תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזלב השרון, בני דרורערר על החלטת ולקחש"פ02/ חש/ 6על סרוב תכנית צש/ מק/ 0/ 2 / 66
מרכזלב השרון, שרוניםערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 33ערר על החלטת ו. מחוזית מרכז לאשר בתנאים ת. מח/ 84 כביש 551
מרכזדרום השרון, לב השרון, שרוניםערר על החלטת ועדת מחוזית03/ 37ערר על החלטת ו. מחוזית לאשר בתנאים ת. מח/ 84 דרך 551 מחלף הדרים
מרכזלב השרוןערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 15ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז המרכזלדחות דרישה לשיפוי של100% ת. מח/123/א
מרכזלב השרון, שרונים, אבן יהודהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 16ערר על החלטת ו. מחוזית מחוז המרכזלדחות דרישה לשיפוי של100% ת. מח/123/א
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתגמ/ 116עזריאל12/12/1954
מרכזלב השרון, נצני עזתוכניתגמ/ 125תכנית מס' גמ/12504/11/1954
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתגמ/ 127/ אלבטל חלוקה מאושרת בדרכים מאושרות21/05/1959
מרכזלב השרון, שער אפריםתוכניתגמ/ 522תוכנית מפורטת למושב עובדים02/04/1959
מרכזלב השרון, ינובתוכניתגמ/ 626תכנון שטח בית עלמין02/02/1961
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתהצ/ 1/ 40לקבוע אזור מגורים, אזור לבנייני ציבור, שטח ספורט וכו'.19/01/1967
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתהצ/ 19/ 4.18/06/1970
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתהצ/ 2/ 31.27/04/1961
מרכזלב השרון, חרותתוכניתהצ/ 26.21/02/1963
מרכזלב השרון, חרותתוכניתהצ/ 30מושב חרות27/05/1965
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתהצ/ 31/ 1כפר הס27/04/1961
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתהצ/ 31/ 3תכנית מס' הצ/3/3123/01/1964
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתהצ/ 33/ 1תכנית מס' הצ/1/3322/12/1966
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתהצ/ 33/ 2קביעת אזור למוסד, שטח להקמת בתי אריזה06/02/1969
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתהצ/ 40להתוות דרכים חדשות, להרחיב דרך קיימת, איזור תעשיה קלה, מלאכה19/09/1946
מרכזלב השרון, עין ורדתוכניתהצ/ 44הדר השרון28/01/1965
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתהצ/ 5/ 1/ 1תכנית מס' הצ/5-1/112/05/1983
מרכזלב השרון, שער אפריםתוכניתהצ/ 522/ 1הפיכה מאזור מגורים לאזור בניה ציבורית27/11/1969
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתהצ/ 59שטח חקלאי. נורדיה02/09/1965
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתהצ/ 59/ 1בניית מוסד09/06/1966
מרכזלב השרון, בני דרורתוכניתהצ/ 67/ 1תיקון תכנית בנין ערים קודמת ת.מ 37, להתוות דרכים חדשות, לבטל דרכים קיימות02/09/1965
מרכזלב השרון, חרותתוכניתהצ/ 68/ 1קביעת אזור לתעשיה חקלאית איזור ציבורי פתוח.30/07/1970
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתהצ/ 76/ 1נורדיה (בתאריך הילקוט פרסומים יש טעות התאריך הוא 22/07/1965 ילקוט 1199)22/07/1965
מרכזלב השרון, גאוליםתוכניתהצ/ מק/ 10/ 1/ 2תכנון מפורט של השטחים שבתכנית בהתאם לסעיף 62א ובהם שכ' מגורים מאושרת.22/12/2004
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתהש/ 18תכנית מס' הש/1804/11/1954
מרכזלב השרון, נורדיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 03/ 199/ 4אי-מתן החלטה בבקשה להיתר למתקן תקשורת סלולרית
מרכזלב השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 03/ 201/ 4אי-מתן החלטה בבקשה להיתר למתקן תקשורת
מרכזלב השרון, עזריאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 03/ 453/ 4אי-מתן החלטה בבקשה להיתר למתקן תקשורת
