תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים022/ 07/ 2בקשה לשימוש חורג לסוכנות רכבים ומשרד נסיעות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים028/ 12/ 2הגדלתסככה חולבות+לגיטימציה צלחדר מכונות
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אמנוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים029/ 07/ 2תוספת לבית מגורים קיים
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים081/ 06/ 2התנגדות לשינוי תכנית מפורטת
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים097/ 04/ 2לגיטימציה של מבנה קיים
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומית10/ 13126תוספת לרפת קימת והקלה בקווי בנין- בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים117/ 04/ 2איחוד וחלוקה מחדש
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלבקשה ועדה מקומית13/ 13593בקשה להיתר לשימוש חורג, עבור קטעי הנגשת נכים המחיבים פיתוח חניות נכים ,
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומית13125/ 10תוספת סככות לרפת-סה"כ שטח קיים+מוצע1444.16 מ"ר בבית הילל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים135/ 06/ 2בקשה לשימוש חורג מחממה לבית ממכר לצמחים וריהוט גן
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 06/ 2הקמת שתי יחידות נופש חדשות והסבת חלק מסככה קיימת ליח' נופש
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומית15/ 13124היתר לשימוש חורג ממחסן לשירותים
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומית18/ 13125בניית רפת
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומית19/ 13125מכון חליבה
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומית20/ 13126שימוש חורג מסככה חקלאית למחסן לכיפןף ברזל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים211/ 10/ 2החלפת גג וקירות במבנה לול
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים236/ 05/ 2התנגדות ללגיטמציה תוספת והקלה לרפת
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים239/ 11/ 2בקשה להקמת מערכת פוטו וולטאית
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים268/ 05/ 2ערר על שומת שמאי מכריע
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים279/ 07/ 2הארכת תוקף היתר בניה
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומית4/ 13126לגיטימציה לרפת +הקלה בגובה
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרבקשה ועדה מקומית7/ 13986מבנה אורווה לסוסים ומתבן מפולש
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים905/ 09/ 2תביעה מתכנית ג/ 15815
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומיתא15/ 13124שימוש חורג ממחסן למלתחות.
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתאג/ מק/ 034איחוד וחלוקה, בית הלל14/03/2002
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומיתבית הלל 2007/ 087בקשה לשימוש חורג מסככה חקלאית למחסן לכיפוף ברזל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומיתבית הלל 2007/ 363לגיטימציה בבית מגורים, תוספת ממ"ד לבית מגורים קיים+הקלה מקו בניין
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומיתבית הלל 2008/ 005לגיטימציה לרפת קיימת ללא היתר ותוספת גגון וקרוי מאצרת זבל קיימת ללא היתר
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללבקשה ועדה מקומיתבית הלל 2009/ 387בקשה לשימוש חורג מחקלאי לחניון
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 10055ביתני אירוח, בית הלל
צפוןגולן, הגליל העליון, מבואות החרמוןתוכניתג/ 10056פיתוח נופש תוך שמירת טבע ונוף, ארץ פלגי מים12/08/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 10059תכנית מתאר מושב אליפלט14/03/2000
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 10263הרחבת הישוב - שאר ישוב01/11/2001
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 10321משמר הירדן - שינוי יעוד לחקלאי מיוחד.31/10/1999
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמוןתוכניתג/ 10322ישוב קהילתי כרכום - תכנית מתאר
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 10323שינוי יעוד לחקלאי מיוחד לבנית רפת .29/07/1999
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 10324שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד - בית הילל30/03/2000
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 10531חלוקה מחדש של השטח וקביעת הנחיות תכנון והוראות לתכנון מפורט, דישון12/07/2001
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמוןתוכניתג/ 10536תכנית מס' ג / 10536 - מחלף כח, דרך 9026/08/2003
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 10556חקלאי מיוחד - בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 10557שינוי יעוד לחקלאי מיוחד- בית הלל12/06/2001
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 10558שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי לתחנת שאיבה לביוב - דישון.05/05/2003
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 10559ביתני אירוח במושב שדה אליעזר.
