תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה003/ 08/ 2תכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים011/ 05/ 2מגורים - ארבע יחידות
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים012/ 09/ 2מגורים
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים016/ 10/ 2הקמת בניין חדש
צפוןמבוא העמקים, יפיעישות כללית02/ המ/ 43בקשה להארכת מועד ס. 197(ב) תכנית 1313 יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים024/ 08/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים036/ 06/ 2התנגדות לבניית בית מגורים
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים037/ 06/ 2התנגדות לבניית בית מגורים
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים038/ 06/ 2התנגדות לבניית בית מגורים
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים045/ 07/ 2התנגדות לתוספת יח"ד חדשה
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים045/ 08/ 2תוספת בנין מסחרי ומשרדים חדש
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים049/ 07/ 2מגורים - ארבע יחידות
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 09/ 2תוספת 2 קומות
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים056/ 10/ 2שימוש חורג מהיתר ותוספת קומה
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים066/ 08/ 2חידוש החלטה בתנאים קודמים
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים077/ 09/ 2לגיטימציה לתוספת ושינויים
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים089/ 10/ 2תוסםת מגורים בקומה ד'
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים096/ 02תביעת פיצויים
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 6ערר על החלטת ו. מחוזית צפון לתכנית ג/ 16465 - יפיע - תכנית מתאר
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים106/ 07/ 2התנגדות למגורים
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים125/ 11/ 2בניין מגורים חדש
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים149/ 08/ 2טופס 4, בניית מבואה למעלית
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים151/ 08/ 22 יחידות דיור
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים152/ 03\ 02הוספת יח"ד המערבית וסגירת קומת עמודים
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים157/ 06/ 2התנגדות לתוסםת מכולת לבניין קיים+שימוש חורג לאטליז
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים162/ 07/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים164/ 09/ 2היתר
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים171/ 03/ 2בקשה להיתר
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים184/ 09/ 2לגטימציה לסגירת קומת עמודים למגורים
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים185/ 09/ 2הריסת בניין קיים והקמת בנין מגורים חדש
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים187/ 11/ 2הקמת מספרה ומכון יופי
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים193/ 04/ 2סככה חקלאית + מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים194/ 07/ 2התנגדות לתכנית מפורטת של איחוד וחלוקה
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים201/ 07/ 2התנגדות לתוספת 3 יח"ד
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים205/ 06/ 2לגיטמציה לקומה ב'
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים211/ 09/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים225/ 02/ 2בקשה להקמת מחסן חקלאי
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים230/ 07/ 2מגורים - שלוש יחידות
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים239/ 04/ 2תכנית בינוי לדיר צאן
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים245/ 05/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים268/ 07/ 2התנגדות לתוספת יח"ד חדשה
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים270/ 05/ 2תכנית מפורטת
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים275/ 06/ 2לגיטמציה ותוספות לבית עסק/חנויות
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים275/ 07/ 2אי מתן טופס 4
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים288/ 04/ 2בקשה להיתר בניה למגורים
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים300/ 09/ 2לגיטימציה לתוספת ושינויים ע"פי מצב קיים
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים309/ 10/ 2דחיית תשריט החלוקה
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים324/ 08/ 2בקשה לשינויים במגורים ומסחר
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים38/ 04/ 2לגיטימציה לקומה ד' בבנין רשוי בהיתר מס' 12439
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ 0029שינוי תוואי דרך ללא שינוי בשטחים, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק 12535/ 22חלוקה ללא הסכמה, יפיע10/10/2005
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 0029שינוי תוואי דרך ללא שינוי בשטחים, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 11950/ 31הרחבת שטח למוסדות ציבור ושינוי הוראות בניה, יפיע20/02/2007
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6429/ 20שינוי קו בנין ותכסית, יפיע31/07/2005
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6429/ 22שינוי קו בנין, יפיע17/11/2005
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6429/ 44חלוקה ללא הסכמה ושינוי הוראות בינוי, יפיע26/07/2010
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6429/ 50שינוי קו בנין, יפיע31/08/2009
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6429/ 51שינוי הוראות בניה והגדלת מס' יח'ד , יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6429/ 53חלוקה ללא הסכמת בעלי הקרקע, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6429/ 61חלוקה ללא הסכמת הבעלים - יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6430/ 07שינוי בקו בנין, יפיע24/10/2002
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6430/ 14איחוד וחלוקה מחדש, יפיע07/07/2003
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6430/ 25שינוי קו בנין והרחבת דרך להולכי רגל, יפיע17/01/2006
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 6430/ 44איחוד וחלוקה מחדש, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 03איחוד וחלוקה בהסכמה. יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 05שיוני קו בנין, ומס' קומות, יפיע26/03/2002
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 06שינו קו בנין קדמי ואחורי וחלוקה למגרשים בהסכמת הבעלים, יפיע05/05/2002
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 10שינוי הוראות בניה ומתן ליגיטימציה לבתים , יפיע07/01/2003
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 11שינוי בהוראות בניה ואיחוד וחלוקה מחדש30/04/2003
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 12הגדלת שטח למבני ציבור, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 13שינוי קו בנין וחלוקה והקטנת גודל מגרש מינימלי, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 15שינוי קו בנין , איחוד וחלוקה, ושינוי הוראות בניה, יפיע22/07/2004
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 16שינוי קו בנין, תכסית ומס' קומות, יפיע19/01/2005
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 17חלוקה ללא הסכמה, יפיע14/12/2004
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 21איחוד וחלוקה להסדרת דרכי גישה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 23איחוד וחלוקה, יפיע31/01/2007
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 27שינוי קו בנין ותכסית, יפיע30/10/2006
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 28איחוד וחלוקה ושינוי קו בנין, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 29שינוי קו בנין, יפיע28/05/2007
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 34שינוי קווי בניין , יפיע09/09/2008
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 36איחוד וחלוקה בהסכמה , יפיע15/01/2008
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 39איחוד וחלקה בהסכה , יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 41שינוי קו בנין ותכסית , יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 42איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 49חלוקה ללא הסכמת ושינוי הוראות ומגבלות בניה, יפיע13/01/2010
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 51שינוי קווי בנין,שינוי בהוראות בניה, ותוספת זיקת הנאה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 52איחוד וחלוקה לצורך מתחם חינוך, יפיע22/02/2010
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 54חלוקה ללא הסכמה ושינוי בהוראות בנייה06/09/2012
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 55שינוי הוראות בניה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 56שינוי קו בנין, יפיע23/06/2011
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 57שינוי בהוראות בנייה - מבוא העמקים
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 58הסדרת גישה לחלקה 22 ע"י אחוד וחלוקה והרחבת דרך
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 59איחוד וחלוקה בהסכמה וקביעת קווי בניין ע"פ הקיים. יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 6הקמת תחנת תידלוק באזור תעשיה והגדלת מס' קומות וגובה מקסימלי, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 60שינוי בקווי בניין למגרש - יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית4/ מע/ מק/ 9607/ 9שינוי תכסית קרקע07/01/2003
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכנית41 מע/ מק/ 9607/ 52איחוד וחלוקה ליעודי קרקע בהסכמה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8100/ 10/ 2ערר בגין תכניות ג/ 1585, ג/ 1313
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8103/ 11/ 2ערר על שמאית מכריעה בגין תכניות ג'/1313, ג'/8471
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים835/ 10/ 2ערר היטל השבחה בגין תכנית ג/7789 ו- ג/9607