תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהזבולוןבקשה ועדה מקומית002/ 28/ ב/ 24שפכי ישובי זבולון
חיפהזבולון, אושהבקשה ועדה מקומית003/ 28/ ב/ 24תכנית ביוב קיבוץ אושה
חיפהזבולון, כפר חסידים א'בקשה ועדה מקומית004/ 28/ ב/ 24תחנת שאיבה לביוב זבולון - רכסים
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 054/ 3לגליזציה מבנה קיים
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 210/ 3ערר על שמאי מכריע בתוכנית זב/ 136
חיפהזבולון, כפר ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 272/ 3שימוש חורג ולגליזציה לגלריה ממבנה חקלאי
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדת מחוזית04/ 3ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לדחות את ת.זב/ 155/ א
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 363/ 3בקשה לדיור מוגן במבנה 10 קומות
חיפהזבולון, כפר ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 372/ 3שימוש חורג ולגליזציה לגלריה
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 195/ 3בקשה לבניית בית לדייר מוגן בעל 10 קומות
חיפהזבולון, כפר חסידים א'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 168/ 3ערר בגין תביעה לפיצויים עקב תכנית זב/92 א'
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 178/ 3ערר עקב אישור תכנית ג/ד/991/ג' עוקף קריות
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 276/ 3הגדלת משטח מרוצף זיזי בגודל של 9.66 מ"ר
חיפהזבולון, קרית טבעוןערר על החלטת ועדת מחוזית07/ 13ערר על החלטת ו. מחוזית חיםה על אישור ת. טב/ ד/ 239/ זב/ ד/ 205
חיפהזבולון, נופיתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 231/ 3שינויים מהיתר: מעקה מרפסת, מיקום פתחים, תקרת קומת עלית הגג, ציפוי
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 9009/ 3תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/991/ג , זבולון, גולדמן יוסף
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 9010/ 3תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/991/ג זבולון - שם טוב מרי
חיפהזבולון, כפר חסידים ב'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 045/ 3הריסה ובנייה מחדש, כפר חסידים ב'
חיפהזבולון, נופיתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 109/ 3תכנית שינויים במפלסי הקומות, שינוי חזיתות, תוספת שטח. -נופית-
חיפהזבולון, כפר חסידים א'ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 162/ 3ביצוע עבודות עפר , כפר חסידים א'
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 251/ 3בניית תורן לאנטנה בגובה 36 מ' בתחום רצועת דרך 762
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 9001/ 3תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/911 ג, זבולון - חגי וויסקופף
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 9007/ 3תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/991 ג', זבולון - הקופה לתגמולים של עובדי הסוכנות
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 9008/ 3תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/991 ג , זבולון - אליעזר ריבלין
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 9009/ 3תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/991/ג, זבולון - בושביץ
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 9016/ 3תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/991 ג, זבולון - קרקעות המפרץ בע"מ
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 9017/ 3תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/991/ג , זבולון, יצחק דהן
