תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזזמורה, שורקות, גדרה, נחל שורקישות כללית05/ המ/ 60בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. תמא/31/א/6
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 7ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכנית בר/ מק / 303 תחנת תדלוק בקיבוץ חפץ חיים
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםערר על החלטת ולקחש"פ05/ חש/ 8ערר על החלטת ולקח"שפ לסרב לתכנית בר/ מק/ 303 קיבוץ חפץ חיים
מרכזשורקות, נחל שורקערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 44ערר על החלטה ועדה מחוזית מרכז בתכנית מח/ 242 - מחלף ראם
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןישות כללית10/ המ/ 11בקשה להארכת מועד לפי 197, תב"ע בר/ 256/ 8
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11לקבוע אזור מגורים, בניני חברה ומשק + שפ"פ, להתוות דרכים חדשות.18/09/1963
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 1לקבוע אזור מגורים, אזור בניני חברה,אזור בניני משק, שפ"פ, אזור בית הבראה.09/12/1965
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 2שינוי עודי קרקע09/01/1969
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 3ביטול דרך והפיכתה לאזור בניני משק והתווית דרך חדשה.09/01/1969
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 4שינוי יעוד, מאזור חקלאי, מדרך מבוטלת ומאזור מגורים לשטח בריכת שחיה,01/03/1971
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 5שינוי יעוד מאיזור בנייני חברה,בנייני מגורים וביטול קטע דרך לאיזור בנייני מגורי19/10/1972
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 6שינוי ייעוד מאזור בנייני חברה לאזור מרגוע. ביטול דרכים עבור תוספות .02/06/1974
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 7השלמת תקנון לגבי חממות בחפץ חיים16/09/1976
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 11/ 8שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור בניני משק ותוספת לאזור בניני משק,08/04/1976
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 111השלמת תקנון לגבי חממות בבית חלקיה16/09/1976
מרכזשורקות, נחל שורק, שערי אברהםתוכניתבר/ 118קביעת אזורי מגורים לעובדים ותלמידים, קביעת שטח בניני חינוך וחברה17/11/1977
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 122שינוי יעוד מחלקלאי למגרש מיוחד עליו יקומו מבנים של השרות21/10/1976
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 131קביעת אתר למתקני טיהור השפכים עבור מועצה מקומית גדרה
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 137שורקות - קבוץ חפץ חיים13/09/1979
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 137/ 2אזור ספורט ונופש והרחבת בית עלמין12/12/1991
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 137/ 3קביעת אזור לתעשיה ע"י שינוי יעוד הקרקע, משטח מבני משק לאזור תעשיה.04/08/1994
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 137/ 4.
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138שנוי תכנית מתאר, ביטול ואיחוד חלקות קיימות27/03/1980
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 1תוספת 70 יח"ד למושב בית חלקיה.25/07/2000
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 2תוכנית בר/ 138/ 221/08/2002
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 3הרחבת שטח למבני ציבור.15/02/2005
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 5מושב בית חלקיה חלוקת מגרשים למגורים.25/11/2010
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 8שינוי מחקלאי למגורים וממגורים לחקלאי ע"י שינוי גבול חצר המגורים שבחלקה א.
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 139/ 1גבעת וושינגטון.21/06/1998
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 15/ 6תחנת תדלוק.
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 167ביטול ואיחור חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם למצב הקיים15/05/1986
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 171ייעוד השטח להקמת מתקני טיפול וסילוק שפכים לשם ניצולם להשקיה חקלאית.....
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 181/ 1תוכנית מנדטורית מאושרת07/11/1946
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 184לשנות קו בנין קדמי לדרך ראשית שנקבע בתכנית מתאר ארצית לדרכים13/05/1990
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 188אזור תעשיה "ברנר"24/01/1991
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 200צומת דרך 411 / 40 ברנר.
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 201יסודות06/01/1994
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 207מוסד צבורי לילדים פגועי מוח.14/12/1995
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 21/ 2השלמת תקנון לגבי חממות בני ראם16/09/1976
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 21/ 4המרת שטחי בניני ציבור למגרשים חקלאיים.20/03/1980
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 21/ 5קביעת קווי בנין.13/02/1986
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 211שינוי דרך 4311 בקטע מק"מ 4.9 עד ק"מ 6.816/11/1995
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22תכנית מס' בר/2224/06/1965
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22/ 1להגדיל את שטח התעשיה ומלאכה ... ולהגדיל רוחב כבישים ........
