תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 04/ 2הקמת מתקן שידור בגובה 54 מ'
צפוןיזרעאלים, מגידוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים045/ 11/ 2אושר בעקבות המלצת משרד החקלאות למחסן בלבד : מחסן חקלאי בשטח 20 מ"ר במטע זיתים
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים05/ 02לגיטימציה לאווורת סוסים + מחסן חקלאי
צפוןיזרעאלים, מגידוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 03/ 2בנית דיר צאן
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים095/ 06/ 2לגטיזציה לחיבור קרוואן לבנין קיים
צפוןיזרעאלים, מגידוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 02בקשה להקמת מחסן חקלאי
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים110/ 08/ 2הקמת אתר תקשורת קטן
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים114/ 09/ 2היתר בניה בשטחים ציבוריים
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזבקשה ועדה מקומית15/ 11807רפת+לגיטימציה
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים166/ 07/ 2הקמת מתקן תקשורת קטן
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)בקשה ועדה מקומית17/ 11099סככה לעגלות
צפוןיזרעאלים, מגידוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים182/ 04/ 2מתבן מחסן דיר צאן ודיר טלאים
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים219/ 11/ 2תוכנית שינויים פנימיים
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 05/ 2מחסן חקלאי לשמוש קבוע למפעל להרכבת אביזרי מתכת קלים
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 08/ 2גישת רכב לחניה
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים231/ 05/ 2הרחבת מיברג הצפון
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים232/ 05/ 2הפיכת השמוש ממבנה ציבורי מועדון קשישים ליעוד מפעל תעשיה
צפוןיזרעאלים, מגידוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים235/ 02/ 2התנגדות להקמת מבנים לצאן
צפוןיזרעאלים, מגידוערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים290/ 08/ 2בניה של מתקן הנדסי
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטבקשה ועדה מקומית32/ 11423שימוש חורג למפעל להרכבת אביזרי מתכת כלים+ הקמת מחיצות פנימיות
צפוןיזרעאלים, מגידובקשה ועדה מקומית36/ 20715שימוש חורג בקרקע חקלאית לחנת מעבר לפסולת יבשה/ פסולת בנין
צפוןיזרעאלים, מגידו, אבן יצחק (גלעד)בקשה ועדה מקומית4/ 12371סככת רפת,הקמת חדשות,ולגיטמציה לקיים
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזבקשה ועדה מקומית58/ 11806לגיטמציה לרפת+ רפת מןצעת
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזבקשה ועדה מקומית75/ 11806לגיטמציה לשימוש חורג לנגריה
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)בקשה ועדה מקומית78/ 11099שיפור והגדלת הרפת ולגיטמציה למבנה משק קימים.
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתא/ 3תכנית אב עין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 10188גרדן סנטר, מתאר, קיבוץ הזורע
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 10372הקטנת שטח התכנית ע"י צמצום שטח השצ"פ, עין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 10626אזור תעשיה חדש, שינוי למתאר, גבעת עוז.
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 10646מתקני שאיבה למערכת ביוב, מושב אליקים12/07/2000
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 10647תכנית מתאר הרחבת שטחי לולים, קיבוץ עין השופט09/02/2000
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 10909שינוי יעוד מחקלאות למגורים, הרחבה דרומית, עין השופט01/03/2001
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 10989הרחבת שכונת מגורים במשמר העמק09/05/2001
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 10994הוספת יח"ד במגרש בעין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 11140"תושבה" - הרחבה לקבוץ רמות מנשה09/03/2004
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 11277תכנית מפורטת למבנן מגורים יוקנעם
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 11492יד לבנים - מרכז אזורי מגידו, מתאר 1
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 11650שינוי יעוד מציבורי למגורים והסטת דרך במושריפה
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 11701תכנית כוללת לקבוץ הזורע15/05/2002
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 11943איחוד וחלוקה מחדש יוקנעם המושבה
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 11968חלוקה מחדש ושינוי יעוד יוקנעם המושבה26/08/2004
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 12232תיירות קיבוץ רמת השופט
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 12257מטווח גו'ערה22/03/2004
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 12412קבוץ מגידו31/08/2005
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 12586מושב עין העמק - שינוי יעוד וחלוקה10/12/2002
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 12587מושב עין העמק - שינוי יעוד וחלוקה10/11/2002
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמות מנשהתוכניתג/ 12635פארק רמות מנשה30/04/2007
צפוןיזרעאלים, יקנעם עילית, מגידותוכניתג/ 12672דרך 672 קטע מחלף אלייקים - יוקנעם10/04/2011