חיפהגלילית - מחוז חיפה, זבולון, חיפה, קרית אתא, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהבקשה ועדה מקומית083/ 42/ 17/ 13משאבים מתחדשים בע"מ - הנחת קו להולכת מי נחל
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9004/ 3תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/991/ג, זבולון - אורה שוורץ ואח'
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9005/ 3תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/991/ג , זבולון - בלסקי ואח'
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9006/ 3תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/991/ג, זבולון, האופוטרופוס הכללי
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9007/ 3תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/991/ג, זבולון, וולר פנחס ומשה
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9008/ 3תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/991/ג , זבולון - שטנגל ואח' (אופוטרופוס)
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9015/ 3תביעת פיצויים מתכנית ג/ד/911/ג, זבולון - אהרון חמו
חיפהזבולון, יגורבקשה ועדה מקומית1 - 128/ 28/ 13מנצור מנהל אמין - שימוש חורג למבנים לממכר צמחים
חיפהזבולון, שער העמקיםבקשה ועדה מקומית1 - 145/ 28/ 13קיבוץ שער העמקים - לחידוש שימוש חורג
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 046/ 3ערר על דחיית התנגדות ג/ד/991/ ג שוורץ
חיפהזבולון, ח'ואלדערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 15ערר על החלטה ו. מחוזית חיפה בתכנית זב/ 155/ ד - ישוב נופית
חיפהזבולון, שער העמקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 154/ 3תוספות לבית מגורים קיים, סגירת קומת עמודים - משפ' נהיר, שער העמקים
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 20ערר על החלטת ועדה מחוזית חיפה בתכנית זב/ 213 - זבולון- כפר ביאליק
חיפהזבולון, שער העמקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 216/ 3בקשה לתוספת ליח"ד הקיימת בקומה ב', שער העמקים - משפ' אדניה
חיפהזבולון, שער העמקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 217/ 3בקשה לתוספת בקומת קרקע קיימת, שער העמקים - משפ' הרמן
חיפהזבולון, נופיתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 347/ 3בניית מערכת פוטוולטאית ליצור חשמל על גג גן ילדים - נופית
חיפהזבולון, כפר ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 348/ 3בניית מערכת פוטוולטאית ליצור חשמל על גבי מבנה חקלאי, כפר ביאליק
חיפהזבולון, כפר ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8043/ 3היטל השבחה מתכנית זב/71/א - אטיאס
חיפהזבולון, יגורישות כללית10/ המ/ 1בקשה להארכת מועד ס.197(ב) תכנית תתל/ 13/ 2/ 6
חיפהזבולון, כפר ביאליקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 243/ 3לגליזציה לסככה חקלאית - כפר ביאליק
חיפהזבולון, כפר חסידים א'בקשה ועדה מקומית112/ 28/ 13נוילנדר דוד, כפר חסידים
חיפהזבולון, רמת יוחנןבקשה ועדה מקומית125/ 28 / 13הקמת תורן - מבנה יביל
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומית126/ 28/ 13פלאפון תקשורת בע"מ
חיפהזבולון, כפר חסידים א'בקשה ועדה מקומית127/ 28/ 13דרפנר אמיר
חיפהזבולוןבקשה ועדה מקומית128/ 28/ 13אמין מנסור
חיפהזבולון, כפר חסידים א'בקשה ועדה מקומית129/ 28/ 13יונאי אלי
חיפהזבולון, כפר חסידים א'בקשה ועדה מקומית130/ 28/ 13שניידר אלה
חיפהזבולון, כפר חסידים א'בקשה ועדה מקומית131/ 28/ 13סובה מלי
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומית132/ 28/ 13ברקוביץ אוריאל וזיוה
חיפהזבולון, כפר חסידים א'בקשה ועדה מקומית133/ 28/ 13גלז נחמן
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומית134/ 28/ 13מרמור יצחק ומרים, גוש 11546 חל' 29, גוש 11559 חל' 7, כפר ביאליק