מרכזלב השרון, כפר הסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 03/ 609/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג בקרקע חקלאית לתעשייה
מרכזלב השרון, עין ורדערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהלב/ 03/ 718/ 4סירוב לתכנית בסמכות ועדה מקומית
מרכזלב השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 04/ 010/ 4דחיית בקשה להיתר למתקן תקשורת סלולרית
מרכזלב השרון, כפר הסערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהלב/ 04/ 550/ 4סירוב לאשר תכנית בינוי
מרכזלב השרון, תנובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 04/ 724/ 4סירוב לבית מלאכה לייצור ושיפוץ מבנים ניידים
מרכזלב השרון, כפר הסערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 05/ 16/ 4סירוב לסככה לכלים חקלאיים
מרכזלב השרון, עין ורדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 05/ 181/ 4סירוב היתר לבתים צמודי קרקע
מרכזלב השרון, תנובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 05/ 6/ 4ערר על תנאים להיתר לבית מלאכה לשיפוץ וייצור מבנים ניידים
מרכזלב השרון, בני דרורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 07/ 009/ 4בקשה להיתר בניה להצבת מתקן תקשורת
מרכזלב השרון, עין ורדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 07/ 250/ 4דחיית בקשה להקמת מתקן תקשורת
מרכזלב השרון, נורדיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 08/ 439/ 4התנגדות לתוכנית שינויים בניית עליית גג ומעלית
מרכזלב השרון, בני דרורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 08/ 70/ 4התנגדות להיתר בניה
מרכזלב השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהלב/ 09/ 124/ 4התנגדות לתכנית צש/ מק/ 21-7/ 20
מרכזלב השרון, עין שרידערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 09/ 145/ 4התנגדות לשימוש חורג
מרכזלב השרון, עין ורדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 09/ 350/ 4אי מתן החלטה
מרכזלב השרון, נורדיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 10/ 067/ 4תכנית שינויים
מרכזלב השרון, בני דרורערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 10/ 068/ 4בקשה להיתר
מרכזלב השרון, נורדיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 10/ 104/ 4תוכנית שינויים
מרכזלב השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 11/ 092/ 4תוספת לבית מגורים קיים
מרכזלב השרון, עין ורדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלה/ 09/ 349/ 4אי מתן החלטה
מרכזלב השרון, עין ורדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלה/ 11/ 078/ 4שינוי מתכנית בינוי
מרכזלב השרוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלה/ 11/ 174/ 4התנגדות לתכנית שינוים
מרכזלב השרון, שרוניםתוכניתמח/ 111הסטת דרך 553 - תל מונד.20/06/2002
מרכזלב השרון, נצני עזתוכניתמח/ 127/ אביטול הדרך הקיימת והפיכת השטח לחקלאי, בטול קטע מדרך 57 בתחום מחלף נצני עוז.04/12/2008
מרכזלב השרון, שרונים, צורן קדימהתוכניתמח/ 128/ אדרך מס' 562 בין קדימה לדרך מס' 57.08/11/2005
מרכזלב השרון, שרונים, צורן קדימה, צור משהתוכניתמח/ 128/ גדרך מס' 561 בין דרך מס' 562 לצור משה.08/11/2005
מרכזלב השרון, עמק חפר, שרונים, כפר יונהתוכניתמח/ 137כביש מס' 57 עוקף כפר יונה בין צומת השרון למחלף כביש 444.
מרכזחוף השרון, לב השרון, רעננה, שרוניםתוכניתמח/ 171דרך מס' 4 בקטע שבין מחלף רעננה צפון ומחלף השרון
מרכזלב השרון, שרונים, צורן קדימהתוכניתמח/ 187גן לאומי יער קדימה.
מרכזלב השרון, שרונים, תל מונדתוכניתמח/ 201תוכנית מח/ 201
מרכזחוף השרון, לב השרון, נתניהתוכניתמח/ 202תוכנית מח/ 202
מרכזלב השרון, שרונים, פרדסיהתוכניתמח/ 216תחנת תדלוק פרדסיה.