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 10560חקלאי מיוחד - בית הילל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 10562חדרי ארוח - משמר הירדן
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 10563שינוי יעוד משטח חקלאי לאתר לשימור, הנצחה-חירבת ירדא
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 10792שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד - בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 10846תכנית מפורטת לשינוי יעוד לחקלאי מיוחד, בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 10953דישון - תכנית הרחבה
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 11024שדה אליעזר23/11/1999
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 11303כורזים כביש כניסה צפוני07/07/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 11350תכנית מפורטת מכון שאיבה שדה אליעזר
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמוןתוכניתג/ 11488תאנים - אתר הטמנת פסולת31/07/2008
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אמנוןתוכניתג/ 11490מושב אמנון, מתאר 1
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 11524שאר ישוב09/08/2001
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 11817רמות נפתלי
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 11842גן לאומי, קרן נפתלי,
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 121שדה אליעזר20/05/1954
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 12121בית הילל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 12122שינוי יעוד משצ"פ לשטח חקלאי מיוחד07/03/2002
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמוןתוכניתג/ 12271חוות הר אליעזר, הסדרת מגרשים.
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 12280שינוי יעוד מחקלאי למגורים ולאזור אחסנת דלק
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמוןתוכניתג/ 12338חדרי אירוח - מושב כחל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 12470הרחבה דרומית בית הלל
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 12503לול מרגליות09/06/2002
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמוןתוכניתג/ 12523גן לאומי קרן נפתלי
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 12631רמות נפתלי - הרחבה קהילתית א'26/06/2003
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 12686שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד14/12/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 12718הרחבת מגרש מגורים10/07/2003
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 12730חוות לולים משמר הירדן
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 12758שינוי יעוד משטח ספורט למגורים20/10/2003
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 12820שינוי יעוד מחקלאי ומגורים לחקלאי מיוחד
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתג/ 12912כפר יובל - שינוי משטח פתוח למגורי א'17/04/2005
צפוןגולן, הגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתג/ 12953שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, ליד כפר יובל17/04/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 12962שדה אליעזר - מסחר22/07/2003
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמוןתוכניתג/ 12963אתר תאנים - כביש גישה17/01/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 12976שדה אליעזר - מגרש 6
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 12985חקלאי מיוחד מושב אליפלט15/04/2004
צפוןאצבע הגליל, הגליל העליון, מבואות החרמון, ראש פינהתוכניתג/ 12986הרחבת גן לאומי חצור12/12/2006
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, דישוןתוכניתג/ 12996דישון ביתני אירוח21/06/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 12997בית הלל ביתני אירוח21/06/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, יובלתוכניתג/ 12998כפר יובל ביתני אירוח15/03/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אמנוןתוכניתג/ 12999אמנון בתני אירוח
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 130משמר הירדן ב' (בני צפת )30/10/1952
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 13000שדה אליעזר17/01/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתג/ 13001שאר ישוב ביתני אירוח
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 13002רמות נפתלי - ביתני אירוח
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 13003משמר הירדן ביתני אירוח21/06/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 13004מרגליות ביתני אירוח
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתג/ 13005כרכום ביתני אירוח08/06/2005
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 13006כורזים ביתני אירוח
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 13023כחל ביתני אירוח29/02/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, מרגליותתוכניתג/ 13060מושב מרגליות הוראות בניה06/04/2003
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, משמר הירדןתוכניתג/ 13101חקלאי מיוחד משמר הירדן (תוספת לג/ 10321)21/09/2003
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 13267אליפלט - מגורים
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 13288אליפלט - מגורים - מגרש 6707/02/2007
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, כורזיםתוכניתג/ 13289מושב כורזים - שינוי יעוד משפ"פ למגורים11/05/2004
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, בית הללתוכניתג/ 13358בית הלל - 110
צפוןהגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 13366שדה אליעזר, מגרש מס' 615/03/2005
צפוןהגליל העליון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, מבואות החרמוןתוכניתג/ 13450תכנית מפורטת יער ברעם מלכיה (1225)07/11/2011