תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהערר על החלטת ועדת מחוזית05/ 70ערר על החלטת ו. מחוזית דרום לדחות את ת. 28/234/02/6 /א
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהערר על החלטת ולקחש"פ11/ חש/ 2ערר על החלטה ועדה מחוזית דרום בתכנית 6/ מק/ 2128 - ברכיה תחנת תדלוק
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהערר על החלטת ולקחש"פ11/ חש/ 3ערר על החלטה וולקחש"פ בתכנית 6/ מק/ 2128 - ברכיה,
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 187תכנית מתאר לשדה נפט חלץ
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 187/ 1תכנית מתאר לשדה נפט "חלץ"22/02/1968
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 02/ 221תכנית מתאר27/08/1981
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234תכנית מתאר חוף אשקלון31/12/1989
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 10שינוי לתכנית מתאר - חניון דרך צ.ו.ק.12/09/1996
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 12דרך זיקים- תחנת כח30/12/1997
דרוםאשדוד, אשקלון, באר טוביה, שקמים, באר-טוביה, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 13חולות ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 14הקמת אזור אכסון ותיירות טבע - חוף זיקים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 02/ 234/ 18אזור ארועים- מושב ברכיה30/03/2000
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 19שמורת טבע חולות ניצנים06/08/2003
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 2שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור בנייני ציבור.06/02/1986
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 20מפגש יד מרדכי15/11/2005
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 02/ 234/ 21מרכז אזרחי מחסום ארז
דרוםאשקלון, שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 24/ אדרך מס' 4 - התחברות זמנית עם דרך מס' 625/01/2000
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 02/ 234/ 26שכונה קהילתית ודיור מוגן - קיבוץ ניצנים23/09/2004
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 02/ 234/ 26/ אדיור מוגן - קיבוץ ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 27"חוות הפרסה" - מושב חלץ
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 02/ 234/ 28גן ארועים סמוך לצומת הודיה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 02/ 234/ 28/ אגן ארועים סמוך לצומת הודיה -שקמים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 02/ 234/ 29אזור תעשיה מבקיעים17/12/2008
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 31מתחם 10 - תכנית מיתאר חולות ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 32שמורת טבע חולות זיקים26/01/2011
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ 02/ 234/ 33גן ארועים בית שקמה
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 34שדרת השקמים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 35חווה חקלאית שקומית - חלץ
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 02/ 234/ 36שמורת טבע נתיב העשרה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 37דרך מקומית חלץ - אשקלון
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 38שמורת טבע יער כרמיה19/06/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 39יער יד מרדכי29/08/2010
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 4מרכז אזורי חוף אשקלון23/06/1994
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 40כביש מס' 27 - דרך ק.צ.א.א - כניסה דרומית אשקלון
דרוםשמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגבתוכנית6/ 02/ 234/ 41שמורת טבע יער גברעם23/02/2011
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 42תכנית מתאר - חוף אשקלון
דרוםשמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגב, ארזתוכנית6/ 02/ 234/ 43אזור אחסנה - מחסום ארז08/02/2010
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 44תחנת תדלוק כביש קצא''א
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 45מתחם לחקלאות ימית חולות זיקים
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 46דרך למתחם לוגיסטי לדייגי דוגית
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 47חווה הפרסה - מושב חלץ
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 02/ 234/ 48חוות לולים מושב חלץ
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 49מחנה צבאי זיקים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 5שינוי לתכנית מיתאר חוף אשקלון- שער הנגב- גבים יד מורדכי27/08/1995
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 50מתחם לוגיסטי - דייגי דוגית
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 6שינוי לתכנית מיתאר - מכון טיהור30/04/1995
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 02/ 234/ 7מושב ברכיה- אזור תעשיה30/01/1997
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכנית6/ 02/ 234/ 9תחנת דלק מושב משען28/03/1996
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ 02/ 291/ 1בית ספר בישוב ניצן
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 291/ אניצן09/08/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 307כביש גישה לתלמי יפה - גיאה