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 13100יחידות ארוח במשק גולדויין יקנעם מושבה22/03/2004
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 13248ת.מ אתר הנצחה, יער משמר העמק24/06/2003
צפוןיזרעאלים, מגידו, אבן יצחק (גלעד)תוכניתג/ 13296קיבוץ גלעד - הרחבה10/05/2006
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 13316פיצול נחלה בעין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 13569גבעת משעול, כפר נופש
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 13586החלפת שטחים תעשיה/ חקלאות, רמת השופט06/04/2003
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 13587איחוד וחלוקה מחדש, עין השופט
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 13883אליקים - הרחבת הישוב
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 13905הסת שטח ממוסד חינוכי, לאזור מגורים - משמר העמק:03/11/2005
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 14024פיצול נחלה בעין העמק:
צפוןיזרעאלים, יקנעם עילית, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 14047יער אליקים22/12/2011
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 1406משמר העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 14138איחוד וחלוקת מגרשים-יקנעם המושבה:
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 14149דרך גישה לאזור תעשיה ברמת השופט:24/04/2006
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 14253מגרש 88/7 - אלייקים:
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 14255קיבוץ גבעת עוז - שכונת הרחבה
צפוןיזרעאלים, יקנעם עילית, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 14289יקנעם מושבה11/09/2012
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 14445חוות לולים30/04/2006
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 14463פיצול נחלה בעין העמק11/09/2007
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזתוכניתג/ 14584חקלאי מיוחד- מדרך עוז
צפוןיזרעאלים, מגידו, יקנעם (מושבה)תוכניתג/ 1481שכ' מגורים מאורגנת -יקנעם
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 14872תכנית מתאר קיבוץ הזורע
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 14937יער מגידו24/12/2009
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 15079עין השופט - הסדרת אזורי תעשיה ומשק08/11/2007
צפוןיזרעאלים, מגידו, מדרך עזתוכניתג/ 15138אתר טיפול בזבל רפתות, מדרך עוז12/07/2007
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 15243קיבוץ רמת השופט -מתאר
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 15322שינוי כניסה לתחנת תדלוק ושרותי דרך, גבעת עוז
צפוןיזרעאלים, מגידו, אבן יצחק (גלעד)תוכניתג/ 15567גלעד- אזור תעשיה הוראות בניה08/01/2008
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 15773-עין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 15817שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א'-עין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 15933תכנית מתאר קיבוץ הזורע
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 16009יער גביעת עוז24/12/2009
צפוןיזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 16171שכונת מגורים "הטוטמים" - משמר העמק
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 16265יד לבנים - מרכז אזורי, מגידו
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 16423מאגר קולחין, גבעת עוז08/02/2010
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 16507מתקן הנדסי לטיפול בשפכים , מט"ש הקייני , מצפון מזר' לצומת מגידו03/06/2009
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 1651קבוץ עין השופט08/06/1978
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 16694תכנית מתאר - קיבוץ רמת השופט26/09/2011
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין העמקתוכניתג/ 16725שינוי יעוד ממגורים למסחר ומוסדות ציבור, עין העמק
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 16742מט"ש השופט מוא"ז מגידו - צפ' לריבוץ רמת השופט
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 16774הרחבת קיבוץ עין השופט
צפוןיזרעאלים, מגידו, גבעת עזתוכניתג/ 16833בריכת עוז , גבעת עוז17/06/2009
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 16947בריכת עוז, מוא"ז מגידו
צפוןיזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 17149מט"ש אזורי מגידו, מצפון לקיבוץ רמת השופט
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 17193גן לאומי - תל מגידו
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 17238תכנית מתאר סאלם - 2020
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 17367שיוך קיבוץ מגידו17/03/2011
צפוןיזרעאלים, מגידו, הזורעתוכניתג/ 17417תוכנית מקומית מפורטת- קיבוץ הזורע26/06/2011
צפוןיזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 17615מתאר עין השופט
צפוןיזרעאלים, מגידו, אליקיםתוכניתג/ 17626תכנית מפורטת לדרך גישה לבריכת אליקים 116/09/2010
צפוןיזרעאלים, יקנעם עילית, מגידותוכניתג/ 17667שכונה חדשה " נחל השניים" - יקנעם עילית
צפוןיזרעאלים, מגידותוכניתג/ 1772תחנת דלק ושרותי דרכים -מגידו11/09/1977