תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים002/ 12/ 2סככה חקלאית+ מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים007/ 11/ 2בית מגורים דו משפחתי ( קוטג'ים ) שתי קומות
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים008/ 11/ 2בעניין תשריט חלוקה מס' 6/ח17511/ 13מ
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים009/ 11/ 2בית מגורים דו משפחתי ( קוטג'ים ) שתי קומות
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים01/ 05/ 2דחית היתר להקמת מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים010/ 10/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 03/ 2מסחר-בית עסק/חנויות
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים017/ 03/ 2בקשה להקמת מבנה חקלאי.
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים021/ 05/ 2לגיטימציה לבניה בקרקע חקלאית
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים021/ 11/ 2תשריט חלוקה מס' 6/ח/17511/ 13מ
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים022/ 03/ 2בקשה ללגטימציה למבנה חקלאי
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים022/ 11/ 2תשריט חלוקה 6/ח/17511/13 /מ
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים023/ 11/ 2בית מגורים דו משפחתי (קוטג'ים) שתי קומות
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים027/ 11/ 2בית מגורים דו משפחתי ( קוטג'ים ) שתי קומות
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים032/ 03/ 2התנגדות להקמת יחידת מגורים חדשה.
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 11/ 2שימוש חורג למגרש למכירת רכב + קונטינר (משרד) ופרגולה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים039/ 08/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים040/ 11/ 2תשריט חלוקה 6/ח/17511/ 13מ
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים041/ 03/ 2בקשה להקמת גדר
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים043/ 05/ 2תוכנית אב טיפוס למבנה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים048/ 03/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים050/ 03/ 2ערר על החלטת שמאי מכריע
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים055/ 06/ 2טופס 4
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים055/ 12/ 2קיר מוצע באורך של 28 מ'
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים076/ 06/ 2סרוב לטופס 4
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים082/ 11/ 2סככה לגידול פטריות
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים090/ 11/ 2קונטינר לא קבוע לאחסון כלים חקלאיים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים094/ 10/ 2שינויים בהיתר
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים097/ 11/ 2תוספת מרפסות בקומת קרקע
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים100/ 12/ 2תשריט חלוקה 6/ח/13/17519
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים103/ 12/ 2הצבת מכולה כמחסן חקלאי+גדר רשת
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים108/ 10/ 2מחסן חקלאי לאחסון חומרי הדברה וכלים חקלאיים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים115/ 03/ 2התנגדות למתן היתר בניה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים130/ 08/ 2התנגדות לתשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים131בקשה להקמת מבנה חקלאי
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים135/ 09/ 2שינוי בתשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים137/ 09/ 2דיר צאן
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים139/ 12/ 2שימוש חורג מהיתר למוסך למכונאות רכב
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים142/ 08/ 2מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים143/ 10/ 2לגיטימציה ליחידת דיור קיימת בקומת קרקע
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים144/ 03/ 2תוכנית שינוים ותוספת
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים145/ 07/ 2תוספת לבית עסק
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים150/ 06/ 2מגורים + מסחרי
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים154/ 06/ 2ערור על תנאים בבקשה לתוספת לבנין קיים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים155/ 09/ 2אישור תכנית בינוי
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים158/ 06/ 2מגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים161/ 07/ 2התנגדות למגורים + תעשיה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים168/ 02/ 2התנגדות לבנית שתי יחידות מגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים174/ 02/ 2תכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים177/ 03/ 02תוכנית בינוי דיר צאן
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים180/ 06/ 2התנגדות לבניית חניות
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים181/ 06/ 2התנגדות למתן היתר בניה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים196/ 02/ 2מבנה חקלאי
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים196/ 06/ 2בניית יח"ד חדשה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית2/ מע/ מק/ 5249/ 2שינוי יעוד ממגורים לשטח מבני ציבור, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים215/ 11/ 2מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים222/ 04/ 2תכנית איחוד וחלוקה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים224/ 02/ 2התנגדות לתכנית מפורטת 6/מע/מק/21/5249
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים238/ 04/ 2סגירת קומת עמודים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים239/ 03/ 2שתי יחידות דיור מעל קומת עמודים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים243/ 04/ 2גדר
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים252/ 09/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים255/ 04/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים255/ 09/ 2שימוש חורג למגרש תצוגת רכבים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים258/ 11/ 2ערר על תכנית בינוי 6/מע/0198
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים266/ 11/ 2אי מתן החלטה תוך 3 חודשים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים270/ 06/ 2התנגדות לשימוש חורג
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים271/ 04/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים273/ 10/ 2מחסן+סככה חקלאית
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים277/ 08/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים280/ 05/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים292/ 04/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים293/ 04/ 2מגורים
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים301/ 04/ 2סירוב ליתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, ריינהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים316/ 10/ 2תשריט חלוקה 6/ח/17542/ 4א
צפוןמבוא העמקים, ריינהבקשה ועדה מקומית49/ 17509הצעת דיר צאן(לגידול בשר) מתבן,מחסן וגדר רשת
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ ג/ מע/ מק/ 0002תכנית מס' 6/ג/מע/מק/000212/12/1996
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ ג/ מק/ 5507/ 001תוכנית 6/ ג/ מק/ 5507/ 00110/09/1998
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 4249/ 51הרחבת שטח למבנ ציבור, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 05שינוי קו בניין קדמי ואחורי24/06/1999
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 09חלוקה קרקע ללא הסכמת בעלים בהתאם להוראות סעיף 62א (א1)1) לחוק, ריינה18/11/1999
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 11תוכנית 6/ מע/ מק/ 5249/ 1107/01/2001
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 15שינוי קו בנין ואחוזי בניה17/09/2001
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 21איחוד וחלוקה ללא הסכמה ושינוי בקווי בנין, ריינה21/11/2002
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 24שינוי הוראות תכסית, ריינה21/01/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 29שינוי קו בנין, ריינה12/06/2003
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 31חלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין, ריינה21/01/2004
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 41שינוי בקווי בניין ותכסית , ריינה18/08/2009
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 44איחוד וחלוקה מחדש,שינוי קו בנין, גודל מגרש, ריינה26/11/2006
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 51הרחבת שטח למבני ציבור, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 53איחוד וחלוקה ושינוי הורואת בניה , ריינה15/05/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 54שינוי קווי בנין וגובה, ריינה05/08/2008
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 61שינוי בהוראות בניה, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 63שינוי קויי בנין וניוד אחוזי בניה10/10/2011
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 64שינוי קו בנין, ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5249/ 69שינוי בהוראות בניה וניוד זכויות בנייה - ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5507/ 10מתן לגיטימציה למבנים קיימים שאינם שומרים על מרווחים חוקיים , ריינה
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5507/ 12איחוד וחלוקה מחדש , שינוי קו בנין, וגודל מגרש מינימלי, ריינה21/06/2001
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5507/ 22איחוד וחלוקה מחדש, ריינה21/11/2002
צפוןמבוא העמקים, ריינהתוכנית6/ מע/ מק/ 5507/ 34איחוד וחלוקה מחדש ושינוי הוראות בניה, ריינה01/09/2004