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומית135/ 28/ 13הדר חיה ויעל, כפר ביאליק
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומית136/ 28/ 13נגרי משה, כפר ביאליק
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומית138/ 28/ 13שור יריב ודבורה, מחסן לציוד פילטרים, כפר ביאליק
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומית139/ 28/ 13דליה ומנחם נחמיאס, שימוש חורג מחקלאי למסחר
חיפהזבולון, אבטיןבקשה ועדה מקומית140/ 28/ 13תורקמן אדם, גידור מגרש ומחסן עץ, איבטין
חיפהזבולון, כפר חסידים א'בקשה ועדה מקומית141/ 28/ 13חורש שרון - הקמת צימרים
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומית142/ 28/ 13אפרימוב רבקה, גוש 11559 חל' 52, כפר ביאליק
חיפהזבולון, שער העמקיםבקשה ועדה מקומית145/ 28/ 13קיבוץ שער העמקים - שימוש חורג
חיפהזבולון, כפר ביאליקבקשה ועדה מקומית146/ 28/ 13מרמור מרים ויצחק - שימוש חורג
חיפהזבולון, כפר המכביבקשה ועדה מקומית148/ 28/ 13מנחת טיסנים - שימוש חורג
חיפהזבולון, יגורבקשה ועדה מקומית149/ 28/ 13קיבוץ יגור - שימוש חורג
חיפהזבולוןבקשה ועדה מקומית151/ 28/ 13שב"ס - סככות המתנה למבקרים
חיפהזבולוןבקשה ועדה מקומית152/ 28/ 13"דן בצפון בע"מ"שימוש חורג לתעשיה
חיפהזבולוןבקשה ועדה מקומית153/ 28/ 13יפה נוף, עבודות חפירה, מילוי, סלילה כתשתית
חיפהזבולוןבקשה ועדה מקומית154/ 28/ 13שב"ס - לפירוק צובר גז
חיפהזבולון, כפר חסידים ב'בקשה ועדה מקומית155/ 28/ 13גד יעקב - ליגליזציה ושימוש חורג
חיפהזבולון, יגורבקשה ועדה מקומית156/ 28/ 13קיבוץ יגור - בקשה לשימוש חורג
חיפהזבולון, כפר המכביבקשה ועדה מקומיתבינוי/ זב/ 12/ ה/ 1בינוי בקיבוץ כפר המכבי
חיפהגלילית - מחוז חיפה, זבולון, קרית אתא, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתג/ 1345/ כ/ 486/ זב/ 221מאגר סומך
חיפהזבולון, אבטיןתוכניתג/ 986מצפה איבטין א'04/12/1980
חיפהגלילית - מחוז חיפה, זבולון, קרית אתא, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, יגור, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתג/ ד/ 1022/ ב/ זב/ 209/ אחיבור חדש מאזור הפטרוכימיה לכביש מס' 772 א (בין צומת אתא לצומת יגור)21/07/2011
חיפהזבולוןישות כלליתג/ חפאג/ 1273גן לאומי אושה העתיקה
חיפהזבולוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםזב/ 02/ 025/ 3ערר על אי מתן טופס איכלוס (4)
חיפהזבולון, שער העמקיםתוכניתזב/ 1משק - שער העמקים16/03/1961
חיפהזבולון, שער העמקיםתוכניתזב/ 1/ אאזור תעשיה, שער העמקים26/12/1974
חיפהזבולון, שער העמקיםתוכניתזב/ 1/ בקיבוץ שער העמקים20/10/1977
חיפהזבולון, שער העמקיםתוכניתזב/ 1/ גקיבוץ שער העמקים04/12/2008
חיפהזבולוןתוכניתזב/ 101/ בשטח מסחרי, ליד צומת העמקים
חיפהזבולון, כפר חסידים א'תוכניתזב/ 103שינוי יעוד למגורים, כפר חסידים.17/02/1994
חיפהזבולון, כפר חסידים ב'תוכניתזב/ 108הגדלת אחוזי הבניה כפר חסידים.10/08/1995
חיפהזבולון, אושהתוכניתזב/ 11קבוצת אושה25/11/1965
חיפהזבולון, אושהתוכניתזב/ 11/ אקבוצת אושה - הרחבה21/10/1968
חיפהזבולון, אושהתוכניתזב/ 11/ בשטח לתעשיה ולמלאכה באושה17/07/1975
חיפהזבולון, כפר הנער הדתיתוכניתזב/ 11/ גתכנית מפורטת לאושה. (גניזה).
חיפהזבולון, אושהתוכניתזב/ 11/ הקבוץ אושה.16/06/2003
חיפהזבולון, אושהתוכניתזב/ 11/ ו/ 1קיבוץ אושה
חיפהזבולוןתוכניתזב/ 113אזור תעשיה ומלאכה סמוך לכניסה הצפונית לרכסים.27/02/1997
חיפהזבולון, כפר המכביתוכניתזב/ 12כפר המכבי30/12/1965
חיפהזבולון, כפר המכביתוכניתזב/ 12/ אשטח לתעשיה כפר המכבי05/07/1981
חיפהזבולון, כפר המכביתוכניתזב/ 12/ דקיבוץ כפר המכבי.27/07/1997
חיפהזבולון, כפר המכביתוכניתזב/ 12/ הקיבוץ כפר המכבי17/07/2003
חיפהזבולון, כפר המכביתוכניתזב/ 12/ ה/ 1בינוי בקיבוץ כפר המכבי.