תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתבקשה ועדה מקומית002/ 15/ ק/ נ/ 24קידוח נפט במענית
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתבקשה ועדה מקומית003/ 15/ ק/ 24ציון אוויל אנד אינק - ביצוע קידוח מענית יוסף 3
חיפהמנשה-אלונה, מנשהבקשה ועדה מקומית004/ 15/ ב/ 24חיבור מט"ש מנשה 2 למט"ש עירון
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיבקשה ועדה מקומית006/ 15/ ב/ 24השבת קולחים מושב מי עמי
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מאורבקשה ועדה מקומית007/ 15/ מ/ 24חב' מקורות בע"מ - לחדר דיגום
חיפהמנשה-אלונה, מנשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 018/ 3ערר על דחית בקשה להקמת לול לגידול עופות סככה , מבנה שרות וגדר
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 045/ 3ערר על דחית התנגדות לבקשה להקמת לולים
חיפהמנשה-אלונה, מנשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 162/ 3ערר על דחית בקשה להקמת מחסן חקלאי לאחסון כלים חקלאים
חיפהמנשה-אלונה, מנשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים02/ 163/ 3ערר על דחית בקשה להקמת מחסן חקלאי לאחסון כלים חקלאים
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, רגביםישות כללית02/ המ/ 19בקשה להארכת מועד ס.197 (ב) תמ"א / 31/ קטע 16
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 9ערר על החלטת ו. מחוזית חיפה לדחות את תכנית מ/ 317
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מיסרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 063/ 3בקשה להיתר בית מגורים חד משפחתי כולל ממ"ד וגדרות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 251/ 3מוסך לתיקון מכונות וכלים חקלאיים ומוסך למלאכה
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים04/ 309/ 3בנית מבנים חקלאיים
חיפהמנשה-אלונה, מנשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 158/ 3שימוש חורג במבנה חקלאי קיים
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 253/ 3התנגדות לתנאי לקבלת היתר בניה
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 254/ 3בקשה להיתר בניה
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מאורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 305/ 3תכנית לתחנת תדלוק מק/36
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מיסרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 073/ 3לגליזציה למחסן חקלאי
חיפהמנשה-אלונה, מנשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים06/ 271/ 3הקמת אורוות סוסים ומתבן לפי תוכנית S15
חיפהחדרה, מנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלערר על החלטת ועדת מחוזית06/ 53על החלטת ועדה מחוזית לדחות את תכנית מס' חד/ 1308/ מ/ 351 מסחרי ומשתלה בגו שמוא
חיפהמנשה-אלונה, מנשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 126/ 3אישור תשריט וחלוקה מאדמות אום אל פחם
חיפהמנשה-אלונה, מנשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים07/ 127/ 3לגיטימציה לבניה ישנה מעבר לקוי בנין
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים08/ 061/ 3בניית בית מגורים חדש 2 קומות+ 2 קומות עמודים, אום אל קטף
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, תלמי אלעזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 096/ 3בקשה לבית מגורים חד משפחתי כולל מחסנים וגדר להריסה, תלמי אליעזר
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, תלמי אלעזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 373/ 3מתן רישוי לגליזציה לבריכה. משפ' אטיאס. - תלמי אלעזר
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים09/ 9047/ 3תביעת פיצויים מתכנית מ/247, מנשה אלונה
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרבקשה ועדה מקומית1 - 73/ 15/ 13קיבוץ עין שמיר - מגרש מכוניות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 134/ 3התנגדות לרישוי גדר ושער, גן שומרון
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 136/ 3בקשה לחנות למכירת צמחים, שדה יצחק - יעקב לזר
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 151/ 3לגליזציה לבית מגורים, מחסן, סככה ולשמש כנגריה. עין עירון
חיפהמנשה-אלונה, מנשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8015/ 3היטל השבחה מתכנית מ/247 - רגב נגד מנשה אלונה
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8027/ 3היטל השבחה מתכנית מ/247, משח/23, שדה יצחק - משפ' יחיאל
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה11/ 375/ 3תוכנית מ/235 מושב גן שומרון
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 8044/ 3היטל השבחה מתכני מ/245 א' והקלות, קיבוץ עמן שמר
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיערר על החלטת ועדת מחוזית12/ 15ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית מ/ 310 - הרחבת הישוב מי עמי
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיתוכנית351-0075770מי עמי - מאגר - תכנית מפורטת
חיפהמנשה-אלונה, מנשהבקשה ועדה מקומית67/ 15/ 13רישוי למבנה קיים לשמוש למסעדה.
חיפהמנשה-אלונה, מנשהבקשה ועדה מקומית69/ 15/ 13מחצבת ורד, מחסן לחומרי נפץ
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתבקשה ועדה מקומית70/ 15/ 13קיבוץ מענית
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףבקשה ועדה מקומית72/ 15/ 13כבהאן מוסטפא
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרבקשה ועדה מקומית73/ 15/ 13תחנת תדלוק בעין שמר
חיפהמנשה-אלונה, מנשהבקשה ועדה מקומית74/ 15/ 13רפיק עזב
חיפהמנשה-אלונה, מנשהבקשה ועדה מקומית75/ 15/ 13מערום עפר, גושים 12123, 12146
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןבקשה ועדה מקומית77/ 15/ 13מרכז מזון גל ים, כפר גליקסון
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתבקשה ועדה מקומית79/ 15/ 13מפעל גלעם - גוש 10086 חל' 19
חיפהמנשה-אלונה, מנשהבקשה ועדה מקומית80/ 15/ 13ההסתדרות הציונית העולמית.
