תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים014/ 09/ 2לגיטימציה לסככה קיימת
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה023/ 09/ 2אישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 09/ 2לגטימציה לבנין קיים
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים030/ 07/ 2התנגדות לתשריט חלוקה 33
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 07/ 2תשריט חלוקה 53
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים046/ 07/ 2הקמת סככה חקלאית + מחסן חקלאי
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים076/ 07/ 2לגיטימציה לקומת מרתף לגן ילדים + תוספת מוצעת לקומת קרקע
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 08/ 2התנגדות לאישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים097/ 06/ 2שימוש חורג לסככה קיימת מחקלאות לחשמלאות רכב
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםבקשה ועדה מקומית13/ 17115תוספת קומה מעל בנין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים134/ 10/ 2לגיטימציה לשינויים בבית קיים
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים148/ 08/ 2בקשה להיתר מגורים
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים178/ 08/ 2תוספת יחידות למגורים
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים204/ 05/ 2אישור תוספת מגורים ותוספת ק.ע. לק.ק.
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים204/ 08/ 2טופס 5
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים224/ 09/ 2הקמת בית מגורים חדש
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים250/ 08/ 2לגיטימציה לבית מגורים
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים253/ 10/ 2בקשה להיתר
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים254/ 11/ 2ערר בתשריט חלוקה תח/מצ/73
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים293/ 11/ 2תיקון תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה299/ 11/ 2התנגדות לתכנית מק/גמ/11752/372
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים322/ 08/ 2אישור תשריט חלוקה
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים818/ 10/ 2עררעל היטל ההשבחה
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים866/ 10/ 2ערר על היטל השבחה בגין תכנית ג'/10721
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתבש/ 17188/ 1בקשה להיתר בניה, זועבי, סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 10023שינוי יעוד לתיירות, שינוי למתאר, נין12/07/2001
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 10084שינוי בתוואי דרך מס 7, שינוי למתאר, כפר מיסה16/11/2000
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 10149אזור מסחר מבואות נין, שינוי למתאר.
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 10661שינוי יעוד אזור חקלאי לאזור חקלאי מיוחד, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 10721שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, כפר דחי30/06/1999
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 10861כביש גישה לכפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 10918הרחבה לתחנת תדלוק בנין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 11260מסחר ותחנת דלק, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 11296שינוי יעוד מחקלאי למלונאות בכניסה לנין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 11331שינוי לתכנית מתאר נין, מתאר 1
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 11395שינוי יעוד משטח חקלאי לברכת מים לכפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 11396שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח ברכת מים לכפר נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 11729שינוי יעוד ממסחר למבנה ציבור, סולם09/05/2001
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 11752תוכנית מתאר לכפר סולם05/05/2003
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 11894בית ספר בכפר דחי28/11/2001
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 12224שינוי יועד מחקלאי לתיירות " מבואות נין"
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 12341הרחבת שטח חקלאי למגורים וביטול דרך בכפר מצר12/09/2002
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 1253תכנית מס' 125306/07/1972
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 12930מתקן הנדסי
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13115שינוי יעוד משפ"פ לשטח מוסד דתי ומגורים18/02/2004
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13119תכנית מתאר לכפר נין03/11/2005
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, ניןתוכניתג/ 13513הסדרת נחל נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13530הקמת מבנה מסחרי , כפר נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13572בריכת מים30/11/2006
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 1367שנוי יעוד בי"ס -כפר נין08/11/1973
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 13756שינוי יעוד נקודתי מחקלאי למגורים24/02/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 13902תוספת אחוזי בניה וגובה - כפר מיסר:14/11/2004
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 14063שינוי יעוד נקודתי מחקלאי למגורים-כפר מסר:14/12/2004
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 1416יעוד חלקה -סולם26/10/1972
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 14263תוספת קומה - מסארוה-כפר סולם:31/08/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 14434תכנית מתאר כפר דחי
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 14534תוספת אחוזי בניה, מיסר08/02/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 14577בית אבות בכפר נין20/08/2007
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 14721כביש גישה לסולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 14790שינוי יעוד ממגורים לשטח ציבורי, כפר מיסר05/04/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 1490תחנת דלק אזור תעשיה סולם צור
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 14969שינוי יעוד למבנה ציבור,צרכז אזרחי ודרך מחברת כפר נין,08/11/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 15022שינוי יעוד משצ"פ לשטח מבני ציבור, מיסר20/12/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 15024תוספת אחוזי בניה וגובה, מיסר08/11/2005
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 1511שנוי יעוטד חלקה -סולם
צפוןהגליל המזרחי, עפולה, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 15184דרך מחברת בין הכפר נין לכפר דחי
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 15185תיקון תוואי דרך מס' 20 21, כפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 15212ביטול דרך משולבת והצעת רצועת שצ"פ לתשתיות, כפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 15273תוספת אחוזי בניה בגוש 17122 חלקה 10, סולם31/12/2006
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 15305גן אירועים מבואות נין
צפוןהגליל המזרחי, עפולה, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 15418תכנית מתאר - כפר דחי08/01/2009
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 15572שינוי יעוד מחקלאי למגורים, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 15599שינוי יעוד לתחנת תידלוק, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 15803תכנית מרכז תרבות חינוך ופנאי
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 15880תכנית מתאר כפר מיסר
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, סולםתוכניתג/ 15881תכנית מתאר כפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 1592שנוי יעוד -נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 15950ביטול סימון מבנים להריסה והקלה בקו בניין מדרך 65 , נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16011שטח פרטי פתוח - מבואות נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16114שינוי יעוד נקודתי לתכנית מתאר, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16190שינוי ייעוד מחקלאי למגורים גוש 17205 , נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16191צימצום שטח בית אבות ושינוי ייעוד למגורים , נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16193שינוי ייעוד מחקלאי למגורים גוש 17026, נין
צפוןהגליל המזרחי, עפולה, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16561בריכת מים, נין
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, עפולה, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, סולםתוכניתג/ 16761כביש כניסה לכפר סולם מדרך 65 , כפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16837הגדלת אחוזי בניה לתחנת תדלוק קיימת בכניסה לנין ושינוי יעוד לחקלאי מיוחד
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 16920תחנת תדלוק - שינוי ייעוד משטח חקלאי למסחר , נין15/05/2011
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 17014תכנית בינוי מתוקף תכנית ג/ 6221, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 17339שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעסוקה, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 17523ביטול קטע דרך מס' 34, נין29/08/2010
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 17970מתחם כנסיית, נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 18146שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים, נין
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, עפולה, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, סולםתוכניתג/ 18558כביש גישה סולם.
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 18661שכונה צפונית, כפר מיסר
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 19072מפעל ניקוז תעלות הגנה, סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 19227שכונה דרומית- הרחבה לכפר סולם
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 1993אזור תעשיה -סולם צור
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 2426שינוי יעוד למגרש ספורט - נין
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 2687שנוי יעוד מחקלאי למגורים -סולם28/09/1979
צפוןהגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 2795אזור תיירות וקיט, סולם צור