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22/ 2הרחבה וביטול דרכים קיימות.התווית דרכים חדשות וחניון22/07/1971
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22/ 3שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים לחברים, לשפ"פ, לדרכים.08/04/1976
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22/ 4השלמת תקנון לגבי חממות16/09/1976
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22/ 5שינוי יעוד קרקע חקלאי, חלוקה של שטח למגרשים למגורים לחברי המשק24/05/1984
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 22/ 7משטח מלאכה, שצ"פ ומחסנים לשטח בניני ציבור,ממלאכה לשצ"פ,ביטול דרכים24/05/1984
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224תכנית מתאר בני ראם01/06/1995
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 1הרחבת המושב05/10/2000
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 11שחלוף שטח פרטי פתוח במגורים ומגורים בשטח פרטי פתוח.27/11/2007
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 12מושב בני-ראם חלקה 3514/06/2011
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 6בני ראם בניני ציבור29/05/2003
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 7תוכנית בר/ 224/ 727/08/2002
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 224/ 7/ 1מושב בני ראם, משק מידרני
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 226אזור תעשיה
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 234שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאיזור לאתר לאומי.10/04/1997
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 246/ 1תחנת תדלוק מדרגה ב, השלמת שטחי בניה והשימושים המותרים.
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 249גן לאומי נחל שורק.
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 251יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבה של המושב.28/01/2002
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 251/ 1חלוקת אזור המגורים למגרשים למגורים א',הקצאת קרקע לצרכי צבור,אחוד וחלוקה בהסכמה29/09/2005
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256הרחבת ישוב קהילתי יד בנימין.10/12/2001
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256/ 12יד בנימין הרחבת אזור התעשיה
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 256/ 5שינוי הוראות סביבתיות בנושא אקוסטיקה בסעיף איכות הסביבה.24/03/2010
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256/ 7יד בנימין- מ.א. נחל שורק24/12/2006
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256/ 7/ 2שינוי מש.ב.צ למגורים א - יד בנימין.11/11/2008
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256/ 8יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה.13/03/2007
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 265אזור מסחר ושירותים צומת ראם31/12/2006
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 275מט"ש שג"ב
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 275/ אמט"ש נשגב.03/07/2012
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 281לולים במושב יסודות
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282יצירת מסגרת תכנונית המאפשרת פיתוח והרחבת הקיבוץ בניית 138 יח"ד.22/07/2003
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282/ 1חלוקת אזור המגורים למגרשים, קבוץ חפץ חיים.
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282/ 4הרחבת קבוץ חפץ חיים - שכונת גני-טל.26/11/2006
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 282/ 4/ 1מרכז גני טל
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 292ביטול קטע מסילה קיימת ממזרח למחלף שורק.29/03/2005
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 294יעוד השטחים לדרך ולשטחים חקלאיים, יעוד שטח הדרך להקמת גשרים גשרונים מנהרות תעל30/04/2007
מרכזשורקות, נחל שורק, שערי אברהםתוכניתבר/ 301שערי אברהם - אזור תעשיה, ש.ב.צ, ש.צ.פ, שטח בניני חינוך, תחנת תדלוק ושרותי דרך.
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 302אתר הטמנת פסולת יבשה ושיקום - נאות לירן.
מרכזשורקות, ברנר, גדרות, גן רוה, חבל יבנה, נחל שורקתוכניתבר/ 309הקמת בריכות שחייה בתחום מרחב תכנון שורקות23/02/2011
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 312הרחבת קבוץ חפץ חיים, החלקות החקלאיות.08/11/2006
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 312/ 1הקצאת נחלות ליחידות החקלאיות בגני טל/חפץ חיים.22/05/2008
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 312/ 1/ 1מגרש 2028 בגני טל
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 315הרחבת מושב יסודות עבור מפוני חבל עזה - מושב נצר חזני.12/07/2007
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ 327גשר הולכי רגל בכביש מספר 3
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 48/ 3שינוי ייעוד השטח משטח חקלאי לשטח לתכנון מיוחד.22/11/1999
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 48/ 4שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח למבני ציבור,לשטח ציבורי פתוח, לכביש ולמגרש חניה18/08/1996
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 564בית עלמין של מועצה איזורית נחל-שורק02/02/1956
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 69תוכנית בר/ 69
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 70חפץ חיים,בית חלקיה- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 72ליצור אזורים מיוחדים בהם תותר כריית כורכר וחול13/01/1972
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 73ליצור אזורים מיוחדים לכריית כורכר ו/או חול13/01/1972
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 74יצירת אזורים בהם תותר כרית כורכר ו/או חול.13/01/1972
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 84יד בנימין- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 84/ 1חסר09/12/1965
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 84/ 5שינוי יעוד מאזור בניני ציבור לשטח ציבורי פתוח ומשטח ציבורי פתוח לשטח לבניני צי18/08/1983
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 84/ 6יד בנימין18/08/1983
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 84/ 7שינוי ייעוד מאזור מגורים לאזור בנייני צבור.10/03/1985
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 84/ 8שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח למבני ציבור.17/06/1986