חיפהמנשה-אלונה, מנשהבקשה ועדה מקומית81/ 15/ 13אישו שימוש חורג לדרך הגישה לתחנת מעבר לפינוי פסולת כפר קרע
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מאורבקשה ועדה מקומית84/ 15/ 13ליגטימציה לקיוסק קיים - חיים שושנה
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןבקשה ועדה מקומית85/ 15/ 13צחור יפה ושלום - גן שומרון
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןבקשה ועדה מקומית86/ 15/ 13אוסטר נתן - שימוש חורג לפנצריה ומוסך
חיפהמנשה-אלונה, מנשהבקשה ועדה מקומית88/ 15/ 13אבו מוך עבדאלטיף - חממה לגידול ירקות
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןבקשה ועדה מקומית89/ 15/ 13חברת מקורות - שימו חורג
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שדה יצחקבקשה ועדה מקומית90/ 15/ 13קובי לזר - מושב שדה יצחק לשימוש חורג
חיפהמנשה-אלונה, מנשהבקשה ועדה מקומית91/ 15/ 13רסמי יוסף קעדאן - להקמת חממות
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חדרה, מנשה-אלונה, מנשה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתג/ 1311/ חד/ 1330/ מ/ 348רצועת קווים ומתקני מים מתחנת הכח אורות רבין עד למוביל ארצי23/06/2008
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מי עמיתוכניתג/ 738מי עמי19/05/1978
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מעניתתוכניתג/ 989מצפה מענית ב'05/03/1981
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, ברקאיתוכניתג/ 990מצפה ברקאי ב'05/03/1981
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתג/ ד/ 1203דרך מס' 444 קטע מדרך מס' 581 עד להבות חביבה.02/04/2001
חיפהחדרה, מנשה-אלונה, מנשה, מאורתוכניתחד/ 1267/ מ/ 335דרך מס' 9 - קטע בין דרך מס' 9 לדרך מס' 6 (ת"תל 6,3/ 4)
חיפהחדרה, מנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלתוכניתחד/ 1308/ מ/ 351שטח מסחרי ומשתלה בקיבוץ גן שמואל
חיפהחדרה, מנשה-אלונה, מנשהנושאחד/ אב פארק אזוריתכנית אב פארק אזורי חדרה
חיפהגלילית - מחוז חיפה, מנשה-אלונה, עירון, מנשה, מרחב תכנון מחוזי-חיפהתוכניתחפאג/ 1287/ מ/ 341יערות מנשה
חיפהמנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 10/ במרכז תעשיה לאזור מנשה
חיפהמנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 10/ הגרנות. (גניזה).
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, כפר פינסתוכניתמ/ 101/ אכפר פינס.11/05/1995
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, משמרותתוכניתמ/ 102תכנית מפורטת לקיבוץ משמרות - שינוי למש"ח 22 .16/02/1995
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, משמרותתוכניתמ/ 102/ באזור תעשיה תע"ל - קבוץ משמרות.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מיסרתוכניתמ/ 103תכנית הרחבת תחום בינוי כפר מייסר. (גניזה).
חיפהמנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 104שמורת טבע עין ארובות30/11/1987
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין עירוןתוכניתמ/ 105/ אעין עירון20/05/1993
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתמ/ 106תוכנית מפורטת גבעת חביבה.14/07/1989
חיפהמנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 107מפעל גלע"מ.08/02/1999
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתמ/ 108קבוץ להבות חביבה - תחנת תדלוק ושרותי דרך.26/01/1997
חיפהמנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 11מפעל המוביל הראשי31/08/1961
חיפהמנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 11/ אמפעל המוביל הראשי - קטע מרכזי28/05/1964
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מיסרתוכניתמ/ 110מגרשים לבניה עצמית בכפר מייסר03/05/1984
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 111קביעת חזית מסחרית בחלקה 170 בגוש 11080 בגן השומרון05/07/1981
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרתוכניתמ/ 112קיבוץ עין שמר.20/09/1984
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, עין שמרתוכניתמ/ 112/ אקבוץ עין שמר.07/07/1994
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אלוני יצחקתוכניתמ/ 113/ אמוסד אלוני יצחק07/03/1988
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, ברקאיתוכניתמ/ 114הרחבת מחצבת איטונג.19/08/1990
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, שער מנשהתוכניתמ/ 119תכנית מפורטת לבית החולים הפסיכיאטרי שער מנשה (גניזה)
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 12תוספת יחידות התישבות בגן השומרון הותיקה09/07/1981
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 12/ 1תכנית חלקת שנולטר - גן שומרון23/01/1975
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףתוכניתמ/ 120תוכנית מפורטת לאום - אל קוטוף.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףתוכניתמ/ 120/ אאום אל קוטוף17/07/1986
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףתוכניתמ/ 120/ באום אל קוטוף - שינוי תואי דרכים והוראות בניה.21/04/1996
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףתוכניתמ/ 120/ גאום אל קוטוף - הרחבת שטח הכפר באזור הדרומי.
חיפהמנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 124אזור תעשיה גרנות06/06/1985
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, ברקאיתוכניתמ/ 124/ אאזור לתעשיה חקלאית - הגדלת אחוזי בניה.
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מאורתוכניתמ/ 125מושב מאור11/07/1985
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתמ/ 135/ 1קיבוץ להבות חביבה14/11/2012
חיפהמנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 139קציר05/05/1987
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, להבות חביבהתוכניתמ/ 14בית קברות להבות חביבה. (גניזה).
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, אום אל קוטוףתוכניתמ/ 149כביש כניסה לאום אלקטף - חריש29/06/1989
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מצרתוכניתמ/ 15בית קברות בקיבוץ מצר. (גניזה).
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, גן שמואלתוכניתמ/ 151גן שמואל הרחבה.24/06/1993
חיפהמנשה-אלונה, מנשה, מצרתוכניתמ/ 154/ אשינוי יעוד שטח לשירותי דרך ומסחר.20/03/1990