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 105מסוף לדלק גולמי אשקלון- דרום24/09/1974
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 106תוכנית מפורטת - קו נפט - בית שקמה27/08/1957
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכנית6/ 03/ 109/ 3תחנת טרנספורמציה05/10/1979
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכנית6/ 03/ 109/ 4בית-עלמין14/05/1978
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכנית6/ 03/ 109/ 5שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים30/01/1986
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכנית6/ 03/ 109/ 6קיבוץ כרמיה - הרחבת 138 יח"ד15/10/2002
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 03/ 110/ 2שינוי תואי מסילת ברזל אשקלון-קרית גת24/09/1981
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117מושב מבקיעים29/03/1979
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117/ 1שינוי גבול גוש 284601/07/1982
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117/ 2תחנת תדלוק31/03/1986
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117/ 3חלוקת אזור המגורים למגרשים - מושב מבקיעים22/07/2003
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117/ 4מושב מבקיעים - הרחבה03/11/2005
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 119חוות מרים - שקמים04/03/1976
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 1קיבוץ זיקים24/08/1978
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 2ביטול ואיחוד חלקות וחלוקתן מחדש05/10/1979
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 3יעוד שטח לחוף רחצה זיקים07/01/1982
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 4שינוי גבולות חלקות18/03/1982
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 6הרחבת אזור מגורים - קיבוץ זיקים07/07/2005
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 120/ 7קידוח ''יד מרדכי 18''05/01/2012
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 9תוספת זכויות בניה במגרש 61 קיבוץ זיקים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ 03/ 121/ 1ביטול חלקות וחלוקה מחדש.15/05/1980
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 121/ 2חניון דרך03/11/1987
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ 03/ 121/ 3אזור ספורט וארועים - קיבוץ גבר-עם
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ 03/ 121/ 4אזור תעסוקה בקיבוץ גבר עם
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ 03/ 121/ 5הרחבת קבוץ גברעם
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123תכנית מפורטת מושב תלמי יפה23/11/1973
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 1קביעת אזורים למגורים01/07/1982
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 2שיוי יעוד מש.פ.צ. לשטח למבני ציבור. כביש שרות23/02/1984
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 3שינוי תוואי דרך. שינוי מאזור מלאכה לתעשיה.28/01/1988
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 4הרחבת מושב תלמי יפה17/12/2000
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 5חלוקה למגרשים בשטח המגורים הבנוי - מושב תלמי יפה06/08/2003
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 6תלמי יפה - הרחבה ב'26/06/2008
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 126תוכנית מפורטת שמורת טבע בחולות כרמיה01/02/1968
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ 03/ 127/ 1מיקום למקלטים במושב בית שקמה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ 03/ 127/ 2מושב בית שקמה03/02/1994
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ 03/ 127/ 3מפעל בטון בית שקמה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ 03/ 127/ 4חלקה 85 - מושב בית שקמה דני ביטו - מס' קודם 6/ מק/ 211601/11/2012
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136תכנית מפורטת מושב ניר-ישראל צומת ראם - -אשקלון23/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 1שינוי יעוד מבניני צבור למגורים - גוש 267310/09/1987
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 2מושב ניר ישראל13/02/1992
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 3מושב ניר ישראל11/05/1995
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 4שינוי לתכנית מפורטת - מושב ניר ישראל28/05/1996
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 5מושב ניר ישראל
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 6מגרש 95 A ניר ישראל (מגרש לבעלי מקצוע) - שקמים16/09/2010
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 7שינויים באזור מגורים בנחלה ניר ישראל
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכנית6/ 03/ 138תכנית מפורטת - מושב משען05/05/1974
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכנית6/ 03/ 138/ 1תכנית מפורטת למיקלטים - מושב משען
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכנית6/ 03/ 138/ 3מושב משען09/06/1999
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכנית6/ 03/ 138/ 4הכול לחקלאי - מושב משען