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 11שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים - דימונה09/06/1977
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 12הגדלת שטח המסחרי - דימונה19/01/1986
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 13קביעת יעוד השטח למרכז מסחרי קמעוני - דימונה03/07/1980
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 14שדרות הדקל - דימונה01/05/1980
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 15שינוי קו בניין - רחוב עזרא ונחמיה - דימונה
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 17שינוי יעוד משטח תעשיה זעירה ומסחר לשוק דימונה06/12/1979
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 17/ 1שוק עירוני, דמונה09/06/1983
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 17/ 2שוק עירוני - דימונה09/06/1983
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 19בית כנסת דימונה05/10/1979
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 20שינוי יעוד משטח לרה-תכנון לשטח למבני ציבור - רחוב הנשיא דימונה12/02/1981
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 21בית כנסת - דימונה04/12/1980
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 24בניני ציבור (ת/4/14/13)25/06/1970
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 25הקמת שטח לבנייני ציבור31/08/1995
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 26סופרמרקט שמולוביץ - רחוב עזרא ונחמיה - דימונה29/05/1969
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 27מגורים מיוחד -רח' הערבה (ת/4/14/19)09/12/1971
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 29תיקון קו בניין - רחוב האיריס - דימונה04/12/1980
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 31שינוי יעוד משטח מגורים למסחרי - דימונה27/09/1981
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 34שכונת שבעת המינים - דימונה01/10/1981
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 35המרכז המסחרי הישן - דימונה18/12/1982
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 36שינוי בקו בניין אחורי - בלוק 263 - שכונת שבעת המינים - דימונה31/05/1984
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 38קבוצת בניינים 29, 30, 57, 58, 59 - דימונה27/11/1986
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 4שינוי משטח ציבורי פתוח לשטח מסחרי02/03/1975
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 40בריכת שחיה - מרכז העיר דימונה
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 40/ אבריכות שחיה - מרעז העיר דימונה09/10/1986
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 41שכונת שבעת המינים - דימונה24/05/1988
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 42שיקום שכונות - שכונת הערבה - דימונה29/03/1990
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 44חברת בזק - אופקים09/07/1989
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 46שינוי מאזור מגורים ג' ושצ"פ לאזור מגורים ג' (קוטג'ים) ודרך משולבת28/03/1991
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 47קטע משכונת שבעת המינים09/09/1990
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 48הקמת שכונת מגורים חדשה - מבנן הרקפת19/04/1991
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 49יעוד שטח לאזור מסחרי (קיוסק) ולשטח ציבורי פתוח וקביעת שימושים והנחיות בניה.15/08/1991
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 5אזור תעשיה דרומי - דימונה07/05/1976
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 50שינוי מאזור מגורים ב' לאזור מסחרי10/12/1992
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 51מגרש 70 - דימונה12/03/1992
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 52שינוי במגבלות בניה - קביעת קווי בנין חדשים.28/03/1994
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 53מרכז מסחרי - דימונה
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 54שינוי בהנחיות בניה - דימונה22/11/1993
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 55שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים א'04/11/1993
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 57שינוי לתכנית מפורטת -אזור רחוב צאלה שד' הנשיא.
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 6שדרות הרצל - דימונה07/10/1976
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 60תכנית מפורטת להקמת תחנת מוניות
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 61בית ספר אלון27/03/1997
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 62הרחבת בית אבות ברח' הבאבא סאלי16/02/1997
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 63שינוי בזכויות הבניה - שכונת שער העיר היוזם: סנפיר השקעות בע"מ09/12/1997
דרוםדימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 64בית אבות רח' הבאבא סאלי - דימונה29/07/1999