מרכזדרום השרון, חבל מודיעין, טירה, כפר סבא, לב השרון, לוד, מזרח השרון, עמק חפר, שורקותתוכניתמח/ 224מוביל מים וקולחים ארצי - פרוייקט 6150 התוואי: מחדרה דרך ראש העין עד יסודות.
מרכזלב השרון, שרונים, אבן יהודה, צורן קדימהתוכניתמח/ 238כביש 4 מחלף אילנות.
מרכזלב השרון, כפר הסתוכניתמח/ 241ביטול דרך קיימת, קביעת דרך חדשה, קביעת הוראות בניה.
מרכזחוף השרון, לב השרון, שרוניםתוכניתמח/ 270תכנית אב לב השרון.
מרכזטייבה, לב השרון, מזרח השרוןתוכניתמח/ 276תכנית מתאר קלנסווה
מרכזלב השרוןתוכניתמח/ 293ת.ת. מהדרין פרדסיה (הוחלפה מ-צש/ 0/ 2/ 98)
מרכזלב השרון, כפר הסבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 410ת. ניקוז "הסדרת נחל דרור מזרחי קטע כפר הס כביש 553
מרכזלב השרון, חרותבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 421תכנית ניקוז "נחל חרות - מזרחי".
מרכזלב השרון, צור משהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 455מערכת ביוב צור משה
מרכזלב השרון, מזרח השרון, קלנסווהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 505הדרי בית ליד-מפעל השבת קולחים אזור לב השרון צפון.
מרכזלב השרון, עין שרידבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 537מערכת ביוב מרכזית למושב עין שריד
מרכזחוף השרון, לב השרון, שרונים, אבן יהודה, צורן קדימה, תל מונד, חרותבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 538חבור מערכת האיסוף הפנימית בישוב חרות.
מרכזלב השרון, ינובבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 557ינוב תכנית ביוב כללית
מרכזלב השרון, גאוליםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 561גאולים תכנית ביוב כללית
מרכזלב השרוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 591לב השרון - השבת קולחין ממט"ש תנובות.
מרכזלב השרון, נורדיהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 598ביוב נורדיה
מרכזלב השרון, כפר יעבץבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 605הקמת מערכת ביוב כפר יעבץ
מרכזלב השרון, משמרתתוכניתמשמ/ 118/ שדמשמרת31/05/1989
מרכזלב השרון, כפר יעבץתוכניתמשמ/ 126שינוי משבצות חקלאיות27/11/1990
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתמשמ/ 131צש20/05/1993
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתמשמ/ 132שינוי משבצות חקלאיות15/11/1992
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתמשמ/ 132/ 1שינוי משבצות חקלאיות10/11/1997
מרכזלב השרון, תנובותתוכניתמשמ/ 133שינוי משבצות חקלאיות15/11/1992
מרכזלב השרון, ינובתוכניתמשמ/ 135צש06/05/1992
מרכזלב השרון, ינובתוכניתמשמ/ 135/ 1שינוי משבצות חקלאיות21/02/2001
מרכזלב השרון, גאוליםתוכניתמשמ/ 136צש15/11/1992
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתמשמ/ 137שינוי משבצות חקלאיות19/08/1993
מרכזלב השרון, נצני עזתוכניתמשמ/ 155ניצני עוז22/03/2005
מרכזלב השרון, פורתתוכניתמשמ/ 85/ צשמושב פורת26/11/1989
מרכזלב השרון, גנות הדרתוכניתנמ/ 123התכנית ידועה גם כ- גפ/12316/12/1954
מרכזלב השרון, נורדיהתוכניתעח/ במ/ 159מושב נורדיה08/09/1992
מרכזלב השרוןתוכניתצש/ 0/ 2/ 100הרחבת בית העלמין - נתניה
מרכזלב השרון, צור משהתוכניתצש/ 0/ 2/ 20בית-אריזה. צור משה29/10/1989
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 0/ 2/ 23.22/10/1989
מרכזלב השרון, עזריאלתוכניתצש/ 0/ 2/ 24.22/10/1989