תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית001 - 8/ 35/ 17/ 13תשריט חלוקה - משפ' עבדאלראזק מרזוק
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית001 - 8/ 40/ 17/ 13איחוד וחלוקה בגוש 12408 חל' 28-31, פארק התעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית001/ 13/ 17/ 13דורבן ימי בגוש 10011 חל' 35, ים חדרה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית001/ 15/ 17/ 13סאאד כבהה - דיר צאן
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית001/ 17/ 17/ 13סיטין דן, גבעת וולפסון יערות הכרמל
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית001/ 24/ 17/ 13הסדרת שבילים במועצה המקומית קרית טבעון
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית001/ 35/ 17/ 13אחמד סעיד מחאמיד, בית בד, מועאויה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית001/ 38/ 17/ 13חלבי הלאילה, דאלית אל כרמל
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית001/ 41/ 17/ 13ט.ז. ברקן בע"מ, אזור תעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית001/ 43/ 17/ 13חב' נמלי ישראל - נמל חיפה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית001/ 8/ 17/ 13תשריט חלוקת שטח
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפהבקשה ועדה מקומית001/ ב/ 18/ 24מכון ליטהור שפכים - חיפה מובל מזרחי
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית001/ בינוי/ 17/ 13תכנית בינוי לפארק אירועים גפן, קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית002 - 8/ 17/ 13חלוקה ואיחוד גוש 10661, 10665 חלקות 22, 23
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית002 - 8/ 35/ 17/ 13חלוקה לצרכי רישום - אום אלפחם
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית002 - 8/ 38/ 17/ 13איחוד וחלוקה בגוש 17160 חלקה 43 - עוספיא
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית002/ 14/ 17/ 13כניפס חסן פואד, אדמות שפרעם
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית002/ 15/ 17/ 13פרטנר תקשורת בע"מ - הקמת מתקן שידור
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית002/ 17/ 17/ 13סלקום ישראל בע"מ, הקמת מתקן תקשורת
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית002/ 17/ ק/ 24ציון אויל אנד גז אינק, קיבוץ מענית
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית002/ 31/ 17/ 13קיבוץ שדות ים - גידור שטח
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית002/ 33/ 17/ 13מירס תקשורת - אתר דרך
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית002/ 35/ 17/ 13כבהה מוחמד חסן אחמד, ברטעה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית002/ 41/ 17/ 13החברה לפיתוח קיסריה למבנה תעשייה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית003 - 8/ 35/ 17/ 13תשריט חלוקה - גש 20431 חלקה 3 , מעלה עירון
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית003 - 8/ 40/ 17/ 13איחוד חלקות בגוש 12408 חלקות 63, 43
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית003/ 17/ 17/ 13פלא-פון-תקשורת בע"מ
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית003/ 17/ מ/ 24קו מחבר מתקן התפלה חדרה למוביל הארצי
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית003/ 31/ 17/ 13קיבוץ שדות ים, הצבת מכולות לאיחסון
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית003/ 35/ 17/ 13מחאמיד כרימה - מועאויה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית003/ 38/ 17/ 13שפיק בדריה, קיר מגן , דאלית אלכרמל
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית003/ 41/ 17/ 13מבנה תעשיה דו קומתי + ממ"מ וגדרות
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית003/ הרשאה מ.ד./ 17/ 13הרשאה להקמת גשר על דרך 70 כניסה מזרחית לפרדיס
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית004 - 8/ 40/ 17/ 13איחוד חלקות בוש 12350 חלקות 3, 4
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית004/ 13/ 17/ 13שימוש חורג לאחסנה זמנית והחלפת גדר רשת
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית004/ 14/ 17/ 13עותמאן אחמד - למזנון
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית004/ 17/ 17/ 13מירס תקשורת בע"מ- הצבת אנטנות
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית004/ 35/ 17/ 13מחאמיד עמאד, מועאוייה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית004/ 41/ 17/ 13ש. ב. פרקש יזום בע"מ, פארק תעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית004/ הרשאה מ.ד./ 17/ 13מבנה דרך בנימינה דרום
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית004/ נ/ 17/ 24מתקן השבת מי קולחין בשטחי כרמל אוליפינים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית005 - 8/ 17/ 13מפעלי החמצן וארגון, פארק תעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית005 - 8/ 35/ 17/ 13תשריט חלוקה בגוש 12153 חלקה 14 - ערערה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית005/ 13/ 17/ 13מקורות בע"מ - מאגר עפר וביתן חשמל
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית005/ 17/ 17/ 13הקמת דיר לגידול צאן - מחאמיד חמד אחמד
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית005/ 35/ 17/ 13יונס נאאל - גן אירועים, עארה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית005/ 38/ 17/ 13חלבי אייל - דיר לגידול צאן
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית005/ 41/ 17/ 13וילאר נכסים 1985 בע"מ, א. ת. קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית006 - 8/ 17/ 13פארק תעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית006/ 13/ 17/ 13חב' חשמל לישראל בע"מ, מפריד מגנטי בגשר ימי
