תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 02/ 104/ 1/ אמרכז תיירות ונופש24/03/1988
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 02/ 104/ 5תוואי דרך למחנה צבאי בית גוברין
דרוםשקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 02/ 142/ 1תכנית מתאר לקיבוץ בית ניר29/05/1986
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 02/ 224/ 6תחנת תדלוק צומת נגבה22/05/1998
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 224/ 9מרכז אחזקה בפלוגות - קק"ל08/06/2005
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 238תכנית מתאר לאתר הראל - פסולת מוצקת - יואב שיקמים.
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 250מתחם יואב22/05/1997
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 251תכנית מיתאר למועצה האזורית יואב12/01/2006
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 251/ 2שיקום אתר כריה - נחלה צפון24/12/2006
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 251/ 3שמורת טבע גבעות צפית
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 257מרכז תעסוקה אזורי01/03/2001
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 02/ 258יעוד שטח לשרותי דרך - קיבוץ כפר מנחם11/04/2000
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 260מתחם יואב07/07/2005
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 265פארק בריטניה13/03/2007
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 266אזור תעסוקה צומת ראם
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 02/ 267שכונת מגורים בקיבוץ נגבה30/05/2002
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 02/ 267/ 1הסדרת הדרכים בהרחבה הקהילתית של קיבוץ נגבה
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 271פארק תנכ"י - אטרקציות ומלונאות
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 283ביטול קטע מסילה קיימת ממזרח למחלף שורק דרכים 6/3/708/02/2005
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 289מחנה "בוצרי גת"
דרוםשקמים, יואב, לכישתוכנית6/ 02/ 301גן לאומי תל לכיש ותל מרשה - הרחבה
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102תכנית מפורטת של הקיבוץ04/09/1980
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 1הרחבת יעוד מגורים23/06/1985
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 2שינוי יעוד מחקלאי למבני ציבור07/03/1988
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 3קיבוץ נגבה17/03/1996
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 4מאגר למי שטפונות וקולחין קיבוץ נגבה
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 6כביש עוקף נגבה19/09/2007
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 7אתר הנצחה ב"גבעת תום ותומר" - קיבוץ נגבה23/02/2011
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 8מאגר מים 105 - קיבוץ נגבה24/05/2009
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 9הרחבת אזור תעשיה קיבוץ נגבה15/02/2012
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 1קיבוץ גלאון01/05/1996
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 2קיבוץ גלאון24/05/2009
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 3קיבוץ גלאון - הסדרת המצב הקיים - שקמים
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 4הרחבת אזור מבני משק - גלאון
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 5גלאון - החלפת שטחים מגורים - מגורים מיוחד - מס' קודם 6/ מק/ 214309/08/2012
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ אתכנית מפורטת - קיבוץ גל - און
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 1איחוד חלקות קיימות וחלוקה מחדש.27/07/1980
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 2שינוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים16/11/1984
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 3קיבוץ רבדים - יעוד שטח לתעשיה ולתיירות12/06/1994
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 5אזור תעשיה - קיבוץ רבדים11/04/2000
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 6קיבוץ רבדים כולל שכונה קהילתית09/11/2004
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 7קיבוץ רבדים - מלונאות
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ 03/ 111/ 8אזור תעשיה רבדים
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113שינוי גבולות חלקות06/05/1982
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 1התאמת שטחים לצרכים שונים06/05/1982
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 2שטח בנוי23/06/1985
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 4שינוי לתכנית מפורטת - אזור תעשיה קיבוץ גת
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 113/ 5מפעל גניר - אזור תעשיה12/02/1995
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 6בית ספר אזורי קיבוץ גת31/08/1995
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 7קיבוץ גת10/04/1997
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ 03/ 113/ 9"הקיבוץ המתחדש" - קיבוץ גת
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 1תכנית מפורטת מרכז יואב צומת ראם.29/06/1978
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 10מרכז יואב - מתקני שידור - צומת ראם - שקמים
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 11אזור מסחר צומת ראם
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 12פארק תעסוקה יואב
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 13איזור תעסוקה "הנגב" - מ.א. יואב
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 2תכנית מפורטת מרכז יואב צומת ראם.11/12/1980
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 3תיקון לתוכנית מפורטת בצומת ראם
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 4שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי - יואב26/03/1989
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 5שינוי תוכנית מפורטת - מרכז יואב15/04/1990
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 8הסדרת כביש כניסה למתחם יואב31/12/2000
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 9ביטול דרך צדדית מס' 1 - שינוי חלק מתוואי כביש 3 - צומת ראם
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 131חוות הזרע "מבחור"26/03/1981
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 131/ 1כביש 35 - קטע פלוגות קרית גת04/05/1997
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 133תכנית מפורטת "הזרע ברורים" מ"א יואב07/12/1972
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 133/ 1תכנית מפורטת - מרכז יואב הרחבה02/08/1979
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 133/ 2מתחם משקי הדרום / סיבי הדרום
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135ביטול ואיחוד חלקות וקביעת יעודים ואזורים22/11/1979
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 1מרכז חינוכי צפית במושב כפר מנחם14/02/1974
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 2שינוי יעוד מבית עלמין לשפ"פ09/07/1989
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 3אזור תעשיה בקיבוץ כפר מנחם09/03/2000
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 4קיבוץ כפר מנחם18/04/2000
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 135/ 6אתר משולב לכריית חול והטמנת פסולת יבשה כפר מנחם דרום29/03/2005
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 7אתר לכריית חרסית כפר מנחם
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 8אתר הטמנת פסולת יבשה כפר מנחם צפון.25/11/2010
דרוםשקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 03/ 142בית עלמין10/03/1985
דרוםשקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 03/ 142/ 3קיבוץ בית ניר21/06/2004
דרוםשקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 03/ 142/ 4הסדרת מגרשים - קיבוץ בית ניר18/08/2008
דרוםשקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 03/ 142/ 5שטח לגדר בטחון קיבוץ בית ניר
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 163/ 1תכנית מפורטת מושב סגולה05/10/1979
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 2ביטול קטע ואדי לאחר הסדרתו24/10/1991
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 3מושב סגולה30/12/1993
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 4הסדרת דרך מושב סגולה
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 5הוספת מגרש לאזור מגורים א' משק מס' 40 חלקה 8 מושב סגולה12/06/2001
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 6הרחבה ב' - מושב סגולה - 29 יח"ד
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 7פיצול נחלה מס' 8 - מושב סגולה
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 8מושב סגולה - חלקות 13, 34
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 164מנחת למטוסי ריסוס
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 169חרסיות נשר09/06/1983
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 169/ 1כריית חרסית ליד קדמה "קדמה מזרח"23/09/2004
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 180מרכז אזורי מנוחה, נחלה, סגולה25/03/1965
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 180/ 1מרכז מנס - ורדון15/04/1990
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 180/ 2מרכז מנ"ס11/12/1994
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 180/ 3אזור תעשיה ורדון - שימושים מסחריים
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ 03/ 180/ 4מגרש 63 א' - ורדון
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184שינוי תוכנית מתאר ביטול ואיחוד חלקות22/11/1979
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 1בית עלמין22/08/1985
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 10גן ארועים - חמי יואב09/03/2000
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 11קיבוץ שדה יואב - הרחבת וחלוקת אזור המגורים הקיים01/06/2010
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 2שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מבני משק ומקרקע חקלאית לאזור תעשיה.