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית006/ 17/ 17/ 13כלל תעשיות, שימוש חורג
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית006/ 41/ 17/ 13גלובל רוטור שקע, פארק תעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית007 - 8/ 17/ 13מאפיית אגמי , איחוד וחלוקה בגוש 12427
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית007/ 14/ 17/ 13שופאניה ג'בר - חממה חקלאית
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית007/ 17/ 17/ 13פרטנר תקשורת - אתר קרקע
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית007/ 17/ ב/ 24חב' חשמל לישראל - שדרוג והרחבת מתקן טיפול בשפכים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית007/ 35/ 17/ 13פרטנר תקשורת בע"מ, מתקן שידור , ערערה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית007/ 38/ 17/ 13נסראלדין וגיה - אנדרטה לחייל
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית007/ 41/ 17/ 13מירג' פיתוח ישראל בע"מ- תכנית שינויים למבנה תעשיה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית008 - 8/ 17/ 13תכנית חלוקה - חב' גב ים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית008/ 17/ 17/ 13קרויז איתי ואיטח יעקב - פירוק הריסה ושיפוץ מבנים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית008/ 17/ מ/ 24קו מים ממאגר חדרה לנחלי מנשה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית008/ 35/ 17/ 13עבדאלעזיז בויראת, גוש 12155 חל' 2, אלביאר
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית008/ הרשאה מ.ד./ 17/ 13גשר מעל כביש אזורי 653 (רגבים גבעת עדה)
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית009 - 8/ 17/ 13תשריט חלוקה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית009/ 17/ 17/ 13תכנית חלוקה - אדמות מושירפה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית009/ 17/ מ/ 24מקורות - חברת מים בע"ם - תוספת מבנה למערכת ניטור
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית009/ 35/ 17/ 13גזייל חסין ופאוזי, רישוי דיר
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית009/ 41/ 17/ 13חב' גב ים בע"מ - מגרש 6000, פארק תעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית010 - 8/ 17/ 13תשריט איחוד מגרשים 709-708 מרכז מסחרי
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית010/ 35/ 17/ 13בית בד - כבהה מוחמד, ברטעה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית010/ 41/ 17/ 13ארן מחקר ופיתוח, תוספת קומת ביניים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית011/ 17/ נ/ 24הסטת קו ניקוז - דלתא
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית011/ 35/ 17/ 13בניין מגורים, משפ' אגבארייה חאלד
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית011/ 41/ 17/ 13תוספת מחסן וסככה בבנין תעשיה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית011/ 8/ 17/ 13חיים קליאוט בע"מ - איחוד וחלוקה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית012 - 8/ 17/ 13איחוד וחלוקה - גוש 12349 חל' 28, 29 קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית012/ 17/ 17/ 13מירס תקשורת בע"מ - לגיטמציה למתקן שידור
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית012/ 17/ ק/ 24קידוח מי עמי 3
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית012/ 35/ 17/ 13אגבאריה זכריה, למגורים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית012/ 41/ 17/ 13מפעל קוקי מן, קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית013 - 8/ 40/ 17/ 13פארק תעשיה קיסריה - תשריט חלוקה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית013/ 35/ 17/ 13הסבת לול - אגבארייה מוחמד ואחמד
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית013/ 41/ 17/ 13מרכז אירועים, תערוכות וכנסים, קסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית013/ הרשאה מ.ד./ 17/ 13דרך 79 - מחלפון טל
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית014 - 8/ 40/ 17/ 13איחוד וחלוקה פארק תעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית014/ 17/ 17/ 13משרד הבטחון - אנדרטה לחללי אסון הכרמל
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית014/ 35/ 17/ 13הצבת אנטנות תקשורת - מירס תקשורת בע"מ
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית014/ 41/ 17/ 13פרוייקט אופק 4 - מבנה תעשיה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית015/ 35/ 17/ 13הצבת אנטנות תקשורת - מירס תקשורת בע"מ
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית015/ 41/ 17/ 13הקמת מבסנה תעשיה תלת קומתי, פארק התעשיה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית016/ 17/ 17/ 13רשות הטבע והגנים - ללגליזציה למבנים קיימים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית016/ 35/ 17/ 13מחאגנה מוחמד כמאל - מחסן חקלאי
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית016/ 41/ 17/ 13טלל בע"מ, פארק תעשיה קיסריה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית016/ הרשאה מ.ד./ 17/ 13כביש 70 קטע 2-4 - גשר חקלאי עילי
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית017/ 35/ 17/ 13עבדאלראוף עסליה, מחסן חקלאי מוצע
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית017/ 41/ 17/ 13פתקית מפעלי הדפסה בע"מ - שינויים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית018/ 35/ 17/ 13עסלי עלי - רישוי דיר כבשים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית018/ 41/ 17/ 13נוה חן נגורן בע"מ - שינויים למבנה קיים
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה .בקשה ועדה מקומית019/ 41/ 17/ 13מוצרי שלם בע"מ - תכנית שינויים